Heritage, 2011, Volume 2

175 Years of Texas Exceptionalism
TEXAS HERITAGE
A PUBLICATION OF THE TEXAS HISTORICAL FOUNDATION I EST. 1954 I $5 ISSUE I Volume 2 2011
NIANIT)IOr. s
DECLARATION OF INDL ?ENDENCE,
)ELEGATES OF TIlE PEOPLE 1 TI\X \,
SIN GiENEIRAL ('ONVElTION.
f ,
N I + '' T illN 'NI N \ (NF \N N' ll < IN N'' \
ueIrE n es r.rn nrtnl 1.t crer d o pn r- m ,Nn'N L .' . .l rt.uneN,.t . t a prt of nor fu N, , . .I. , i.. . h. . .
f heetl l t Ia li,h llr lL, al, i irp. N',th, Nrl, NN llh c' N l''+thc'l' -t:''tt''d tN an - plrl ll lllu N, , N' . . ,, :,,:, ' N . . i u I uI' nr . . : .....
pWld , fr.. nhm , Ir r. .p ,l tll 'o+ l I r -dIfI + ]d. r~ justrf, a l: of hI h 1r - n ' I.. r t Idrt, 1.. ulttt I'r u l l" of t L3 tl rsetU i n. a t n r c t,' n.....
Ar .r,, I. r h r n " Io~ d" r Lu ,ul .I n11 Ikrn o" tl a, r'.,+ ', 1r , , n u"
h "ul : . + " i + " 5 r m t l l ro l n _ r . ula~... uIld , t , h It L:.:ll lyh'dh .,,t hhd' J 'ul l t h h pvh y m, tll it cl ,1- nnl n ll I
Ireni g u ; 4 r ll,-tr n -II ,l , mblJ n ,INnd N N IoN ,I , n e ,, " ,NdndprN - ldntluNn ahhau- ANlN NlN " r , "' Nlllt ', r a tl t, .
.mah" nu1h rl+. I, l,+r,, n , -Irtlti ,ntr tle nllll' ld nn li,,n tul+ e lN)lll.+r r""urrN,"' (:h pu nlcdun:u+r:),ld aud emalpln+ knfei. v h ,ll ,hrnl
rh I "N ut'r, nrt r tN, vrNN , N nlN 'NtN iN ,N , I,+ h I 'lnvNl , of ur d.f..vr, i , ,
\11 t . ,, d , ll h <o U U Th 1- " tal, I;o t. 1, t + n1 - t I . ,, pruple 11 11 nrt mlII~iI l 1- ,C I n: UI b n. r lll tha ~h li e ,
tul th,',r a '1.1r} r lu L tlh< v Wale l-l r ?lt n rla IFl ed mJ ,hal l oe \11 1 t,,l,, h~htencd. ulle t e pet l. h llr r..n r nll t trlltI llr l I tl pl ,l ....
I t , l hout l - .1t , f Te111 h> lur h , -. f t(dt hhc . r t ie ap l lll l fi r e lllnll lll f nr . yire n, hnllll l.
1N, , r' oln'.,'' '',,' .,,,, ,,N ,,,, , xN - ' ,n, ~ , ", r f .la u .,, t. " , hIune' ,, Nual,, N.,7 .... N,, NN N N N' N' N NN N
+ ,,l h r I'or c t kt' L a mrd h, u b nt , r ru ~ drt.lh t , "h ,ul .... It h s +uIR~trrd~ rhrl nul~ttl .o, ,l , .l-1, , harartrn l, of a xt ak, r rapt, ,nil r
, .llr <, . tii ,frem +' *t P lt. , ,;tal .ll t celt l /l ul mal hhi rt, uud l n nlu.. t ll 'hl-ll t .T ti' F 1n1r ur th t u It'ILI n, unJ ,'d II[II t arl l ,ll r rrirll P 1r .d mr
u,~ ...~. .I.n I ,d r .~ ~ 1 to t,~ I~; nhln,':ut ,rh Wr burin d ofl1~1 o la~~ ~~~l gqi~ r . nrl t"..' r , th, " 1"' ' :ul,- n, I nu o"' '1 '~''''" +. art.;'
li. 1.,',, 1.. .. +t ,~r g~. I,ltl+,. .l o rtji i fl ~ll I l,i;, . 1+ td'teh f lit'+ , hat+ l tu' ~ ~l .lr II l l~nnndltr~t l .l U l tr."'+- Tholl l ll nth lr l l i,'c. r i
t hNNNI nr, '+ ho' :l" rh, nvl .1 1[l ,l, -,., M!n L
NNNlnN lI N N111(N,.nt l NlN l,y N NFN'-,NNNNll'.Nlt. lNNlN N(Nll :. NNNltNNN of NN N .
n r. ...... .. . ... . . .... ................ ............ .. .. ..... . ... I -\u n , ndi,;'r , ~ ;r tt,,r t +p r c 1r t rh r u. h(., rls,,, p , I. ......r . t , ,
,Itn tl il a l th. pnr . h, nl1I l ,,, lh , :l t ilt- h.li,'r, , l m t t lct ,, + N ,j r,,lNN t l N ,, ,' r " u, ,. .h, , . h l r.
h" " .:. ,,. N .N,, . , ,h, , ,,,, h N". ,h,,' N ,- ,. d.N,l , ,,f ,, ,,, N h hm ' ar.. ,, , N ' ,, ,, ' ,' ,, N N 'i N , r.. N ..
reNndvNNN 111N N.lNNN, r i nlll l,, Ln ll -, I lut, ll '. d ~ lan nt T Llrl h tuon,\\ n I , hdtNuuN r\I,,lN r
o( 1 I )ll rtlll ~ l fh l l*Cllllllll II Ih ltn, ln r thei * 1thc(~1 1/1( 1II(I, nllllP~III IIP G+J'r l .,t., n l I x.- Ijed o r lt- n~l,+, ' ll+ onlirl~l th llll r Iu.. ~nIfn ,.t:,mlur pai p lr ll. l +, L
,Iw lr h Il d Ix rt ~ ,r1.. . . - ,, ht t _ ' ,1 rr . . a t .t.1: .^ n~ l 1 h+L+ deprt-: 't rho;htu m n t+ 'h" ll "(i I. ....
ralr " ( :,. r , t ,, h - 1 I~ d thii alte- n. " I n- ,. ", n . ,f , " <a: n.+rl ,, ll ll r t. ht l nabt mthr ~ E +i u.,ll-,' +lu- ,+'t b t l ll ... . hr i
np ,t, t~ ..dl,.f1r rlnr crh n~:~ ,. "" ' n ' -uttr , thN i,,, lNNNN,'NNN N , Gm'"~1 '"N' I,
duIIr 1111 : n, l th. It hal druurnd l the lnrrrnd l/ hf .....i ml .,,nchn ly .u~I:,.,oth that rh- I l......
ofi h,+lr n]Itnt tn ,llhr rrtnnrle, ull .. t~u ,,n1t , i~dtlr" of a l "l - tl lll no xof. dnrrr lhran 1"ner u , c 1se~,n rhrt d, t;rrl .h
In, rL.1 prt.l ii11+i ,tl r ruiltl-I,+nur'r-b+,- rX Jthe t de+p nI Cthlu ,4" "n',r d,r.,hI.... j r'~ .nlhl .... ,r ,t rhr , thr~r 1 rw , nl,[l+ +tl 1111~t1 , rlr dh' .....
I' d , fihe ,hu l.. rhr":, n theprnl u,l r, thr," .-r u,++,,,+ .r 1d i . .... pr.. It h, rl,, ,,ftl, nllna tll'nt nn t r I0+4',lmIl . th lh,'+ 1 ....
, r n. rhl ,++,, llto tJuny'o , , nHld 1n1'u+' ',+ll r+ It Imth antCr fi ], '. r . - h , I~ ..... ... I ht /h" st' fe,, .ll . , . f d n ol.lhr s 1 'l :r g ..
nr ..... .t, ilh.ll Ta i+<,,+ , l l ( , h Itn' nr]ir, n ,l ouRr ,t ..f h'. :h ult il. hr ~Ii r lotto -tLbt L thcan .,(III1 llrot.
upon th,rl, h llll -f th,, bn uot m t h..e , n i t ll ajic ,le ,rt..,1 tJnru ,h nJ u l llll 1 '++'+'',+.I aIt,;, l , Oup m r , l'ho oU +.+n r1 F 11. ll r r run. h.li ..
\\'h<, i . 1 u ulh nr tt .ll.le lllrt- i toft. u rml, , + p fla lrir ttd rl'n , 1rle .l m, r t l l ,o u,,l . lurelotgn dequ f I ,n", n cllJ+ l drr t 1. r r trl"rL :.. lti tn - .. h
f. , "e . , -, , ti n ,+t* th .tr l . lhr an t t n Ir ]e htdhi- t o . ,rdr, of "" . I.,rah-n. tnd anim. ru> .
td g. , rrl' ud , o jur kn, t nd . nd ,, e r " of onr ,', ro !h r ,. b rJ,,r,', th, ./r dhrr , mr h h ,,
i;r 11, 11 r11)1/1lII11)I(1111 n ~ l~l,,Iirl/ naut . thk h. II(1II lli~U, t rd r ~1.11 11111 n1illII + ill rlnrn rntlmrll. rr.r r ~/ f111 Ili( ne hr "" " "ll.
,'hr, . the llr. t I r l :ltl , L , uthh t lt - r li . , - r lhI u t, It drr . !h. 1_,- 1 :,< . L , < d+ ,. r, llu h d g h, rhr s ncd b l ar n a h. I, a1 1 .......
.. ..e u1 , l II , n ,l:. rth,, nht ,'+, arl . . .. . , " ~ rn r rd Ira,. " t h l n r ,u,, , , f o r r hr fT IrI ,, , r , .... ...
., lle h r:t,,I oll l '+ l , p;. ,; I, n , tnh 'tr pro , or t . a - ,,hr,' -J'ln , lllpur gir I I- hcr U T<.., rc rn r u .l Iu p.1;...
fi+ (irn Ir , ph...,d k. ,l ' nu, ,, n . n~ l e qi t ,t , r' ic h I lil 111 to th gl, ,llr. . , r l l .. ......... rhll l ra:- tr l ltlu.r 1,11 (1 . j...
- fihr , h r - Innntrn-r a r< ,,,I,+,, c,,. it ... , ,,t ,t h,.,u l ,C l , . " r.mldan rhd t lh ,l, , . .
rn , t. . nl r t(thl, ".l l- ld x~h tr -l t n..ontempt~u , hn, :l ,n :. .r ,r th tbE l.
. ~..... , rh : . ..... . .... .. .... ... t :-lul ....... -T Rr.r..,E~ t t c I+-.. tt Jx+.l ....
ahnl,.h ,h r11, t , ,rd vr a , Ir , . .. rn + in Ju Iitzl ,,+l r aluong - : I " .. e1 . ndr o di~ll, rr up o r+d ,rm u! Ih r,+ 111 , " r.1 t .,ll brl .
otll+r i +t. - I', . ra'ad~tt to ~p'~ t Lr, .me .A , ut r lrlv lsr n,, dr Ie nn r . -.~I,, hnt r rnItal to ottr dJr , - 1 prr(y/I, h, l .r m prndrnr nulu .. . .
f.. . ................a~r .uthn t ,~. rn c ,n rt ... ............ ' , c- fh' .. ... .. ... .............. . d...... ...... .. ,ran al! rr d d f,,, ,+ '+ + ' '' +
woht, .,J Lugr irtn .. a., no rii.+ , ,,p l 11. ,au. h lc 1 o, + ~ ltf nn ,r c+, e . . . ,';,(- ly an fid, yrm ,t .+ ,p . ,,
\a~ 11..11 ~dn i~ d:,al ,, " h ,,l,,, It :: . Irr11 nr, hrl, h,, , ,1- e j ~ ..r
nble fir lhe~r n +o "tIh, p, bh~c ^I .mc I. Iw folll rndrf.i-,,l do~ rn, m an'd h~h, 1d.a t J ae'ntlrnth~ ' n''' .-ur Jrsthn ' ..f -1
I(I 'HARD) MjjIS, 1'-1+,0,.
'r ro.,2l ln~l. 5 "*11
/,'. ItrN,,, ' , , t . ,,2 iu' FI. N.o+trr # J.N V. 11, N,N ,,,O,,N
, N""' F N N 'N t I, nIN N NNN , 12 \I.NJ, ;t 11, NJNN, 1,N' Ne
1:1 '4~N 1N1~,'NNN T N NNN ' D 1~ IInur f ,
1N INNNNN . 1NNN .NI,"N, Nrt CNN) ' 1 ,,, ..h.
'I N . r,'' 71NN NJ rxnNINNN'N+n
GN.NNNN N .NNN 'NN I'NNN {"" JN,t uNNN'NNNNNNN',en, .v
IN. INN
1' ,1 : . : t 't" Ft r t t11 1 l . sn
NNNN,. . ,NN .N NNn nn.N ... NN , ,N. Nncn'N
N-N INNNNN,:N. tN ' + N 'nXN N 1Ir. 1 lut* . 1.NNN,1 \ , xnN
' .NNNN.NN.....N... i N.....NN...NN... .N......IN"
N't ::1,, N , N , N N t'"o l o. l I,, lltr B , I' i N "I. (~'ttN. n.
Jt--i I: , 1 n. r. 4t, TT I". Ili.'t' AIC "u:, t ]'OI 'Itt 1" 1nt~ n lJrE Ii Il, + t u,r~ PIT- .
V C N . J n , )NN N , :,t N ,NI NN , N N ordNN . NN N N \N I , , . N N ' .
:v*
"
Finding the Descendants of the Signers
of the Texas Declaration of Independence
Why We Should Still Remember the Alamo
Journey Along the Path to Texas Independence

Texas Historical Foundation. Heritage, 2011, Volume 2. Austin, Texas. The Portal to Texas History. http://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth254221/. Accessed July 5, 2015.