The Aspermont Star (Aspermont, Tex.), Vol. 22, No. 29, Ed. 1 Thursday, February 5, 1920