Bulger's Friend Page: 1

E

r 26

. 3 ftrt ttl w\hin,. "'itut \ jtu t ht mtu,
ll in the druml . s gbIu , i ti mul
ntto N h 1 k ill n ei Iinet" . In a-tr +in'.
Si t ul-S I] otael , mtur thinking' it ott
that a tdzn Iore licks ,,n thAltn'il
\.thi onh it. [ I _t nluntts nh nto the
n .t m ti thnI I ha t to quit. You 'll
Le .II, newmretinmI. wtn't yu, retit

B ULGES FI-END

I

." T . :t- itl t n If r I ilult
L II
bi n nlu lltIll t.i nis % \\ I alLn Oi
liger jlie,+I[tit, N ittV ttioti
] m.1 , : w n ,,t I tri i:, l l ittI.l l " ItfhI
II l fi ;i to n iea l i'a llt' Iln n I llo - liv s' t
hi ll" b i i i t a I ltI ik t tlit his+l l thel
IL1. in ll t \\t ti l'tl't iul t Il s i i'col-
ing. malL U[ l' f ;1mp' l l trl , luljhuadt ,'
,s f xtin.ll til- it r t i i ll i it ll r - II
ll. tlit' n i t it.bll i rblls)l ii l kiII r. 1t III iI
I, i- lit it iit r l 'ct ul ltiinlutt llit1 Iwl
. iu ll l at tii iitr .l ; tl l iIII l l t io it
it b i i n it a itgrulf inhUsptit liti. In
IIn II. li III lurti \\In I II T ll tiiht li \\tiii tof
U l w ll il ld , n thll i ll l lg o I : iz n l u \\ atit it-
1, r ith i i it t t ;llll ll( I l f l t III i t till i
III. It i l ts iloL i . ; Iti o l lni l i \Iite-
ilinq i; a l hi . i n'hal l l l Ihni- u. lrapi
, l l n al h[[ t liei t II t liit ll t tt t:Il l i is .
(in, mI:IinI 11' 111 ighth w h n the+ inl\itiln .\IIll y
ltt lit a h . i 'l l 1II u IIuI.IItl l'til -i t
ii l ix r filtii ,I i in lit aII iiiakW !-
i;lt l fl i thl iii t. i , lli tl L i i ll i ;t l , n;ln
:i k , i1 . ll[, pacI l f'l l i llic]i ntlll fI Ii Ib.tlt l.
i 'I \\ii i i t oi nti iai,.- ittl iti l t itin l
,(.l~i\.(.l III:> ii ~l' ll I 1111 \ n l[Iil+ '-ii I
li I lt lluit r. ii I i lit . id lnt ;lll in ll.
liii tiii, it iu n liii, h n ini t k n lat 1 1 11
- tn ' \l 'l 11 111h1, it \\1 il '1111 111 'llL l I 'll ,+I
t' II' I \\ l't ll tt Jl;l t [ l i ii i l ..r it
iE i ls n niintntly [isltla. . .l,. r l llpr n inul_ . ,
M i il illl. it i It Q hit i Il lt I. Ihll-. l'lll
I- Ii iin iit hl' I i 11t ll ;i, t11 i iIl l - - ii
\ in i nnIxtitA iit iid I tl;i I
llii t(tort i l\ 11i'it ittllt i lt l ll u tllblll t
It I h iii it Li'i 1, t l t . l li+t .x ii iii I \\iti illii
, ii tll hisii stt Ut um I bl i hiil i II I ,II IIt II
'. l t rll dl np ii1al, h d ) "' ilel.t I llt nid
;it l' iii O li l ii I it Il\ ir- l 'ltl"i . 'I Ii I s llI t
, i 1 thi , 'lcrl t . .A lm iliti Lr tlu n i l
it i iti I i\\ i t liass mit Ii ,, , )llllt L i,
miiake I} 1'-l ,lg r isllan[ ;ln l t ) keep i e . 1111
, u ti . i\\t l It I i l1 f I\ lilt i t i l ti l l i. it
-I ; ti r ti'l ' ii H lt i \\s M ltI' 11 i 111 Iltl1 l 1 1 11it.-
I'lsi.ltlld itll n t 111a:,nl l ild nt akeI Ililn
-I, t . id li ,l it Il it-. -i Ii ii it
Tl oblI \\v > Ivusualdp l.htret th sig'ht, il.
Sii. h tIll, III i i i t, IlI ll 1 t, \\it l i: tlt ,1
,\\i d ti 1 ii ,n t i- le n il \1 ll 1 i' i lik r11111
LIa lIt lnit intl i th l i 11i ,, \\;N ii itni, lit. hll ii
In' utell rl hte k oi f l ih' itill m i c+or'II talll \\ho ]i;l 11
' inlils li bflll' ori'II Tlll hi s urtnli i n hIII ni
" 111 I lllt r in hill1 . ll i, ti lll ll\l i l l, \\I;I,
,\as ,s ullh' ll \iin llover tiont tiw. Th:s 1 Il
\ihhlilr Ga it g;it' h il th.e ll nllmll o f l
nli a r t hsItiiin i'alltl ' ;lll l ilperifitctl.
h, IlIHIII hi ill ll 1i n'i\( l u ll'.iIl llll llII " I) Iit
, , l\Il llt i t'hu tI thtii n t h'o ht liils o :11
It :ulgenalI Inker' inwss: an th . Tfluw
,nrri hiI 'tl ciliti llll l wi techniqu :<h01, i i
It f l his drumll petrfor an11;1 nit "t (l the abi 1
l i uu spoke t ut l n exep 0I, n ij on
' In c Ille + +",l'tl O It) ' ilt i t t \ \ ]I tt t 'l lilll'
m ili, In gotl ir_. 1h t lill :II hitI 1 his
I t', urgent haul im-t uII; thl charmetrs,
al ,knt1ei' hut\ in lultl th ai. 1 li l tli
II it tlu i lit c hi, i tnw s\ ilent f at flltrl il ini.
., li nin Ihltb r app il',d :l t this lutil.
,nlt , p the il tntn i4 t th lli in aul mlI iack
;:1 ni. wn l im, o\t ubl plaur his allil in the
nitr \\hr it belonigel, u ln sit upn lh last
n hi l l ti l t i r until tih hall iele ting w+ea,
whdoletl.
i;ut t , night th srttant thllm l th ,Ahl
inl utitl, t l laid his humin Ulpon his
, ih 'r. "t'uN n t l,." hoh . ia l. "'is it w\,ll "w\ith
\tt ytstergeaunt," sli mI Ilgtr. "'' I'i inly
I'. l wh tol ,1 ll ! utidet. I \f"10 t n
itin tlo l ask i: t0 oun hllive the I r.nl
,nhl talw t uit 1iiIl in if .t lin , to Hit hLtte
'-kintl f ;It last l o't l. uti I k filmi . i,' 1 a
ti who'd lst trrth1in -hoine:ntal pprty
mis il, I uht:lth. W ulnii't it knak.
wait v i till thin and tr\ tt int ii ''n

"'I lt, , i i t Lih; a11"t Ih t i lni\ nl : ih; tI'. \\il:it
HIt' t - i-s. T h p Ir .i, l i l ini1r;1111 il , ih
\I'8s, I"Iml orl '." s Ii E er. ".\\1 1111111 r
iliIII Illi-, l l- it t-tli llii Ih, i it t l ii , il
;nlill linienth i Il . l ull I lu \ o i lln I ll ll I hinl;
lhast. scrl itlll.' It's w\hivit 1'm 1 h ti!n' the
li . h h tii hll ith, r l , I kind lit- Litiill
rilrit' in m ll, h , . T ' l'lllll - i. ni,. to lli..hi d
o,' . tlllhll , :i, nd n111 it. "'h n'.;:t thin_ I'llm
it t in' tio, it1 u t ou t. l bIuti I I;in't iiIIlad1 it t-i."
"lio ) 1it IUnii. :co ?ii ui.] k ' .k1,I tli wI'rr-
\N" o. I d ion't.".1i Ih eilc_ r. "W haut' 1 her lli
i I Ii. in iu t ti it h L i . I aii it,. it
t1 111 11' I tut, x w hn-l l IIIIll t ll iI l Ihis t it
la ~nliit u Il i , >i .l ,' t .llt- Iln t"'-
" It 1li, - s iand i Ili is \\ni ; n t ii t h r ise.".
"l i U t Nil l itt ill. -" lI i t ui l t i ,i Il !
l"n 11 t fi- l-I hut n .it . 'ti-I ll thti tnili
l-Iil . The.i l iltIiile lll ti el.l
..I 00 i sa hn '. II d Crilyn yu i n 111"
The b n uinr 1111 1h 1 1ldreil : : .\wlk 1 p1.1s
m I in itI i l it i li. n " IIItn t t1. l it-ltin' lik
: 11_ in :1 a 1Iit l" l-u keih nl.s r ,.1 l h yet I
rneI h1r l a tfh r d " II . You 1 lr-1 1
til lilt ln ;Ii\ ti thi n o ll
" li, lu drink, . I t.rnule p:'" askil th
lii t a drl p , in t w in tt " -l." lul it
r 1l1it Tli tl t l u a l i-twt iuthilihi.
"If this fii rind i nw1i lll tr ,11n 'ou mni rl.
toul's 1.lnc. i e him ,111 "1. lwa all nt hl
tieltoo #lt3.

\i 1111 i \; i t. it 1ii (,l bhI-l tt cIi. v illllll:ll l.
I'o11 l ti i\\:l itlil o hil ii1 rii hi ni lihtl."
\li, \\f llt r i ilt - i llntl \\o11111 ofI lin mi c l t o
i -lii rI : i"Tiinll u liclltriL it I KnoliciLI i ii ll i I.ild
of lr tiloutl t T I tii XI trt. \\iI Ia liIs-
itln l ihUti t xxii lti-t inr t r-lint
I ia -i tt1 ii l i to i ni "1 l tui lin it n- - Iinn i
I IIt Ihli tll rit ;I ' 1r lli 1 it .i t 1ltltl it 0 li \\i. n iIL
it'- i l xii Iti. l l-u-i I I ii Li- l t iii ii t il 'i i lllill '
II ] ii iill ti] llli iit Ilth t IIt %III i \t-it It Ii1L
6hwlin himt uI tml! LI1 t ii 1110 l nili d Irt liL-1
sh. ] ut h ll iHuber, n i on : ndl i i ;Ihn 1 t 111 , l
;1I I llam, la n1iatl tl m I i; ri u tirum m r to u
iil1'll l, h l II IIIt i lllQl l l i i I IItl ]ii+- r ll lit
wInsi l ithe I tr<u'.1 T h.'II I w xt ili t h \\r L ; w l l
_ t -it Il i I ~, l.wI, \ I h utiliI l xpll:LIIltui n o- f lI i .
Tl i lll r i.i 111 1 i L itrlx l h11 l t it Ill I Int,
manl tuol; o ne ion to uestionIII 1 1 1111ta n mor
l ly i t i tl h h i nlll 1 t L \\III riIIl ll ill
ih i.t til s - le ni i \I I li, ilt rllx v . L ti it11ti ii
t.niitfully vn\ ir al i, llprtiula rizin' .
"It1's li l ni i 1 ,ht.'" It +-a1d"1 " I'\ 1 .u t to
think it ii i out nir l"f. Nobo H 1 1I.." io '
tni r-] t in'lltl ii."
T lwh., \ illt 1 f 50l'I2 i \ 1 I l l iill mb l iow- in
th +uiti. ImLbIh Lt i \\s; ulmIoi st nplin vu lt',+ ul.'
;n111l sw f.ll in m i inhes i lep.i \iwn. it h i 1
tn I lil \\hlIIn l tlh ,roun d b wfore. hi' h
I1"il niri n ll it1a, Il nI in I 1]" lh' 31 . 1 11 IIohal
not stiticilpat l the 1 g11" .rou sw l n. Tl'h" little
sq, ld" oid N l ationist f nii lllll + arefli tr1 < thilll
111"y t , hl r li,,ve.
('hLirit ill nIt t to\w l. i hll , w\,cift Itv lilibn al,
la<kul rgl-IIitIIionl WanIt. in tlhat haini y111: l l
pnl'l ativ al'linith. exhit- l onl ini spnllilb-
<aw- s. iuli h1", \th ,i +11er 1mly alvlt1 I s quietly+
rtelievalbyan1 i ron ' I L r >, II hbo: . iut he"n nowit
siIl ]0dlii trou ii uls n i_'ro of the almw.l -.nt,-
tilnl life!, or 1h l w1.IoiiurIr l.,h ipill er I lI h+I<]
a 11in was ti-wkin. :til h1 ndus hari cwa,

t-Ich ime th e ',lt 1 ation A. \ ii 11;I
ulle ttl. Iti i dlier. iwentt I1 - il i to ii
lIti hll i .s to r1i . It hol ' \\ho, U nll,
extrItiti\\i t h il IIt I rit llli l to itt .
\t the, ei tol f tli . -i ii.. t h ittd lI .t
,iv\ I t w t +I l. \ f .ll iitt In "rI i lh.I
t ' ik the 4 ipl 'tro vi tI nt. lit hutI l I \\ ,I
whibhrh n ;ld u tl I tlln Iere utlh r N in:t
.\rmii ' q uttl tir Ixtoit' t i;nn -i iai l
l h ai ttheh -l' form ailse \\; ll IIi lr1111
ill , t out to 1 the I i tor . ni ; I itie 1 '
lat II 1 1 th1 rin lp nnies ;111l di
(p ;ll h l tl I'll"t ;
im Ind 11tl of p til'a t hout thI , l iiit i
Ui t with h tusket , of hI i.I l i'clot
hih ,laschi+ da the Im rculr% still .i ro
ziuto e the tnsIilnt initi rs.
.\1 t.: hu.iness, th;t sl "i 'tl.ti. \i n .
T h dillm t il l quarter. m in"li " ll I elllt
t ntl Irli t ill. ; that jih a l ln t whe.'
r. e Ileunt., li t in the hiip hall 1I
. 0i0 the, Stll\ve \ 1: , k. lt to d -. l it. iinti
th ii lt tonl e, w't i lteI1n \ ui, utl r n ul
I'" m iln l a t 1;ast r th utel braI d
<l :-. . T he . 'erlr' ant Itl hi, sqnal I,
\ulia: II . .l\t ;lt I the Iman + ar haltl i
ti l n ;11t. at l the -i ilk ol ll tit. II
ilin ni.hed tto a vt ribll t n . inu:detulnt
h th11 u.'<s of th detl'u-lu tti i tf the \rnn +
h isti asI \ ,;ts near ; t ;t dl . 'lhetr
ivre itil t'hinei in the hall,;a i l uinni
l i ny bIe ll ie d \\it brouutI hi 11'
.\11it . 1 0111 A.of h tli elitt p n 'll ionel
hl t hn. ; ll r 4d til I I e , " .at i ,i " r ill htI a I i
th 1'hail tlreatlr hun to htter of I
-T hu t one I right 11ime\in l se111 l h, k l
e a l iftI lfor the10 hil litn.
nieir t hi,arts mu1lar[ Illoi t 1 thin onlini
ilreass . iltlil m ' t i ":1 eiu " m In th;Irl \ ]

, li t iii ilt1-l i ,
111 l h nli o t st li ' I ;I i nii
IIllit t ll I h eli nll ti l ii ; ii i l tii i
tl iliih' tn :ll\\ ,111 \\til ii :Ii lli h.i t:ilill.i
l h iii \l il t \\:1i i vn b r11. , nI I 111ill" till IIII I
s11 w waI I nI l i h. le'I . . i ;m11 ulllhar hlu i\.,
Ifull,.\ s u11 11 1i i, of k il,. 1 lio(n-e m u
l rill 1111.it 11 i t l . i l \t iii i. II1 l il.ll , ilt
ihi i \ ll aII Lo. t ;Ii i l bb. l ouni.t 1 .11 ill
lilt \ li ith tu th lit+ lit ll fl i d I ii ,d -iii,
iinil-nc l ,,inrll thl, u i!! al t nih tt llti . ;l
EomIIm a.1 hi, h 1111r:1111 rn" even unt. Mu
:111 1ll\:( 1 Il 11 h ' 11 1 ]l II' ()\ i ll li . uIlln
l lltli n h. hu tl ill ' t I ilt it It i t-i\\ - till i l I.I
Ion1 )liu111i 11 , l 'eie ;iil . \ ll II h li. 11e , i
11 li-in li i ;1iit i tiii l i . l 11 in, lii I s lll ii
1ittl . n ii 111.i i ill .iii l it- il li ;i li tl i
li t ir b- ii n ll in I li. 'sil 1.l l i t I il r..i d iilt
iii lii ll hi Illl; 11riIng f t X til i 111i at 11 Ii l
i 11 111it. l iI i..I i t11 1 I l illi 111 il 111, 111' i
11i rii klli 11 111 \\iin ; ntil rl litpi- 11 in i
itt-i l11 ir11 lxit- . Ti hi .\niti II 1 h1,1n- 1
1111 111. ILL+' i 11 L 11ii a . 'l1\"c i ' Iili lll I1 1,1.
h IIuy foillr , 11i n-plilr11 \ :i nl l u it niti e t
'l 1 h ' 1iil 'lii t I t1. 11111t, Iht 1 ll i - ti i l i
. , 1111 - \1 Ill i ll11 n 111 i l- III l l IIi\ I 111h 111 551 i h
In il1 r 11.t11111 o 1 u Iii ;til over ni.hi t m ulll l ;11
io thiii I I tItll t 111 , l i i11111 11iiii 1 il ilt 11 n11 1
lin t i 11 nl h111 I11. lll tll t l ithI in to I1 h il, i
111" ll\in h-ftI ltrl . e111 it i \\; 1 un n iii l ilu
il p:l .l 1 ti h lll liit, in is i u lih n lk l il
liiil,, ii i - lplit ii t iti \t, i i t I \'11.-ilh ,i
i tth little ll, t ing i,1n l it i UIi. n ii Il illLii,
ti; ht1h1 1 l t 111h e 1 r11 1' l I au' of 1111 11 l1; 1u11 i
i I nll11. ii ;11" 1m rll l i lit hIt l l i
lii oi h asiti. m-t' i lw1 albiti Lh it il Illl
.\ tll w 'clo klll the' am untll >1,<< pll I.me
fu llowl unl 1unl tl 1;11111" ble w ith a l 11p of 1"u;.
hel'iI.nU thrill l e-mt Il +n \ till b1 um; n hi t11 .ll l li
\\ h 'lt h I ll <li 011 11 ' ll 11 1111 111ti It+ 1i i> ii
l tl;l nIlib ,fl i ti ; h illlil iii t-- tu .liin
unlike hi- nuit l Io itit' :inl dirst -p, wlh
ITh -i 'hilir n Il un h iiir ,l ab u ttiiliiir fi I
in a in t+al. vw ri glin :lll v. id - ia ke;I + oi1.,
+lin t of thln bn l vli on 1ilh;1t fresh. 1 w11i.
illlltoin;oilln iof hi eIr1g1 o.ut th1 l i it eliv-stail .
of ihi i t of sipl n r.l r, I f m tlhe wn li ;1"I,.
nu k of a uI 1 niTicPnt willlla ( I;si . ThI
.n;iw inow lh t1 h \-; 1 g ilgl to pj ak of ti
('i riasu i tr i+'.
T i'ey tilpt -'l ;swli S tn .l, ihi h l ,,i
hopeful awnd 1 r_1on. H w ment'.

,_I. iMF

,. , , .. .,
. W

~ ~rl liy

laraIEm (I \T ElmMP:!
or. 1 0'l II"I I I I ?II"
(U i i lt ; ii I \1. i.t'

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 2 2 of 2

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Periodical.

Henry, O., 1862-1910. Bulger's Friend, periodical, December 26, 1901; Boston. (texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth139373/m1/1/ocr/: accessed June 23, 2017), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, texashistory.unt.edu; crediting Austin History Center, Austin Public Library.