The Orange Leader (Orange, Tex.), Vol. 26, No. 245, Ed. 1 Tuesday, October 17, 1939

nnnBf
jwm
Sm^PPS
■EREB
jiW.^Tsgl
——
f' M
MM«

lii
KfiM|
l'iutly cloudy w
cunt
cloudy, ,
•ute
■IIS
Talk for Safety.
Tv^
Think for Safety
:: tu.i, .i vM>
in *t>uth ««ii
, Tueaday ptirtly
Educate for Safety
Leetirtute for Safety.
! "out
mmm
9Bwi
AilKJ
l§f 4
'■'.'V,-1.. i
■■■■V !iS. 'J,
■ . ..;/
Vu.^::, '«, . Mg£auMb& •■••,*.■'/ \
iff
VOLUME XXVI ■ ^
S, TUESDAY, OCTOBER 17, 1939
,." fill!
.I'A-V.S
'A1 1
aJra^iS *.- • :V*
1 1 1 ' -/"
: • -f'Jt t
rmy; Russia Takes Charge
Motion r
Around
FINLAND
utiH««tpaol'r 4lutii tMuul on $tti*
wiiloiuicii '«t;jy. Here* u n picture:
i w«>; u scene or u>e tuth
#
duutthtui
oil their \rh\
home to work. ,,
ucrnmn.
•■d ti
t&ift
JA .tob/i- True®;
sv*«
y
4ipm lU o
hau,.
1fi h
H iirr MB I
W' f «H «ly . t^ip. yiiibl USj
' &(1/ . futu fe JpAfeMp
•v.;v: oiuii on m i>. jaw
. •*>«* ,hy .«■'•
.dri *j^;:/js*V. iti<? aK
•, and left Utyd ei-Wied'frts clnjbl :
Tile; truck dfjver ivlta- wag; jsti'
^•SpMnAI X«h\ imwiii," i«:L v3r rtom,
m thought &««•«■ Jiuemptvii ,'ti>
' <t&dge ■ oauu- *■" t<i«
ittvviMi thu reaujt 4li*t K Uwn et+4m *if I'V
'^tuwrluj pi Alt) it n*l * «* { t«l« J IJlfH
ditch. The lttp^lK i tooted at) Lue
Mkct that # Irjaauulhle in Itw t<sk*
Tljfi -truck W4j< di cia'ml* i/ "W* it *!♦ '
t«i llM- v > rt
41, 'b- ■. i" '•'">? *• y x i
TUe Uoilj ..f ihr Jixiu ■> iilrkvA i't« ]
■ ' v m M'ukMT
Ei..
'
TJnWt'j<>ft«qei r fu^i-rnl
aft'-r ««
i^l • kf fV.^JS, *v t'lpiwui, *NMMtAi
I'lirlfli, innmw v« ii vf • I *u^*
l<h«riN>\«iif wii 1 lyaNM'iu. ' i.-
iW 'Witi of I'W iL*ut. V|r
MlUrt. iturtin m u| t"
ItM h> uhnn:^
n tJ "V* *.'-«fc if ' ' • v 7; J
, be Mi;iJi< fltniil
.wHIAt' ^ '♦"Hi ( fiMCrtuhi ltuniymir'
l"hurl«- n*i'U > Hurtti l. uf vfW ■;>**)'
Itot.iri <9ft-Vr>l. Ii<vi't.|ui rt>fm l"o^
1<NS HN VMI_ HM . thp l'Iiiti MM tint
CM "fhiH ru'lt TiK Uuy C*olot i ti'
*p4 IM>- ir i>rln<-<taift'^M4RMi.iVa
u IViink itu^r l. lilrvv'iur lrf j*
(•Uik'K itfiva hnii«i. MiWw^ -tv.
*'* • tranty iMM I
Iom fww watoMaa a taak
Battle Ht reaat are ketat^ l
mMun trrmlice whk
Utarnrer*
Olkrr known rriltlW ' >'
>.r«l |vm u lilt U*l >....toi-i u*<t IW.
■iittn *b i i<|M|" w n uli-.f in lU
•till*? yf-s, I"INMIA Np >-\
Burr. .I«f uiiC-M .Uiwilf Ifdrd J'l
mr, ntM'l IW x ln nxmiMiu «
IM IVk wnkT ■tttluii **••" iK
T«-va to *>•<■ Kilillw rti>
lirhti* lw Iwif ike irtH* *rrvto"«
ami look limli at rMfaumtl i*«i>«
1* to 18 Mitatitmi M.n* ihr ii !v
AliPlbiT llu*K drfvC lor ihr |..>m
,M Irnt'k kp** c.jliitr
• it* i
^l«|W UlMI IWMW t" n| ',,IUi- .1
^rf«|^0y ii> >twt ¥ *ii< tljv
HHIIIVAII t**r Utf tifo« U ■ |)t
WMMMii JiW MKl< l.i I'UWlt
lilt ""Xi#*1 H l< lll^*> fiMi^stll BAIW^
'Ml l" i\*av ii|||i|; TWImi'
<1ul tin in Mllfe % f"A U<*> jit "• 'MUftlt.'
Nl III lr.Ul> ite {-11) «-tllb t'Mk*
imi lTo«i>t and' rjfiti' >mi "!••
rvturhtiigv
AifDtak Ju>mnrl I ^cl^NBfcV ^ .
I fhuii i mMr M ttM
I Uli* Ikwiil ihunk. tiWol IUtr(«t >i
'of Mi*, ~ W yT^.r Hy%n^ y;><| M>
I u, j iiitmitma ui li«- I Jilefcr' Kla k^i
hiM ><■ m«u f!ir tup amt
—*1
(S%K HES& < -
I whrn hrr forrifn mlaialer Karl Setter was farccd to
"m Havtrt Raaala. Photo hows aaUUera ot the liny de-
takea It Uwwi Kilwla'i potlUon. The twe ialanda off her
" * Md aayal hatea. Later the Soviet drmaaded and woa mutual
U Uw.1p4h. placing them Ml ubatantlally the umr poaltiou
tK* position agaloat aay poaaible action by Oer-
I j Mi
> t I>H
collection ti
county taxes
is under way
-1*' tlrunfrf taivr "T*"-0«r n uhr- w4 J j*r - in* t* !««•«■ - «
1/klUnV hit** j Hfi^oniulWM.
(■Ml#-
■ «>d ltMI l'
rWWfcF' w^"> had lnvn UilUnt hlk> , Hfi^oniwIUM. , Huhnl ild thai
yUmi^ii| «. tn■ K*«t, •.•lM tl Ui|!i< I arj Jti -<c-«4 mw , V V'l <*• '"
he ntaekiM >> ti n«. j Ik*! ihr Tkm wM in ilu- « «v
tlrtni >' #MOar*l lettH-aenkh ( , * lllrh >a« athMW"! t ha <t 1v«
Utea Iwl iml'lM intit< M«'d haf< • i U a' l<rtiKiiia l lunhi <•( |h '4*tib*
IMrMg M <1%^ Univ Ml to where J J l\* IU|ai ■*w rlnt<-« «iil >4 VlW
(ii >H«a «i<) «rh<i|'l nil.t IV Af W*'
XeM. Kau r*^ ,iii • f
lt(r Hta'nWr ol HHmiWi'i ^Sll r^*tV-
£
viWWI^
• WI « i«a • i a,'|i«"' *^a / v I' ' • "1* / • ■ a
*r *11* WWU, r^ralatit^ ^||j( |n <b<. IV
<elau ve t* « iwalMMMdv* r%«HM" r« r -j aaZv^ii VtK -JJI.C2 . 'jV*
rf
•Ay |
^atf
B_gM
i ! in.- * ■
MWfaiMtn.
at W.
ivlaiivf
(he bWj, ^Vi"A'( 'T •"
The rtnH a> l. iim jwJ m «
n^itall the pl il|4. tn.Mlt* by Ti.
"hlTtera, fMr i Vtlaf?. W Itw
roaimlaaitm,; ihiii ik otab manWi
mi wnli
I ' T « rulbHHiuM (ur Ikri
<nii in* amu* v';T ,..«Jr 1
* •ftft,i>i. inaar i *Mptu t>.s>
' aiM'ul r>a abrp jmi^ nl ill*
11*. ¥ i 4) < h !><> «■<• Ji(
j iV iwi* In {la* f|i\ u^n
> euriVhl i>rta|^etl) «mHef> * '
Bn
|VK|l ' 4 '
Iij vMNiM1 ttat* ii t rt*H J>/' .^wu^|KH
I rttl}« frmit u*11n. I
tilruiMih m
|t|H>
t iybfi}
j iV i« '
r<if t4 Mn-niv pniV'l
apWWT IAV ynMM. ' H
tituimkmry bukViy truck th'ivcn t>>
8. A. MIiiiimI urji tint ou ui r, in xvouiio
in'the |i|o(ure.
TlVo Hohool uUl , oiie the Tlsoi-
gqtit-n, mid they uiv titlkliil; uboul
mo "lifrl uiiu Too i'luh".
tiu l''o>lu, kwii oiiflneci. in drtv.
ln« went oh mi eriund,
.Mih Uitvu ,liiuiu«;iy; uuil ) ouii)!
aou IKivy Jr., ure i'ii ixiuut to Aii-
tlVt'HOII Mitwsi.
MI'a. titlwt 'Uurtili^ I t-Hl^f rounty
clerk <ic|jut>v U iruiiiluii lu r W,|01«
toward tiu< court Iiouko.
Till' U"<ilUy flruucra truck dtitvn'i
by J. 1>. Mtaufieht., uro|ui into I ha
picture ihl iiinrnluu.
* Kuinv^he leti Aloe u( inirkc I
luotrud^a' u |il|>v unit khluil;H'"V-
| T. I'f Mjluiie, un Idmui.uicp iMju ,
ulio |>ruwa tliut the i>t|iv l iillw <ka
j diiullititive t'loiKta of autuko I(MM
i ami) from bin uioitlli.
Two iNiret'ooteil bo> a wiiirlng. U>UH
I IroUKvra i loins u xliiuie l.|c,icl« nhM^
' the tmltirv «>r th« liay. 4"iriV?V
morrow to 3e
gallogly
hear!
t*r
County Fair
would )*niAd*- th«lr )>m>iiMra wfili • ' onUM-UTrnr
«.mIi-.i tiutii cart M Cwntuin i^rhiff !
to be taulfor Utrny. bjf, lllr elty un<le
ihWv he
BRITAIN ADMITS i
ships idt by
fS
''-.W^MMlSr.: ivt. * • M.M'r ■ - * •+
rt^iw^ >«<4*W4Iyt" >h V«'. iferK •
in# vM.n liMil -|b^
if+V,
NK9
t rxhQutu l)U*,i4Q9*W
iMrlfib lUinml f. lr *iU
<ut lli«* f.iir I.tin
n^ffutnii .tr.Min.i li i VW«rli
' ,thf ID1U«I tMrt<U)| mm •IUCK*\ III
Ihr wwiu«i! n tiitHl'Mi *bK-ti wi:| <*•
fkt'l li las li |M |Uta lUitkoM r*l Lit til* HI
iltii «tll lw Mwn kf .. ttor
tbiMiMiiiil* u IMI uir •
h - l «ir grMJitUi «Li< liic
Th** j«|<iKiiit In -
.ti. Milt'i.- « ••iiliiiht'tl' Ih * fi#llWW|llJ|
Miimnli ; f- i . I
AI HTIX f#, I Al*> V Uh V
mt * i.-jw' *%Wi ■■ UhlnyIhlli-
r.'obVl dh Mnlt <1 WttrnWl to ft <trnr>
rb*. w t lai«« . Wtiltr iMlad if.
• iai««i tin Uta r«1ra<t|llun b> % e W
nor ilialt> a^iiH'%** i tu .tla iteptfc a**e
i* ■• • ■
Tt « Itfe lMt<lf ! ^ tiro W
la— trtVinlai. ■ wb«< loiUahi J«iee v*"
Ten i\.^iiiNOi/tiyi/il | l4|lfiiri( vMi'
inn li ;w|[
l>VMr«
mm
\
kN*" V'l
treop*. «V
OCeuplKU M
cutloiip mifi t'
lt,e borOwA
Wm
kmraHH
Firth rat: toiMh
yaui^^iMny
Mrciwi
itttlif iitid Um« war
"aualnl.ied hooiii lUta of Ihr
\ "T>|>a Th fti«h<p a a* idiiah*
jl the IV^irlrat italeitee of \
mKSm0m:: <> N
ptJKvillhW.y. >
4 Ai the mtt ¥ ''
f..,'.nii.nl mi lit n ti*nii%|ij|
IM>WIIMi |^l', IkM d '''iMipl
Muting of iv Ihitlafl baitla>i'lp We
al Ifcik nti« the r*p<n ie.l tul
IX tlie ibetUe endear ftefUfttw
red in Khami IVw
co«KT I.r KiHhieii;4 V
i Vile ;,r iw ii<>M g, nUw
IWTtMWrbm I.. entile hl!.|.l..*
the Nau^h ecu and tUM* y " "
TMrtWgj I jjWSjMliBiiMl
KndOMi' auiit'i
tVMM' Met, II
E iHirtoa
|w*TH
whirl* gtrt tj
«4ImH
! •• him aiuidin rk k|.ce ^ i <*'Wiit
la amid otol~ ^l-hc
|ii U«*y AiilHlr V* awitl.1
fw |in i nt kirit IklAi
liir hl . *a«w(M *M iln<HMl H|TO
• 5«iv ti'l*Hlili<l )u effett faM|A i"
i j. i . 1 ,i < : |>le.i ol *IW'itW1 fi'l«riir>« t etvl't*
VioU J.U'H /. ir..i ..i| .'<«nly I , liniioKii > «
iiAy.'trMeii a.TW WJ1*? '
w'Hkx ( r11 ^n t ATK /(
;^r«brteitaivu ^'^Wi'^eiteit^ v|ipf^jj^r
being cAUird out u^'VUHnge a/v
IRC lA>'HW a |>| i ectatfd by
tiUriv*! Ktrowi •> rM t tM c«>#iM*#i TW
a near aaaiury ««*. . ,
In the ubat>nca .J W. W IV High
ii.Ver, dub vi*eatOIMit. Jt
Vie* pmaliVnt. irtwMiHl. titer 'lw
meetln*. Otinii wy|t jt^hwivd
ihp -gtlernVmre Itywfk-' V
ipr i«vii4k«^ib|iiiii m in i «
tinnr. nil clear «>«ri- gt *-n at
nHf ttirfc el tie* . yitl ni rm*nv>
t-bti
loiWrljr ll«W\ *f(lilji>^ ^
iHbJ"i fora^. i horkril tt'ir^imtjt.l
'. |SaiKll4lilte« < ( > ^ Itililib gt**lfr|
MSifWiRM 'lifWd <*V;< r«*
CrtuVI be *ri1i I'ltliiy til lii nr Vt WW
JA mh*'* «***«*>!* > rel'N■.> *
,JW b4liei' ^Mirc<n| )
w«a twtltii*t«5d' ift1 Yji> v ofi flw .p
,|lv>t fhet fa :'V-
Wiee-W l?M|\ aKiInert l>y tltllltn
^alre" i '^ab.tiii'm'
. Hi vl I* ^
aluirv 'JiwliK t
a<
In
/ .'I '•.••.■• .•^•! r ;. .'■«■ I J./V tntni JHliunwr atm yraiero r> a ~en
rva'ike' li'. ! >'" l'V•' He " enjmgoilieilt •><
«?<«ntt l fon-ex i'-
ii, *wfrr"-a", "«r-
1 tuoiit* it*'vat< ti«tnift«an a|*ni mi l , Uri*
, HMNhtillll' M We* lt« t .\rM >|. rhMll.
| « f lk*ut|iii««ti|; ,Mim Fny I In (ton. H«f*
tllTi «f v#n, / (mini • «H*nii>fi tfrtlM .V-
of KiMintki*. '
Thr juil^ni Hi* wtmiuvii"*
dlvl«kin tn«lu<ltiiK |W *-jnntuu IM-
III*. ! ' !'" ♦' t!f iK riM(Jl|i«> rl^ *llT«
4 If rtlul uri ilfjwrW
jifprru.; '• • Ala*.-^an:,-•
OutntaiKlivis lu TO*
liuildinif thin i^nC' Mi fh'* (nlr win ^
rmfc,
FOttlTj
u rtMip. ' Mntd
BSfc
1-tOTMhwiW
■lue^v
net ' oenir'.'^il'
noreitre. rxiMeiblrlf be miw*. *•
| beat' all rvl'HfMt lie -llh> veil itjlti 'y rti. T«
: bearing to alreleJi Into *'• detajllhl- i.ir.Hiali | In let;
1 i'.«.iigh ,tti"inev . OMtetl^ MU> ^Ai nnd, j Xe¥ f >• ai|y
of llfi'ilh ; < CpWHijl y Thjy*lM|UV legiil *)'a ,,we| WT it
; Irauea Mere win-llw-i Upllof'ly Wue •« 1 toed of In nny ef il| itertviljv*^
rnalili" c'liivli-i atrtl wljetW-' ■« «l
extroCltton tai|>«<ni.; «T*n g)|>M MI w ith toe, uot <"keW hi" W
«l.ilb>gli win* MlMfh •> ' "f |l.«" t«l '
dark wihmI WWHfil . t** . Ooig.4 ] The kmg '•if too*A :i>v*i| l-<
J Iirlaoii tunnl.* l ei. #.,^ hd 'led uUnetatlonV TiouliU' Jlukri Nnmt'-r
^,J lug wiiicw j tft-nln* ivrtw *w«
Sp®e
if I Hte«;uttve trf ' the. city
ler.liy
tint ninne un liia|iectloii of
the ju«I
) laving,,.
ork t^Mig
ill uUiiWi'
el
aiiW HEben
ri^|iOiia|l'l''
Wb'wWVm*
mn>W>' : ot npM^kn^r ■■ <mSmm■■■mi -
t*' '^fi:
ni|i -mmrnkPi mmmim* Mai.
^fwl |{r|4lllriKt'>n.
-fwyriht'uMi UIM OI
(VfMVwn
IfeM
n erty.
or,.- nilut
it'?, iji
.(irnnim
inun
rajl
"'jjPH
St
i .ild a SucitexM
I Mi0 cob
nt op
. tin
(l.«t\t Colley
lie
look
he would envy
dent for Iht
• when tM
,.Si
BSwJ&wl
Tour i * titli«>rh
thf fuur v. fihlMin U> th« | ^ ^
i HiM Mt(uritf)r J*
| WOK witK
| Onk1!hor|M rullfirt?
VUImi*. ">'•
.Maui l«>vllV* €v>nin>ii Jici« x.
'A not hrr item of niwNI
will ta- the eahlWtn • of the Imir V. I prwnleeil a mnbwr
guilty to ii imIiIwj iirtirdri f *r n*->ii"4h.
: ti rniiipiinl.iii nan glveh. .a ti^ifclM W'l*
iv, later coiiiinut<Nl ,t'V
j The <80 year nM
II )"?«ra lii prtnoii; U"St #¥i' 'WMm?
The .^-<ii(ilty ton of yealM-day-'* >>i
riilil uti 'lie Hf.Wth iwniil l .ixe v, ■> •
niinrttiUi!' I. irfflctnttV lo<fay n* I '
fieo't urn' .12 J*I-I'I..UMI^. iiijurwi, TiiH
mipersmcd em ti 111 ii 11 li| no laul Hlglit
Billllfr^f^fflilltl I lea til tf>. Iil''iu<!
Ing eight hIikMIv it jiic*^d. ^ .;
The.o - weri' .cuaoitltfixi ionJ.n^ itn-
vnt pcfSoweM. the onlv oivllln'n
wiiundeil b^lnit. an ICiilrilJu^Kti itiaii
Htruek be li atruy bulb-t >
Ainw'r"!!* thnt at piirt •..Spir' w.;
fH' J4/ Na*l bombotl Im.l :WftW nhiit
ili>«l>l / tluriug an tt«ek ou Ibfi jtrrat
nural |>fi«e ill Hoxyili Heostarid/
vilay. / Ilrltl.ili ViUltno nlniirvcii
K it • if Otvttg#,
.iiiK'f M'til iumI Ataui'liWlllr,
The K. F. A. 1m g iilrf |K i|llry v\
hll ltM ctiriftfttuljh ih«* , mi|ln Omtur*
uf iti livf KtiH'k il\ 14' «. with o i
I'll <if si# unlmalM Ihmiik ftirtiNh« tl 1/3
ihr hran^oflplil K. !•* A - fh.ijiMir.
Orniig nMinty |uiu)tcy ijvhlhlh
uhlrh havft/M«HM1 out lt nli IKHII^ |
oxi'il'Hx fr«/in Tf.v;ij
th x, uj|H ft" iJitiMviM thin |
yone th.in ill; f«ih M<r >*c.4rf.
The i allefl yx nirnjv^l
outfit I# pwpufttiV f'tv t xriy Mv.l
ttllblf* hI«o^ of 'ii li'iiiy llni of fft-
tiMch< UH iUcltKlln# 4st\f#n -;iiovi* j
{ ft i ouu* p f\ «1 s«*\rt.u iMH♦•foii't;
;i|>'| fr<l of NhffVVM iu IK^iltlO/) til on
TIrki't !i K T is ilt*v r'*v -it
th« VHi'iOttN *ho\yi* autl l«Ir^ Wi
will hi ,iunulwMv« "f l lo£:
di ubbM powt of lhi* Ai vi f#'! u l#r*
etiuaea I'M
Ltdm lor wyaipiiiwtfo^ t, 'Wb^ • •" : t.- •*/ "i
. s~W*? 'J rate;'' MMII, ; Wrl'
per); '-Vatiindb/^for 'iifh inC'«'tv t „
U n«'i Myivt W Uitrixltietng ,f|i*i 'b/ii.r
-t|- . l«*o urt.i ill* ahW*, do Md^jb.ivb 't*,
fctm ^«plp.'■■> "■""
fl jabit obmerve", ttrliwi /w|it'*"!*//,??#
itttirWre; tprnkei: w j ianv>- t>e > '
#oumi •'wfo'tif trMmjMte.md
'■ ititipto. ,%iW ;>M^ invt iion
I attempted •" |ier Uilde. ^
! pul. til orge llnl ell Of Wn mU'e III" 11, HI l.rriiiji, with ..lii
' Jo enter an A||i bj '''rti4it''*i[p|<®r ' vxuuvv
ll.ii-Ha wua **6j titled ond
tally «llol. lie l 9*i /■> lajtiiBlffifc
III the. laxl ye^ir.
Wita. eeyerely liealc" by.
eBnlrlkctixt wliill lnjWt .pUfllbditn'iwB
HcVra (?i tiilHUtrilloabf Jl'"! "1*'**■:■ "J?
nil il n prird.in ImjCiiuhu' Of pitlllHJ>. .•
A*#' aoiiOrlit tllrough .inenll.nanu
iliow that t<4lil"irl.«. Hetntt of .
vre.'iithy', -1 tite.tfy'i ;■ g«iier«liy had , In"'.
i||i eil ei>ii«l(li)iijit"-tr< iiUi|eMt, tn it d«w-.
civ prh«?u vtmiifH, ■"■'n'"'' '' J
'•| JtiMi.it7:'tru.c tliat t>ot*lii llpf
fierirtf'nV typy
lind I>n.yell 111." tUHffif ta make
hula t Klolt.
ftrltlKli admiralty re;Kiit<il 111"
"f^fdPjfr hhd wMjtJitfy • limited the
■;*'fii lffW>.iS uilKiiii^tMtl.l:'
I jiiiinit' am fewiiit'oi A ■ Imt'gi nnil 'i '•1 idh '
^loiitl litii'itwl''/' WWif^
....
rit& (Lttliiittu,', ;i * %t^rteled :.t'iKi
KdiJ' 'MiA ' ■"«# tS'^My -
•m.•'Hs.'lfi ••> Wltlfli t i -II, e.ui.leninfitlnfls;
ablt involving rlglit *f \v,y «nWid «t- . H'
Inr; nt « Utile worn ,l„„, q* ■**$'.. «„« idd wae .. ^l/Uii-.ttig hWiwm ;l.M
on highw:n tLMFI'iliK ta«r aiti^iir. -JV :ffi ,.„rf':.isu M^lve' hoiulter 'TW«d
trial tomorrow mating the |e #k JM*
l<h'. ' . • if,
. "lihi |l'i1jBtfw'|i|| f w H'luttittWHe
foUt. -ttM tnlnilttedTy
'
<«/. '<ir"the "to'ii't-.s'imM ."reai
:m.
".iik> iiiitiH ■ .- "rendy for
i
of a flfat clan- niall p<iu«i with Sm
Ilertteyrllle jajst office VW<fh l«Kt<> ta
handled iner rurnt dt^liv-rlr
RlnpiMRiiMMHB
lie Onlveill i^,5<|.rrieful group i:U K
ttM
oiVK WlVl
hurjth <*n4
ffijremaer
r'ty,^;
With bomb •Jillntw*
:4 lUiur ftf iftni «M f n of
•*«Mt\ WMti# SMiftrarti
taia. M IpM
Mn
rnUKhoUt th* i
_3 w«J.'
trial tdmotrbtirv mnrttiug.. , WM |;«
iiiiilndii .yit, the/petit mm mMf Wiw
"¥6*#r for the tpiw;-;5'V.
JWflMtmiiHl <xbfb ijjif Hii ttriuHHuil,
icVtMa were runt limed' tffpr . tb<i
,rr,n ,h" TuJVZr'ZLZ.t dv,.ve I be tier,nan , bM^
nuU1 <M'r pl""' "* «U" fir, o? fWt awl •hoi-* ! nt&n*r*#i.
_ ~ - TT , ; k ';«J' I.ITi < /#>,., .:*tt(.
rjth . n4 the
■■■■ .IPP
tlMlt Vf#l reiHrt-fef >iiiilAi.lHlf<Ml
Royal «lr force ftgJnwik ivhkh
drove the Oeriiian t ) inni
The direclnr* of the f.rljii. m"•: I'Viintv
«•iH^lii:...v''f'ial'iMiiU): Valtoit I f>
tr«atiui°Mi' unit V. M. Trt'yloi^ tet*'*•
tuiy ,r v -l
Wednei'dyy. I H'-oli.'i t >, v. nl be il-
rmehliiir'tt I«$ •. «> • #% •.■twif ^'.ht ,V. !-i|^
.'li!iM^|t?#i^Mt|.Wii(lr', 'VVhlbJi-jj.'.^'-.v wiw
IllH poultry ex nihil Will" lw j'li'lC'd
Cle'ieeal ngiit*<uUltrul etliildl« w ill
l>e judged by T Vr Wood. dl*H'k f
agent. A. A H. egleiialon nei*vii e. nt
t'ollege Mttttloii; \V. I*. llurrelt. Tiiir
din emtnty a«vlenltui>nl ngent, f'f
Kouiit/.e : J, • !•". t'tinilw, .ielTniTMfiU
bounty agilculiural agent, of lliwil-
ty&W1.. H*it. Idbeity eiUilty 'pK-
"* :i'^«ij||iit'fir agent, /of Mbertv. V ..
" .pwtirjf ^hlblfn. -will •<« Wjmt1
Wxjillir'- tWW«uphi nt
iwillft,' *i«l«iftnt trtfile A ndnilmirtr V
<% fi
A. i. WeKeMnbk Oi*nHW j:
better lee nod lator HurarfNl ytlw «iW't
erg out to iHMi. Wffw^i ho ca*W l>
"1 '- lnitiiifl*y
Mil bmnla rt failed to h« th>
m.ttoo.ooo
«< io naita*.
other oltlea
Uon 4trvim W\
by Bntt Mtnllh.
ma II
«o utvtver:
itiidlnbCd eballi HMHlge?" he
••Yy>e, but they atlll iiifV
l,oM tifld''|dck lrnmllex," the
replied.
'• y<fs:
ate.d-,
, I'nlllvj-e .
fllRlllV''/'
tttutiiMifiP 'fHJMeate >H
ncc«( ^Ml^- Send Jo'ut' i}tfc
biiit^vordK, ^lut:a. !<tuH>i "i Q
r-.^elf-itdijie/sied , eititCsfoiMV t®
, Oltoi-<>:aiise ' I.e ideK
Orange County P.-T. J, B. Sanders, Jr,
Council Elxccutive [ Gets Promotion
Committee To Meetf At Kemper
.J xi.%
mm
'Miking. ' Mrt'iftohviltl?};:
|iriit|i<IMih . J#.'
f ek..U.
m<*>vw. VIM"; mmm ■■ wwim
'jjLsMjmmmu*; mm
mSST
■:
"■■ ■>%,> ■'itm
Mr«. If, W < 'iwiiitr. IveHidi'iit <ti I
the tlrimge t'nuati i 'mint 11 of l'a>*
enta and Tenchern. Im.it antioiinm.il
that Ihore will lw a call meeting of
« MmmBki. e.0WJ t>ltfee otl Xovmit-
♦, m 'ill# nMtf' of- J. •\Vxf|w iniw* _
,thf t ilii*i hoitm> fh«\M^W «ii' iWU
,m|WiVt *# • p'«1i<c*k. . *
■ ',v
lp'.^*VIMont wtth fi b tltre . y
iitr*. Klberl McKague la vialtltig
b«fM jpai*n!« '
'Mr, hktl
■ Mr, and Wr . Kaj< #hlW i'f «« ',
Arthur rialled here fclndafewlthtf*
White'a mother. Mr*. HhrlaH Wh« .
fe'llr. and lira, ixnig
- ^ and Mlaa ^ ^
,-r—jsm
Anm incenij>nt bua been made b/
Major ft ft. fWJmff. I'roteaaof of
.Military seii'nee and Tuetlca, In i t
order approved by I'obtuel A'. 3WH
Hlleti. einM'rlntendent of Ibe Kern
lltr' Itownyltie.
iHiutl t>f
ZM H , ^auiieft -' gpi ,M'Wf'" ^h'd Hi
.1 It. , WilWrMl Keveiith Htr"1
M; the" paflk t*«' e <Hnrpnrat,
CombKiiir (' tmfi&ji,
mtrtlht r of «* cinM of « <l
olHer achiovtnwini* Ih Ktmt
jude m«nt ^
JM§MM
'AfMSfAirf'S' t \ i-VV v. "K i'uft

Quigley, J. B. The Orange Leader (Orange, Tex.), Vol. 26, No. 245, Ed. 1 Tuesday, October 17, 1939. Orange, Texas. The Portal to Texas History. http://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth290110/. Accessed May 31, 2016.

Beta Preview