Amarillo Daily News (Amarillo, Tex.), Vol. 4, No. 204, Ed. 1 Sunday, June 29, 1913

AMAR1LL0 DAILY NE
AMARILLO DAILY NEWS SUNDAY JUNL 29 1913.
PRICE FIVE CENTS
VOL IV. NO. 204.
EIRTR001 IH
SOUTHERN ITALY
i.vihssiu: MiiM hs i itiHiiiin
or ii:mi.i; r
01 1 1.1:1: k
InliiiliiijiiiU I hi- in I'uiiir I rum Tli' lr
ll"'iinx n I unii Out in llu'
Open I ul.U of I In
I l.llllll)
Hy A-44-iid-il Pra-a...
KtlMi: lial.v. June ..'x. Intensive
in lliiii.iK' s 1 i Km in Sunt li'Tii Italy
H i' .ti i . i r i i auiuiiK iiihaliliauts uf
tlir ili.-tnri nf tin- vrcit e'irtli'uaWi
of l:i"-v l'i' !.: rn.-licil out of their
hou-i-H lit tin- lirst i-1 oik WTe-llln:
it lid iiiiilunriK liiiTi and an- now-
uiniit.K in p tells nr u 1 1 1 1 r -
Cruilllll tTlittn.. .-nine lloUS.-H were
iiiiniin.'1'.l. ahii .-on. i' ; i 1 M-ri' re-
pnrlril t-lirlitlv ilij.lli i!.
It is i'Mi.i tr.itu Naples that
II. i ni's aif ii.' -i i i ll hIi'miI iii(' Iroi.i
V.-.-u. ins fur t In- 1 1 r :-l t inn- hi in I
'I In' ilii lr n! tin- oLsi-rvalory Hays
till:; lias l.o iniiMTt lull with til- e.illh-iiiak-
tliuiili In lirv iiir; the niii i'lis
HiK i-i i:.l inn is due to riniit ln-:iy
i.ilns f.illiiii' !n tie iriili-r.
Carter Glass and
Senator Owen
M. i'MI ll's sltiM s
I II i AT A 1 ANI H -l
NKV Y(1!K. -iiim- L'V AiiMin
I'h' li's Sii'i f. liai.Ki'f. iiiith'T. . Ill
I Ml I : i! auip!"y 'it t Hi'1' of
T" was a liii in'i.-r of i; ii in- r i u -
ilii!'. 11 ri in nt in iih. ii him uf iirt ami
liatiiial histm v .
STATE TRODPSB
A.
c .
la. ".
1 i"lrt.w .. .a ax
ur i - ' " -
v il j"'l
fate
M; ;'
)
i!'h;r. Aw
l-VWiil
MORE VICIOIS
i i ai:mii s s rn i:i i
AMmi.II.i lIM"i;l I I A
1 1 ( ii iv i:
Jly A-imw ...I-J !'r".
I" l (.1. S Ari '
41- .lulli
J U Hi' 1!V A
. i . of i
AGREE V 0 PLAN
FOR DISSOLUTION
! M I!IA SOI .s An i hi:mah
aim: wui: l- : i.ismh i th
ii i;i;im mi km i:
EXCHANGE OF fil STOCKS
IHHT MlllW III Im- l-iMlIMl f
I lii uiili ii i nil . rnH-rl-Sul-'Xii-'iil'
il u:iiii-I I . I'.
i iiliul
l IHNK UK T AIM I)
III ( K OK THA1N
I'KKl. Intl. J lino 2
tfff lu'Sl. cuUKliiit Kpri-adliiK
of rHl!n. Ih I ln pruliiil'li- iiiiHH
I the vsTi'i k "f the 'h"'-iaki-
a; tlhio I rain ' KImhk
Vir ti'ilati." Two ruiimaiiH
nil n illni r'l''irii'il li. l!.-t . -
I) OM-r. N'li ! kill' 'I.
Imii wi-io Injuri'd.
I 1
I
MEXICO SPENDS
OR LOAN FUST
" i ' k " . - s I
. ; I Tt. vl ' it
3 in m"- '--t..-vr
N'lialni' Ivm'II
ill . I:i
l;i'in-:.ilit:.lni' 'ail'T Cia - ni
I. mm hi. 'ii - . .i . :iim S. n.it'T l!';" I t
I . I f.s i'ii' ni I '. 1 ' I :n ' I "'
I " i ii.irni i .. in ; i. .i I ! 'ii .i an I
.-'i'i...l'' in imii . I inn ui'li ll;-' i in ri-n
I l ; Till I "i-it illll wl'llll Will h'mll
l i -'m tin' ..tli-iit niii ni Hi'' ' Alia
-s-.ui. i.la-s i- ' ' i : i i ii i n of Hi'-llutiM-
lia:ii: in- : ti i -ii ri-m y nnu-
lintii i'. -ii.. I I'T tun yi -al'ri li' h 'x
vtl!'!iii llif 'U''l-li'tl .-. 1 . t'rtl-ll
i liall'li. in ( '. i' ii' 'i!!iii;itt''i' In tin'
-I .ii'.
(;:.ihi im i n i"M 4 1.1 a hU iiiiiii'ti?
a . lull fi'."' lli'ii h I'JH culiHIlltl
A;h ! i ' !! i.l y f !'. an I It in lik-
. .. . ... 1' ".' .. 1 V.I' '..l'i
tvuiltnl i-t;it'' of Sili"ia h;iH inn- "' ! iv (iiin i.iit. I'.ilh U'iillam .1
(iit-il.i'K (i-l'-:al a:i i-'c his l"-'n s' l' ! I'.r . n :u"' ;ini'i r of tin Tr-iiMiry
a S i I IN :'l ::. i. ''it'" -
Attl l lH V i' ll Till M ! i.ol.l i im!
I lilun 1 '.n It l- iit'ol lii'VS liHi i-"''! Ill"'"
ii ii;in fur illt-Ki'lul inn "f ili Hani
Ml ill III' I .'"I il .Mllll'lllli'i'il t"
lay. ami tin- pirn will h' ir'N
In tin' I'l ili-ral Coiirt at Si. I'aul Mu:i-
.i . It in uiniiTiiiii tli' plan ir-ii-m
for tin' ' xi liai' if liiirty-
i i k Ii i nlllMii ilcil'iirn nf Sim i hi i n i'u-
i ii i- stm k. Ii 1.1 hy th" I'lii'Mi l".i I
Ih" lur !'"i l. H -1 1 i " intiT'-Kt in lh'
I aliiii'iu'i Mi'l Chin.
Tlii- fin-linn- I't'lim Pa 1 1 liiihl
i i . i; nf SiiiithiTii I'aiitii- htoik will
In- s ili lliiniuh n I r tint roiiil'any lin-ili-r
h.iti-tKii.irilH tn ii'".iiil th'' ri'l'ii-
lioii nf iiiiitil nf Ilii- NiitllnTii I a-
i 1 1 1 1 h tin- I 1 1 loll I '' ill' ir IlH hl'irk-
! I.nl'li'ts
. . . II. im- dun lli"-'itiil
i iiic in . .inn" i'". Sdu' H
uf ilai l.uvs iii'.ii ilit at Chirac"
!n iiti i-K ali i caul"'!!"' Ii.n vnliniti'iT-
il llu ir Mrinti fur th' liiu I'lii-'fit
lurturtiiaiii tu I"' niw'ii at I In- An-
iliiuriiiiii tciiiiirrinv in ahl nf Hn-
I'ul'.iliiik f'ltnl for thi- A tii'T I a n Tin-
airhal ilm ntal. Tin lnsiiial. ir
hii ii a mI- has aluaily I -1 1 hi-iiii-'I
mi llu' i -I Si'l'-. vull l-- tin liil
iiiMitutli'ii i.' il - kni'l in tin- i mi ni:;.
fur tlir ni IiifKi' II-.- uf III. 'Ill I" I'- i'f
till' I lll'.ll I till I 'l . ! -!!- i Ml .
hiiKi i; . i iu i i:in i;s 1 1:.
1 1- i i Mm i; is iu Mi)i:i:
Sl III Mill s I 1 1 inns
BILL REftDY JUL! FOURTH
Minn - I n. -.. lU-lirf til Will
Ih' ( n.iiili t. i I ik-hiIii) mill I h. -ii
( to llu I'liiiini'c
(iiiniiiiilii
Three New York
Police officers
U VSIIIMITON Ii C .Inn." 2i -I
'hill ii "in S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 aiul ullul' ailinlii
isira'imi li'.iil.'iH in i'" il. lii'iri at m
liKltl ll.oCMKV'l S i: rilI A I . I j lui ttiii'il t.Klay niul l.iinchl ami run-
II' IUl III MHtl I) Mil- ; i l.-i al i.mi "I all hi Ii. iI ul.-n .in prar-
tii aliy mi iii.-. I. Tin- ram ii"- inpruv-
il tin nuiil ina ii ul ml ii i i'i suk iai t
lias hi ni. iii. jut.- hi lu'iil.'h ini t.i-
i.m ri:sos
M I'.N It'll CITY .1 urn 2. Hi'1 '-x
H iiilitur" uf th'' 1'ioiny liiiMuwi'1 ly
M.-nlio in tin laitii part of May
ilmnt two hiinilr'-il in .Won ih'hox. is
in. I Kultr: to h at (lllfliiilt. A -
ur.liiiK t" r liahli" hit'irniiii kmi hiii?
tliiiii; liki ;i;iiuii(iiMi ttnl.i ulrciily
has li'M'ii (llHliurs.'il iiihI thi'i-- r main
mi ham! nol uuirc th.ui I.'.'.uimi.imhi
j.ihl. 'I ni' loan was iih.i .sl nt nil.
aiiil a rullililissiiili of ai Irani twu uT
ri- it wart iahl. haw-K th. lulal
I no ii li t nliiall uail.iiil m inoru
than fvo.iiiui.iMi'i nll. Tin1 $'-
ih.ujhiu alr.-mly ai I m t In aui'uiit-
.-i im- roughly hy J i.iiimi.ihmi t-
turiiril l N'"W' olli I .mki'is in tin-
Hhair cf IioihIh iitiil J ..liii'i.U"" to
I In Naliuiial Haul; ht the iaMnrnt
ut ai uiints In I' ii is .ii:-. I.ui il'.n ami
ulli'T plrssiliK claiin- Of tin- r.
0
loses mm
lu;hl air i uiisiilii ing tin- hi 'ni i. -
.111(1 fr.-r lint.
('Ill ill ll ' - allU'l'll i 'HI I iM'll' .lhH
i ll uilhiiiit iiin. 1 1 irii tiuti. No t han
wi if i.i i Ii' In any m-hi'.lnli'.. A
l'W Iti'llis nf till" U lill ll III". I II ir wnr
ri-t-l I ! Ii.nl hy n-'imst of tlir rolli-
lliltti'i". Si in m ih .l'i I.ii nl tuiii.;lit li Im hr-
(lii'l thai tin hill Hunhl In- i uiiiih-lril
Mull. I. 'J or T il i ll llu n I" urn In
tlir lull i i I s : Ii i riiliiliiil'yr whrlr lii-
mil it y nit lu'ii'j s i'ii llu- lilst ollii'lul
limk at tlir inrasiin- ll Is iiuil h j
ahh- llu- lull will I"' iri'ii1i il In Hi'
Srliatr fur li'lirial il.-hal.' In uir .Inly
I. im I Ii
r liii'" 0iriii". in li--isiiil
M 1 : 1 1 1 1 I AN Mish. .1 n li- .'V lliii-
S:hy&$ iky
; ' t f
4 ;' Vt
l .r- : : .a ''.-' l' . :
f " -
I.i i ii'-h a imI
lu-r.il jullil ii ali.i"
inaikril tin- Inn- uf llu- Ni'tt (iilr.ia.'.
.... - s ' t 1 1 1 1 1 1 i ' . i thi ri'.vi'i ii
. .h r...iH. . .a 7. P1"1'11" ml ihiia.u lallm.! ..
S'llma ( i il 1 ' 1 1 "' ' ' ' ' " ""
I t hr IK'tt Inn' A ri'lMi la r .' i lU'il -
liT'il. I III I I I.llli-'-ll IK 11 IHKUi" "i'ii
tlir stat- lruui wrii l uiniil' ti ly t-'I''
- -1 11 la h'-w ii ila.K uf hattlr iiMiiihI
ill il..
ilii.iin i.. .'.I- V.lni. Invi' lia.l a ha:i 1
in I h" n. a it' r.
UK IM I I lK I IIS I i:om
imi i; m: r in im At.o." ": .1
ut uiii (..ic riiui iiia.iui I
i r.. i;.. . .'"in j v! "' 1
in I In- 'l . .-i.rr .1 It'll--.-
ill 111 ; I. i.l 'HI'' '
im !
II U t ll'' .' l ' I .il
.1.1 S'
.n.li! -miii. Hi
..n .l"hi M. Sl.iii.t-. a-i:'. I
i" Illll lll.il ili.'l. l. v.illi
: j h tii'i. I.i.i"i''-il el- 'u:u tri.; -i-
i:. 'i.i.r .1 ' iT"ii.' .' w.
. I 1 1 1 1 . i i - ii .. .- : i l l.i il
i Si :.'. Th- rr:..-:i '
1 I. 1.1 in i tn. li.i in i - M I . s
I : a t V II .1.11' SI. -lull War- iil'r"'! nl !'.''
t i urn. i iinI':m i'i:ofr i i -i : 1
IIIMil.l.l IN Mls-ol i:i ' ' 1 '
! ii i .. i l i 1 -. !
i; - ; (Tl V. M ' . " -v j :i 1 ' " '
'I n i i -ti'l . in in ii' r ui i ii'- j
I S n Ji-;-i-I !'Ml I ... II. uiii.'r.'l
1 A ..- .u'-'l Tr.-M '
i iiir vcu 11! . Jniv J I'uit
mi l null! of iiliitil'-rriii'i'-.l '-''
1. at r.-sul:" I In fuiirlrrti h aths w I
ir.m h'-.it -in I four frutn 1 r m i i u H"'-" i in"
'Id.- I.. I-. urv siuoil ahniit nln.'t.. all :'
s..- wrr (Kivil rn"I -i in "'
In atn.'-i.' ii. l usjiitalH.
I .- ! I Tin :. .
...ill ii. i-l 1 1' " WH-' l. i
I ... I j".- i- ' 'il 1 l.
I
I'1
.1
l-lllT '
I.' .:
i- 1 1 ' .1
il..- li ni riv.T
i i haiul I it .1. at sai'l
. I" si- II-' 'I i
IiiiIi-I 'I lir.'-la..'.
USURMCEFIRi
III
I
i M
HE 01)1 PERMITS
III N lil! I I' ANI. I II IV-
II.II I '"Ml IMII I alM "l I
i i: I n K VI l
'. V . I ! i ' .'1 : I N . I ' ( ' -I 'I'.'' -' x
( i.l; .1 " !. ll 'IH lai r ill' Ih'' IH' " S
. 1 .s I'' I. .il-'. I!.' I s"Ili''l III"'
lii i l.i- i . i . - hi -aw 'In- ii": :'"
foil. I HI' .II-..1. Ill' "I! u I .i - 'I Ml'- ;
. ma. .. uf .U't'i 'ill 'iir at'- i'f' f'iir-
l... l.i I- l .1. .1 ''.l'i !'..!. i. I -At W'-k
to i ra-ii - ho- I t-
ilay in.- a.Ti.ri.it imi hy
I l.i- lllr-t ( lll' I - - '."' Mr "t'K I 1
... a'.ail.ilii. 'I In- ih iiartinnit
. .. I in..!'- Ill.lt ! h.' l"-s. s ir.mi liu.
I i.-i -. .i-i ;. i r aii.-'iiui'-'l lo l. -t
t ..ifi '". '"
-..lllllll"l '' I .ill r U.'.l III ('"ill. III!
A. V. I IIFM4.IUJHT lll" MSK
mi in(. ji i ;.i: oi mm i:t or
( n...tlAI Ai r:- VI .'.
Si im' l.i Tl.- Ni .
A I '.-"ri". '!' vas. .linn I' v I'rrt'hl-
'un Ju l.;.- W. I.. Id.. I- m uf ih.
Coi.rt of Ci 'iuiii il 'i""ils " is il'1
llli') fl'illl hi ii.-lllol I. 'I I l -'''! 1 i 1 1 H
; l- l.ru.- tit'- l ull!! I'll join lir.l t'T
III." I I l-iai-r t I II. I a..:- 1 1 i i-ls .1.
I Inn .ir hiini; ju I ' !..r ll"- fast
II vi .ii- at..! a iv. in i -r i.f thr ir'
lur '.'I ..if .1 1 1 I u A (' I'l'ii'l- i -
(a (it Varl 'l.'.a'r.l In I''- liosiliull ''
pi.-llltr :ii'l ir. -l.i ':-' ' I .. r t ami
I i'i "i-i re .r-i v..i iiu tur i to- ii.-.v .r"
d.I.i.k jmlk'r.
Tl: : si Hun h.l- ' I I '".! II" Ma li s.:r-
r :.' a a -I . oiai.i. i.l in ul ! h i.ii i in i'-
I Is 4.i . tl is a. liu'i an i iKi'ii in-
a iv.. nf .Imii'.- i.ni ls..ii Ki.Hiiitiy
l'i I 1 ill Wlit- l'i rlT"!' 'II t ! ' I ll I'ril
l.tt' h Sill i an I H il l
l.ah a -Ion I . ton I ni mini
l ; W.YI .S 1 1 iN. Trvi . .1 niir l
'hi.r il'N ol .l4- iai ttih'tl'-
'. K i"L' I 1 1 'mi li'-i " l'"la 'I In- if'
l.u.il Col on C. ii cat v is i'!" .- '
in ii r Ii' . ! favol a!'l" ' i.l.-ll'iiil's an I
fur jiui'l liiipruvriin-11
Vara Crn. Taini'i i-l I" i ua
iil i.ili r i i -1 . 1 1 '. li'i.-.i a ('inn! iur u
l.'W llllllll'IIS IIIOI'I- I' I I llV.lil.'lhll"
..r thr war Inn. I i In I) liol inori"
I hall i I .'..lU'ii.noil ...
All liiiolfnlal i-htiiii If tin rOHt
ul tlir P'Ih ral oiul i i no v.ir In
i ImlliiK l.i.'liini; llu- .j l.i I tin lirhl
is J 7 .'.on i'.m) a li. mi ii. p OvMnin of
l oiirKi" lli.it all hilh ar i Hiuh!..t('i.
In a hliiioli to this I ir -(l I iniii-y
i'ii KoVrniltM'iit has r- i tiilili y ln-
roiiK. hut Him has ; " i fcinti-rlally
riiiiapt! hwiniw of i iA.'" I"
th lotuli of hup i.Vn rliii-li
'! ul it ire ro1K-fa1
in tin- nil'' of Htm
I tA III il.K-. I'I'.lir)' "'. !!' ll. J
irooi.i-.loii to tlir a .ii" J
ami liii-'l'it-ss is II '
Civ. 'II tlir'ir o: M 1. IS I ' 1
Srrillal lull In M ' .' ' i ' it y i -
: i ! ovv h ii1' IT H i i;
..in. i.i! i hup ' f . i 'I I "ll.
; ri- i'!i"ia! oj.it I-- . liai li'-y ill
i.ist hrl r. ji I III" . 1 foil liiolil Im.
Sillll ot l.iii.iWr
That tlir hii'. i' in ' ' In-V'T
I. I. .v ll I In- In. .11 1 .1 iliril Im t In- fill
i -. i 1 1 I .. r a . I hint. . M i-s
t ...
4 'r "Tv
v -" tr X 4
if
; .a v '
y
V
l:.Vr - K": '-:rq
I
E
SPECIAL JUDGES
A. II. M llll IO I I. HII I' all'"-
Ml I: Nli N. V. I I.I.I SM.
1 1 n: ix it i. cam;
MOTHER KILLED
01 DAUG n
i'iMii itdiiv or tvi:lvi
M AIt-ol.l ( Mil. II IX
Till' Mi.
Woman Ui-ii-mly Manir.l ami WImIk
cl lo In lllil of ( lillil lilt !
I'll) li lulls Say Wiin t 'liiK
kill In llralli.
Il)f A-".. ii.lw.l "-.
ixiliKN I lull. Jim." - Follow
in I'. I hi- disiivrry of thr naked body
or n Urlvr yi ai-ohl jjlrl In u Irillllt
at thr union ki.iMhii. Mrs. AiikuhIuu
Kknuiii of .Salt I .iik" thr Klrl' nio-
thrr i iinr.'.ssi il to killing her dau-
ulii'T uii'l lit now under Mrrest with
C I.. Amhr.sou hrr former hus-
haml. Mrn l-lkiniiii assi-rls ulie chloro
furiiu-il i iir i.lt I hut plivhli latia de-
' l.iri- Ihr t h i i.l wuk choked. The
woman ili-i Utrs ihr rrline wan roni-
lllilt'll h.rallsr thr Jjirl WilH Oil Ill-
Ill iii hra ii i r. AmliThun and woman
Hriiuaii-i luur ii yarn were only
I a a 1 1 1 1 1 a - a ( W it ilavs all.
Thr irunli was ihriknl from Salt
l.akr 'I hui-silav ami whrii Alulernoll
lililnl to ni link ii to Sail I.ak
I.l 1 1 1 I 111 1 1 IlIlirl.llM ill lualllh'll ItH ojc
'iilnu i ii iinoiinf of the mlor nnd
loiiiul tin- ii'inalns of 1'iaiicrn Will-
i.l n I H.
h 1
rCsC
'iv I.--'..' :
1 1 .
.i.i' .'..'f i"'"'' ""
i rons -Hi I
l far 1 1 m 'liai
I III II 1 1 v to In-
I i-s Iir. i ii - ht I li I '
WiNT i l;!i. oli'l i ;
uiu-ra' In i; ii N
fli!f!ll" I s ii:;
I is hi I rut hi i in
1 1. ii nf !h. til l '
Ihr Imiil r in st
..i-i : "in ) thr i.i
'I Ill's fill.
:. ri v o I in Inns . i
ri'.' 1 1 was t
w a lo hr pa i r i. .' .
1'. ..r ;.l t.- I.
I I U 'u r'i.l. I iir '. '
ll'llt liviil. li--olily
for th- -'
til on Ihr ila-i
V '
V i I V 1
Mi! ' : ' "
cin .' -1 ' 1 '
i "
. v.i- :. . '
.'. .ml' '
I.l.-. I.- '
ll.s .!"- '
... .-' : - '
. ol!i"
Is i "''- :' ' '
C... i .
i 1 1' . :
Mi- .
Vr- .1
: n-..i i' r.
l'i t'
.Inn.- i "i.
...li i- 'I. -I Haul i'lf
f..!a v that i.rti
i I 1 I iii-iii'-s in 1 r(lj . -.r
i-'i.-! to ! i:;. i i
l.. h ll.' I'l'h- fire. I ; ! s
l:.f . .1 . uiu rrn- j .r ... ; :
.-; ' ' f " oui j i
i i a iiiuiiiit of i'-r- . .
i- ; ::.- 'I hi ' -. . .. . i
... i I ! I.l sh" av iliK j
wllll evl ilniri limn-
v .it l-l thai ii :.'. ! ''. as .!- I 'r ihr i.i.n-rl...
di-phns ilin-M .'ii :' '"'-M pia-'r ifj.u - .ir..
ll. ilitluli il.-.'1-M. ll.'ll.l hr H' I. ' ....r W;(S
Oil 111" I'M"1 ''" ' If'.l'l '.. Ai'll "-a" I . .) .. r?
loalu.i; for rvjoM Tl.!.- !..ti.n '. . .t
th. i!'s.'.iv w..i - ii. '!" '"I at ii"- !
'.ill! I. iv. V. I.-:. I ' V -..nt 'r' f nl illa. II ' 'l'i.' fill
. .1 a 1
-I.
I "'" MOM. I ..... I I . .! . .!.
I'ii' I'T tl .1 '"lt it mil t . N- . -
k .1 1 -I I I : ' ''"' I . s :i; I in In y I
j 'I In- wr.l.lii
l - 1 1..'- ! t'-r w a i ;
. . n.s Low a-v-
I in ' I i '
i . i i.i i i - s .. it tii-i a
.'..; a . I inn o;
. i .. i i '"t i.;
. I . ..-rl .'la- I
... .. . i . :.. . c-
ni... ' . -r Jo'iti
. '. r Mi'.ri."
j . v '.'- O.'k
:' I : .. L.-TI
MKI s il IMI a'l i:llt
fflSOfl TO SPEAK
AT GETTYSBURG
- ;H.MI MANi I nl I II l ih i rlo
I I I III U I I Nil
io. t lu-r i mil i
o i' -I. in.. I I't
a i v i' li ' '
: i. m . o- .
'Jlllal.' .
M' vi. o h i
(C.niiii
lit 1 i is tf - i
ll III -I"
Ii" r iv it.
el flan i. 1
ri. ren 1 1 1 I
' i ri iaii" to
if e o.
.- p ("tils. t. I i
!ii" first .-.)
u it l.r iir '. r
is I'" III it .
Ir ''H "i ! !
hi. jv I.l
f I. han I
Ill- I-U S A ' ' I
ll r I ll'" I " ' 1 1
I iK I'-illK pi
h I 1 I"". -tu.
.f f!i !i- i
aja-f "lliv . ! " i i
j llli.li l
f ' 'T am! a.. '
ll r i hUl : i I
lil tu r if !
I'll
I I rui I.- Iiim !
n-. or la- -i"i
. sa"
ia-H .' ! . I
Tl HO" I . li .a .
hri-i. -o.
r r r-' 'i i-
Tol In i t - I"
i -' k : '
ll
a 'I'.in-. I
a .-r i . - 11 '
f - !
I -t-" '-' i
' af ." vt" .-:' t '; '.
I .rs'i i. ;'. 1 1 . 1 1 . - : " " ' I
ItoM-rimr Im!. '. . i u nl l . 1. ;.i-
I n of S .i i- i r i mil ; .
j ju t a i" a lot N Wniis of i .an.'! .ii. j
: i-i 111 a.S'ii i-ilr J'l li' r I'f I: So-
'i iili Court of I . i A'"'.il at n a
I 'M i to . .-.. il I In- .- ot ' h" '
K.lll - n I I'. a l'" t"l : .' Ill liV
V.- I! il Kit !av I" ' '!''-' Ill ' I.-i' ' "if 1
'I il' ... . j.- . p..i:.l III. Ill V-
I l.i'. li a-v ( ! .. I I .. . .i I ' I
i ' . I r ! I mm S. I' II I'! .Hi'!
j.'' i a-1 1' i: i l.i : ! in i i i-.
SUSPENDS OUSTED
STANDARD OIL CO.
l l CMlis it lo roviixi i: lit si-
M ss U iin.i: I OMI'IA I N j
Willi LAWS
"' ' .. ' . I i.l
II ' ! " ... I . (V i .11
i i in. c. i. . - ii
In .'-vi N'tl" I lile-ilj
i a ii; i.i; s. i . i un-
i .'. . i ' i . - 1 1 j . "i . -. t -.I Ui ......
I i.i- V .. I i: . ..li . '" 1'i-t 'I'- "i I ' .
aa'l".a - I I 1 ' . -it .'! I'l-tll ;
'.. t ia. i 1 1 I i ' i 11 "I 1 1 ! i r '. li 1' 'l I
' . a ir . i-if in -1 in i- t iv unit
'. - I..! I.! .-'all 'I ill ll. f -
" !: . . . ... Hi I ..;.' 1-
M ' . k. p ll hi .. . li. '
r 1 - J in- in-Ill 'I'lnii i- .... '
..'.:. I i.i.l I ! .. ' I. . . .. ... M- I ' :
I
I
I
1 1
it I .'li..
I.' I" tl ' I o' '
. .l . I. 1 i'ii I I ' 1 ' . 1 .).
;. I. "I.- I' ' . -.' i . i 'II. i'- "I !
: iii... ; : '."ii ' ' '
i .!. ' a f !.. .'loll t .1 O'.l.ll'.'
. . .; I i'!: ;i .:! I a . I. I
' I ;'.j-i a Ii i "HI ' I ' ' I .
I ii i i i ' . ' i . I.. ! i." s I .i ml i .
... i" v I.' i ";....- .- a -; . r- i ' I
.IhlTKUMiN CITY Mo. .lime 28.
Th.' Ml.-riiinl Supii ni" Court today-
I' ti'l'.l thai Mir Standard OH Com-
i...tiy whuh luiil hern ousted from
i." f'.itr in.! i tn ritfht to c(ntlnui
I 11- ill" ss. Tllih lla"l in loll lloi'H not r-
ii kr thr writ of oii trr hut mupeniU
II HM lotlY MH Ilia rouiJiaU) COIIlplirll
ai'h tha" la Of thai HlHtl.
i i i.i I i:ir ' i m: -.11:1 t K
Alio KII.I.INta MX.
t ritr i I i) t r .
S .KiSl;. I alii . June I'S. Col-
on. I li.'l.'ii I'l.wi'll and wife their
i I" .i'ii .nti. a .I his wlfa- aiul two
I ili'-ii rn- kilh-ii when an flee-
'in i-.r sr.iik th'-ir autnniohilr
.a i r mii it tv.ri-.lv frit uinl hurled
i' is.iiiisi a pol" an I snianliril It lit
'" .1 till h' ul Ji I: k .
i iidi.i: m m v i it ti iiv-
I I is I' Ni: IIIA COMI'IIMFU
r mi utit.i
rTrnsip p t n
iLILnili.D IjHII
Will i
ltii - ill-- i.' la. l-.l l"..--
j I'AIMS. .In." 1 1 '
i a. li. ja a.;. ; i I. !i I . I." . ' ! .1 V a !
J i li'. ii i-!i Ci.. 1 ' f .i a I . ' i I.-. i .
a i: K I. I'.c
I M I N NiiCU W aNI I . . j Inv.i
I '
1 )
L.-
tt r-
I ; '
I:
an I
k s;
I '
lull.
V -. V. I .!
I
1 1 1 t ila ui tit ill r
i
..nf t 'or
'' I ' ' '
r:iM..ii Hto! r ral f rl I
": : I 11 'Mi .'
M'i
In I..'
WiKthcr
lino . I
lias 1 ; .... 1 1
V. .. - .'.I ir...
t.-HIV. I' . I 1 In:"-
'. ..-' '.. . "t' I '' l'i' I t'
I f '.- I 1 ' t -I II 1 .- 1 l . 1 1"1:
..... f.-i I.. I '
Ma ! r "i. . I'
I io 1 a 1 ' ! "'.
tl.'-ir Kur...'.iti ''i n-. Citl.rvii r .1... -.lou.lv r i '
1 r :. ..a; !"' I l.r pra..l-ll! ai I'a Isliiti lo.lo A .- i a 10 I'la iIW II
.'(' 1 . 1 I.- 1 ; 1 1 i.f-i-i. ' w ' ii l.'f-f . i'i . r I'.il 1 .oi.'lv and ho '
tit.i' on will la- t-.t r-i :i.t wl.'. jo.;. i-l ' 1..1 . u. i Ir letujaa-r.-iur.
. : . r. . !...)rr )! f- !.!' ' " ' 'I M " ' -'i'"'i. jar- i iuj) and hot
a..f. f t nifi . ' ! I'.'n Ln : ' r ' 1 1' "iv ii.- '- 1 -"'un hvni '
il'i'iv lll pr 1 In C: . 1 1: I. w I"-- t-1 ' I v f - :u- i- from a -; ! I.v a V-hli '
i . ii 1 - .. III i.a j- :? 1 ' ' HI' t Ii lion 1 r' -ini 11' a' a r'-'ii. ."ii v S( . ( 1 1 ' . -
4 jlliey nail f .r h":n". J "! tl.' imriii i!. tl. s-i i'ii. j T'-vii fair Su J idMoi.-i
ON BATTLE FIELD
til IN I.l Id N I I nl! ! I NINc
I III I I I I I.l! M I ' "I
1.1:1 I i:liil
' I
-Til ti.r
1.. ll.'!--
.j ; .' llUMil- I
..ji.' !u!lar f.T
.S-..-.. I r iii-
.1 .01 nt I to
. II" la-t
j 1 In- 1 '.-.:'.i--.l
1 'rl .!. '!
I wrk i.f iii.-
I nj" r-.-.l '!
t . Il'lll. . t a a-l" 1 il
lid laliis 1 i ... J 1 "'
'I a in r C at I a. I tart . la. I l "'Ti
ill ' .-:i.! .la.-l.ti.i Ah:!-ii". Jiar! ''' 1
1.'s. a I t Ii f ht a-. 1 li i.j rl 1 Inu.lr all ' ''I'll ;
S a 11
I.'. I...
rL 11... 1 ;
II'VI ! 1 .
1 1 . 1 . 1 -: ' : .
I II It .Ir.-.; ..'(;. I '.
I I j I'll'll 1 t I! 1 1. 1 I " .
' ' rti ! ! 1 ; ! . .-
' j I! " . : f a ' 1 .'III
.11 : ' v ai.'-r I'1' -
. .. Vill.l I !' . .' -
..I .'!!' -pi '
. s i I!. I ' . r ' . I
t I I .1' - a .a- I. .' ' 1 .
I
.1 - 1! .1 ' '.. :
. --! ...v .1 ! ..'
1
I 1 to" .' I ' .' a
I'. 1
' I I
'.-'l'. l-O-l
hi .'.T.i:. i o'.. June JK with
' . " V ' I'Mi'll of live l-vrlltH till atll-
h'h 1 1 -t 1 .un of the turiifi'Kt wan
on 1 1. " .I to. I. iy. it is reported that
- v f 1 1 tninfi-t rnonU were hro-l-'ti
o'ti' ia I Sams will In ready
'o':.i -row .iii. riionti Mans exerelfl-
. H is 1 ! i i "in drew larjco
. row -Is.
LIFE UNBEARABLE
FOR AMERICANS
l;i I 1 cl l s 1 1-11M MKXIt'O III-:.
HU! I III T I NlilAK lll.K
( OMH I KiN liXlSI".
' v. i'ii ;d. cal. Juno 28.
j - 1 1 " laitoim for rifty jian-
I . '! M'-vhan H(atnir Ben-
1 ." :- iv .1 hep from Mag-
1 1 .I. n in. is w It h one huii-
1 s i i 11 p fimeea. Small
1 I'- 1- i'.i- .a C nil 11111 at the rk
l: .; 1- 1 1 oh liu' iv r and Mexican
; " 1 H'f unhraraMe for
! ' Hi" refuaeea (lei'lariMl
I a
' -INI (((.i;iss I'AI'KHh
IN I AI II OIINI TASKS
. v siliv; to. June 28. f
.. '" Ml. to v 1 .. ti. ral Mi-Reynolds
' 1 "I.d v il'ii'tarily aent Con-
.1- I ! 1 -- ..II oi iiinentg r?latinit
- . -i 1 ' '" I'.uiiiiirttl and WeKtern
1 ".ri I"'' I (". Imlh tiiienta which
I i.i 1 - ian-".i the ri-nigiintion of At-
im tn ; l. Nah of California. 4.
-
J
t

Greer, Hilton R. Amarillo Daily News (Amarillo, Tex.), Vol. 4, No. 204, Ed. 1 Sunday, June 29, 1913. Amarillo, Texas. The Portal to Texas History. http://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth298052/. Accessed February 11, 2016.