Bulger's Friend

E

r 26

. 3 ftrt ttl w\hin,. "'itut \ jtu t ht mtu,
ll in the druml . s gbIu , i ti mul
ntto N h 1 k ill n ei Iinet" . In a-tr +in'.
Si t ul-S I] otael , mtur thinking' it ott
that a tdzn Iore licks ,,n thAltn'il
\.thi onh it. [ I _t nluntts nh nto the
n .t m ti thnI I ha t to quit. You 'll
Le .II, newmretinmI. wtn't yu, retit

B ULGES FI-END

I

." T . :t- itl t n If r I ilult
L II
bi n nlu lltIll t.i nis % \\ I alLn Oi
liger jlie,+I[tit, N ittV ttioti
] m.1 , : w n ,,t I tri i:, l l ittI.l l " ItfhI
II l fi ;i to n iea l i'a llt' Iln n I llo - liv s' t
hi ll" b i i i t a I ltI ik t tlit his+l l thel
IL1. in ll t \\t ti l'tl't iul t Il s i i'col-
ing. malL U[ l' f ;1mp' l l trl , luljhuadt ,'
,s f xtin.ll til- it r t i i ll i it ll r - II
ll. tlit' n i t it.bll i rblls)l ii l kiII r. 1t III iI
I, i- lit it iit r l 'ct ul ltiinlutt llit1 Iwl
. iu ll l at tii iitr .l ; tl l iIII l l t io it
it b i i n it a itgrulf inhUsptit liti. In
IIn II. li III lurti \\In I II T ll tiiht li \\tiii tof
U l w ll il ld , n thll i ll l lg o I : iz n l u \\ atit it-
1, r ith i i it t t ;llll ll( I l f l t III i t till i
III. It i l ts iloL i . ; Iti o l lni l i \Iite-
ilinq i; a l hi . i n'hal l l l Ihni- u. lrapi
, l l n al h[[ t liei t II t liit ll t tt t:Il l i is .
(in, mI:IinI 11' 111 ighth w h n the+ inl\itiln .\IIll y
ltt lit a h . i 'l l 1II u IIuI.IItl l'til -i t
ii l ix r filtii ,I i in lit aII iiiakW !-
i;lt l fl i thl iii t. i , lli tl L i i ll i ;t l , n;ln
:i k , i1 . ll[, pacI l f'l l i llic]i ntlll fI Ii Ib.tlt l.
i 'I \\ii i i t oi nti iai,.- ittl iti l t itin l
,(.l~i\.(.l III:> ii ~l' ll I 1111 \ n l[Iil+ '-ii I
li I lt lluit r. ii I i lit . id lnt ;lll in ll.
liii tiii, it iu n liii, h n ini t k n lat 1 1 11
- tn ' \l 'l 11 111h1, it \\1 il '1111 111 'llL l I 'll ,+I
t' II' I \\ l't ll tt Jl;l t [ l i ii i l ..r it
iE i ls n niintntly [isltla. . .l,. r l llpr n inul_ . ,
M i il illl. it i It Q hit i Il lt I. Ihll-. l'lll
I- Ii iin iit hl' I i 11t ll ;i, t11 i iIl l - - ii
\ in i nnIxtitA iit iid I tl;i I
llii t(tort i l\ 11i'it ittllt i lt l ll u tllblll t
It I h iii it Li'i 1, t l t . l li+t .x ii iii I \\iti illii
, ii tll hisii stt Ut um I bl i hiil i II I ,II IIt II
'. l t rll dl np ii1al, h d ) "' ilel.t I llt nid
;it l' iii O li l ii I it Il\ ir- l 'ltl"i . 'I Ii I s llI t
, i 1 thi , 'lcrl t . .A lm iliti Lr tlu n i l
it i iti I i\\ i t liass mit Ii ,, , )llllt L i,
miiake I} 1'-l ,lg r isllan[ ;ln l t ) keep i e . 1111
, u ti . i\\t l It I i l1 f I\ lilt i t i l ti l l i. it
-I ; ti r ti'l ' ii H lt i \\s M ltI' 11 i 111 Iltl1 l 1 1 11it.-
I'lsi.ltlld itll n t 111a:,nl l ild nt akeI Ililn
-I, t . id li ,l it Il it-. -i Ii ii it
Tl oblI \\v > Ivusualdp l.htret th sig'ht, il.
Sii. h tIll, III i i i t, IlI ll 1 t, \\it l i: tlt ,1
,\\i d ti 1 ii ,n t i- le n il \1 ll 1 i' i lik r11111
LIa lIt lnit intl i th l i 11i ,, \\;N ii itni, lit. hll ii
In' utell rl hte k oi f l ih' itill m i c+or'II talll \\ho ]i;l 11
' inlils li bflll' ori'II Tlll hi s urtnli i n hIII ni
" 111 I lllt r in hill1 . ll i, ti lll ll\l i l l, \\I;I,
,\as ,s ullh' ll \iin llover tiont tiw. Th:s 1 Il
\ihhlilr Ga it g;it' h il th.e ll nllmll o f l
nli a r t hsItiiin i'alltl ' ;lll l ilperifitctl.
h, IlIHIII hi ill ll 1i n'i\( l u ll'.iIl llll llII " I) Iit
, , l\Il llt i t'hu tI thtii n t h'o ht liils o :11
It :ulgenalI Inker' inwss: an th . Tfluw
,nrri hiI 'tl ciliti llll l wi techniqu :<h01, i i
It f l his drumll petrfor an11;1 nit "t (l the abi 1
l i uu spoke t ut l n exep 0I, n ij on
' In c Ille + +",l'tl O It) ' ilt i t t \ \ ]I tt t 'l lilll'
m ili, In gotl ir_. 1h t lill :II hitI 1 his
I t', urgent haul im-t uII; thl charmetrs,
al ,knt1ei' hut\ in lultl th ai. 1 li l tli
II it tlu i lit c hi, i tnw s\ ilent f at flltrl il ini.
., li nin Ihltb r app il',d :l t this lutil.
,nlt , p the il tntn i4 t th lli in aul mlI iack
;:1 ni. wn l im, o\t ubl plaur his allil in the
nitr \\hr it belonigel, u ln sit upn lh last
n hi l l ti l t i r until tih hall iele ting w+ea,
whdoletl.
i;ut t , night th srttant thllm l th ,Ahl
inl utitl, t l laid his humin Ulpon his
, ih 'r. "t'uN n t l,." hoh . ia l. "'is it w\,ll "w\ith
\tt ytstergeaunt," sli mI Ilgtr. "'' I'i inly
I'. l wh tol ,1 ll ! utidet. I \f"10 t n
itin tlo l ask i: t0 oun hllive the I r.nl
,nhl talw t uit 1iiIl in if .t lin , to Hit hLtte
'-kintl f ;It last l o't l. uti I k filmi . i,' 1 a
ti who'd lst trrth1in -hoine:ntal pprty
mis il, I uht:lth. W ulnii't it knak.
wait v i till thin and tr\ tt int ii ''n

"'I lt, , i i t Lih; a11"t Ih t i lni\ nl : ih; tI'. \\il:it
HIt' t - i-s. T h p Ir .i, l i l ini1r;1111 il , ih
\I'8s, I"Iml orl '." s Ii E er. ".\\1 1111111 r
iliIII Illi-, l l- it t-tli llii Ih, i it t l ii , il
;nlill linienth i Il . l ull I lu \ o i lln I ll ll I hinl;
lhast. scrl itlll.' It's w\hivit 1'm 1 h ti!n' the
li . h h tii hll ith, r l , I kind lit- Litiill
rilrit' in m ll, h , . T ' l'lllll - i. ni,. to lli..hi d
o,' . tlllhll , :i, nd n111 it. "'h n'.;:t thin_ I'llm
it t in' tio, it1 u t ou t. l bIuti I I;in't iiIIlad1 it t-i."
"lio ) 1it IUnii. :co ?ii ui.] k ' .k1,I tli wI'rr-
\N" o. I d ion't.".1i Ih eilc_ r. "W haut' 1 her lli
i I Ii. in iu t ti it h L i . I aii it,. it
t1 111 11' I tut, x w hn-l l IIIIll t ll iI l Ihis t it
la ~nliit u Il i , >i .l ,' t .llt- Iln t"'-
" It 1li, - s iand i Ili is \\ni ; n t ii t h r ise.".
"l i U t Nil l itt ill. -" lI i t ui l t i ,i Il !
l"n 11 t fi- l-I hut n .it . 'ti-I ll thti tnili
l-Iil . The.i l iltIiile lll ti el.l
..I 00 i sa hn '. II d Crilyn yu i n 111"
The b n uinr 1111 1h 1 1ldreil : : .\wlk 1 p1.1s
m I in itI i l it i li. n " IIItn t t1. l it-ltin' lik
: 11_ in :1 a 1Iit l" l-u keih nl.s r ,.1 l h yet I
rneI h1r l a tfh r d " II . You 1 lr-1 1
til lilt ln ;Ii\ ti thi n o ll
" li, lu drink, . I t.rnule p:'" askil th
lii t a drl p , in t w in tt " -l." lul it
r 1l1it Tli tl t l u a l i-twt iuthilihi.
"If this fii rind i nw1i lll tr ,11n 'ou mni rl.
toul's 1.lnc. i e him ,111 "1. lwa all nt hl
tieltoo #lt3.

\i 1111 i \; i t. it 1ii (,l bhI-l tt cIi. v illllll:ll l.
I'o11 l ti i\\:l itlil o hil ii1 rii hi ni lihtl."
\li, \\f llt r i ilt - i llntl \\o11111 ofI lin mi c l t o
i -lii rI : i"Tiinll u liclltriL it I KnoliciLI i ii ll i I.ild
of lr tiloutl t T I tii XI trt. \\iI Ia liIs-
itln l ihUti t xxii lti-t inr t r-lint
I ia -i tt1 ii l i to i ni "1 l tui lin it n- - Iinn i
I IIt Ihli tll rit ;I ' 1r lli 1 it .i t 1ltltl it 0 li \\i. n iIL
it'- i l xii Iti. l l-u-i I I ii Li- l t iii ii t il 'i i lllill '
II ] ii iill ti] llli iit Ilth t IIt %III i \t-it It Ii1L
6hwlin himt uI tml! LI1 t ii 1110 l nili d Irt liL-1
sh. ] ut h ll iHuber, n i on : ndl i i ;Ihn 1 t 111 , l
;1I I llam, la n1iatl tl m I i; ri u tirum m r to u
iil1'll l, h l II IIIt i lllQl l l i i I IItl ]ii+- r ll lit
wInsi l ithe I tr<u'.1 T h.'II I w xt ili t h \\r L ; w l l
_ t -it Il i I ~, l.wI, \ I h utiliI l xpll:LIIltui n o- f lI i .
Tl i lll r i.i 111 1 i L itrlx l h11 l t it Ill I Int,
manl tuol; o ne ion to uestionIII 1 1 1111ta n mor
l ly i t i tl h h i nlll 1 t L \\III riIIl ll ill
ih i.t til s - le ni i \I I li, ilt rllx v . L ti it11ti ii
t.niitfully vn\ ir al i, llprtiula rizin' .
"It1's li l ni i 1 ,ht.'" It +-a1d"1 " I'\ 1 .u t to
think it ii i out nir l"f. Nobo H 1 1I.." io '
tni r-] t in'lltl ii."
T lwh., \ illt 1 f 50l'I2 i \ 1 I l l iill mb l iow- in
th +uiti. ImLbIh Lt i \\s; ulmIoi st nplin vu lt',+ ul.'
;n111l sw f.ll in m i inhes i lep.i \iwn. it h i 1
tn I lil \\hlIIn l tlh ,roun d b wfore. hi' h
I1"il niri n ll it1a, Il nI in I 1]" lh' 31 . 1 11 IIohal
not stiticilpat l the 1 g11" .rou sw l n. Tl'h" little
sq, ld" oid N l ationist f nii lllll + arefli tr1 < thilll
111"y t , hl r li,,ve.
('hLirit ill nIt t to\w l. i hll , w\,cift Itv lilibn al,
la<kul rgl-IIitIIionl WanIt. in tlhat haini y111: l l
pnl'l ativ al'linith. exhit- l onl ini spnllilb-
<aw- s. iuli h1", \th ,i +11er 1mly alvlt1 I s quietly+
rtelievalbyan1 i ron ' I L r >, II hbo: . iut he"n nowit
siIl ]0dlii trou ii uls n i_'ro of the almw.l -.nt,-
tilnl life!, or 1h l w1.IoiiurIr l.,h ipill er I lI h+I<]
a 11in was ti-wkin. :til h1 ndus hari cwa,

t-Ich ime th e ',lt 1 ation A. \ ii 11;I
ulle ttl. Iti i dlier. iwentt I1 - il i to ii
lIti hll i .s to r1i . It hol ' \\ho, U nll,
extrItiti\\i t h il IIt I rit llli l to itt .
\t the, ei tol f tli . -i ii.. t h ittd lI .t
,iv\ I t w t +I l. \ f .ll iitt In "rI i lh.I
t ' ik the 4 ipl 'tro vi tI nt. lit hutI l I \\ ,I
whibhrh n ;ld u tl I tlln Iere utlh r N in:t
.\rmii ' q uttl tir Ixtoit' t i;nn -i iai l
l h ai ttheh -l' form ailse \\; ll IIi lr1111
ill , t out to 1 the I i tor . ni ; I itie 1 '
lat II 1 1 th1 rin lp nnies ;111l di
(p ;ll h l tl I'll"t ;
im Ind 11tl of p til'a t hout thI , l iiit i
Ui t with h tusket , of hI i.I l i'clot
hih ,laschi+ da the Im rculr% still .i ro
ziuto e the tnsIilnt initi rs.
.\1 t.: hu.iness, th;t sl "i 'tl.ti. \i n .
T h dillm t il l quarter. m in"li " ll I elllt
t ntl Irli t ill. ; that jih a l ln t whe.'
r. e Ileunt., li t in the hiip hall 1I
. 0i0 the, Stll\ve \ 1: , k. lt to d -. l it. iinti
th ii lt tonl e, w't i lteI1n \ ui, utl r n ul
I'" m iln l a t 1;ast r th utel braI d
<l :-. . T he . 'erlr' ant Itl hi, sqnal I,
\ulia: II . .l\t ;lt I the Iman + ar haltl i
ti l n ;11t. at l the -i ilk ol ll tit. II
ilin ni.hed tto a vt ribll t n . inu:detulnt
h th11 u.'<s of th detl'u-lu tti i tf the \rnn +
h isti asI \ ,;ts near ; t ;t dl . 'lhetr
ivre itil t'hinei in the hall,;a i l uinni
l i ny bIe ll ie d \\it brouutI hi 11'
.\11it . 1 0111 A.of h tli elitt p n 'll ionel
hl t hn. ; ll r 4d til I I e , " .at i ,i " r ill htI a I i
th 1'hail tlreatlr hun to htter of I
-T hu t one I right 11ime\in l se111 l h, k l
e a l iftI lfor the10 hil litn.
nieir t hi,arts mu1lar[ Illoi t 1 thin onlini
ilreass . iltlil m ' t i ":1 eiu " m In th;Irl \ ]

, li t iii ilt1-l i ,
111 l h nli o t st li ' I ;I i nii
IIllit t ll I h eli nll ti l ii ; ii i l tii i
tl iliih' tn :ll\\ ,111 \\til ii :Ii lli h.i t:ilill.i
l h iii \l il t \\:1i i vn b r11. , nI I 111ill" till IIII I
s11 w waI I nI l i h. le'I . . i ;m11 ulllhar hlu i\.,
Ifull,.\ s u11 11 1i i, of k il,. 1 lio(n-e m u
l rill 1111.it 11 i t l . i l \t iii i. II1 l il.ll , ilt
ihi i \ ll aII Lo. t ;Ii i l bb. l ouni.t 1 .11 ill
lilt \ li ith tu th lit+ lit ll fl i d I ii ,d -iii,
iinil-nc l ,,inrll thl, u i!! al t nih tt llti . ;l
EomIIm a.1 hi, h 1111r:1111 rn" even unt. Mu
:111 1ll\:( 1 Il 11 h ' 11 1 ]l II' ()\ i ll li . uIlln
l lltli n h. hu tl ill ' t I ilt it It i t-i\\ - till i l I.I
Ion1 )liu111i 11 , l 'eie ;iil . \ ll II h li. 11e , i
11 li-in li i ;1iit i tiii l i . l 11 in, lii I s lll ii
1ittl . n ii 111.i i ill .iii l it- il li ;i li tl i
li t ir b- ii n ll in I li. 'sil 1.l l i t I il r..i d iilt
iii lii ll hi Illl; 11riIng f t X til i 111i at 11 Ii l
i 11 111it. l iI i..I i t11 1 I l illi 111 il 111, 111' i
11i rii klli 11 111 \\iin ; ntil rl litpi- 11 in i
itt-i l11 ir11 lxit- . Ti hi .\niti II 1 h1,1n- 1
1111 111. ILL+' i 11 L 11ii a . 'l1\"c i ' Iili lll I1 1,1.
h IIuy foillr , 11i n-plilr11 \ :i nl l u it niti e t
'l 1 h ' 1iil 'lii t I t1. 11111t, Iht 1 ll i - ti i l i
. , 1111 - \1 Ill i ll11 n 111 i l- III l l IIi\ I 111h 111 551 i h
In il1 r 11.t11111 o 1 u Iii ;til over ni.hi t m ulll l ;11
io thiii I I tItll t 111 , l i i11111 11iiii 1 il ilt 11 n11 1
lin t i 11 nl h111 I11. lll tll t l ithI in to I1 h il, i
111" ll\in h-ftI ltrl . e111 it i \\; 1 un n iii l ilu
il p:l .l 1 ti h lll liit, in is i u lih n lk l il
liiil,, ii i - lplit ii t iti \t, i i t I \'11.-ilh ,i
i tth little ll, t ing i,1n l it i UIi. n ii Il illLii,
ti; ht1h1 1 l t 111h e 1 r11 1' l I au' of 1111 11 l1; 1u11 i
i I nll11. ii ;11" 1m rll l i lit hIt l l i
lii oi h asiti. m-t' i lw1 albiti Lh it il Illl
.\ tll w 'clo klll the' am untll >1,<< pll I.me
fu llowl unl 1unl tl 1;11111" ble w ith a l 11p of 1"u;.
hel'iI.nU thrill l e-mt Il +n \ till b1 um; n hi t11 .ll l li
\\ h 'lt h I ll <li 011 11 ' ll 11 1111 111ti It+ 1i i> ii
l tl;l nIlib ,fl i ti ; h illlil iii t-- tu .liin
unlike hi- nuit l Io itit' :inl dirst -p, wlh
ITh -i 'hilir n Il un h iiir ,l ab u ttiiliiir fi I
in a in t+al. vw ri glin :lll v. id - ia ke;I + oi1.,
+lin t of thln bn l vli on 1ilh;1t fresh. 1 w11i.
illlltoin;oilln iof hi eIr1g1 o.ut th1 l i it eliv-stail .
of ihi i t of sipl n r.l r, I f m tlhe wn li ;1"I,.
nu k of a uI 1 niTicPnt willlla ( I;si . ThI
.n;iw inow lh t1 h \-; 1 g ilgl to pj ak of ti
('i riasu i tr i+'.
T i'ey tilpt -'l ;swli S tn .l, ihi h l ,,i
hopeful awnd 1 r_1on. H w ment'.

,_I. iMF

,. , , .. .,
. W

~ ~rl liy

laraIEm (I \T ElmMP:!
or. 1 0'l II"I I I I ?II"
(U i i lt ; ii I \1. i.t'

Henry, O., 1862-1910. Bulger's Friend. Boston. The Portal to Texas History. http://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth139373/. Accessed April 26, 2015.