Corpus Christi Caller and Daily Herald (Corpus Christi, Tex.), Vol. 19, No. 200, Ed. 1, Tuesday, July 31, 1917 Page: 2 of 4

TUESDAY
JULY 3
CORPUS CHRIST! CALLER AND DAILY HERALD.
PACE TWO
r0Mjy QWlgTl CIU1 Dinri Jlkl'K tlial tf'-rill r i r
AND DAILY1 ITERALD Unit imlliinjr mora than lit routiw
By Tim i MhlfMnri of Ti -ftmMr mim
HAULER PUBLISHING COMPANY irrlurr WIiimi I K. rial i
mMiwtt ;tKSf!r;!:;i:r .ti -
)NO. w HTAYTO.V. Munwuinit IM" niouirh lianlli pr.-wtit '
8lb.rlrll.n niuQ M.'ir 'lt "r' """ "
l)?lly nri't HutnUy. one year H In. k at hII dn a hmlthv Ahuti. hii
iVrtir Wrlm - Iih' iIIiih lo rum fmll 'f "
" Huimrnlx-n nrdi.rl.iir iT7l7lrt1 thllli.l ItlMmi ill !'"t'-
off nililrr pIiouVI tflvn MM Hi "Hftrftr )lOlir
fiiif nW n.iarf. Crrl?r Tltiv -
ijitH-'t" c5ih fr HHf phm ik1 INNOCENCE PROVED.
ifrgf umit.lu. lo t xtm1 rnnro limn j
'W-wjW tf lf.1 J! iovrriMr .Vrgii.ow Mirtt limi
iWattJSiTiK XXi N u...m
I'm- urn iluo tti wrrlm. awl mil . It.-. I'i-i bumiii in HiMtf"!
nm rllw I'uWWihin rm mlli. I Im i "iiU. '..Im'"1 '
Viainni .of crtfc ...(nw!!..! r..r ihJ F.-r...""
riUrunl IIW llMIVfy "i l"lr mil
cl. fine ff iiiMrwa. I wl.lreaa- ' '-aiaiiiilli-'l muttlvr alln l
ti yr IfionJuuinl Ijn "' t' HHHM"I WiiMW u-tinn mm
Circnlatlon I'cparttncnt timm miiHi-r' An. I r-Vrirmnn i
r ' PIIOME S. . nf IftuiiM- f N.l.j it. ' f ! 'I.
""AiWr 0 l)ulnw 'mmmMirtniwui Mmli
!..! innlin mil All otteoto. ilmJla. luntlW it - -
nntrrti hihI rntrw iirilor Tim CtaU I
I'iiIiIIiiiiIiik romiwny All nin. er j
ttrtp mill rwmmiinl-iillio HailM fc
oi(lrciid tw Hilllur. Crn ChrteU
Inltt- ' I
Tr".".'PT-L: JMi.. - ZTTTT. 1 vvAftMi'Tu . Jul. i .
wYovl dont like
I raw peanuts j 1
M You liltc them M
V oasted J M
Shop Today and Save Half
Food Thrift
Jy For ike
if deli cious 1
1 1 toas tod J
flavor y If
llnffltii In 0nni ChrtulU T-fmm.
II. u.iiii. i Ill
III I' '''! !''
.'l I ' t!
CII1CULATION 0Q0K8
" ' ' OPCN TO ADVCflTISCfl u " Uv Hhumki. '
V J ' '
iJ'APAN IS S6I00TH. ..'.'! "...
N
i in w
I. I -I. I .
' III II
..111.
ML. lit . fl
II .1
.Mati
f .l
i.' .
11. 'a
Mt ;
. III. .
Ittll ' I.
I .III. .
. mil i.i '
it...
MtlH l
fifrii.(. tl.
"II
l lWHIlin8d .ivi rfi..r ii. .Ii
ffl tV0l jl"ll " I'l' l"!' Ultf '"
wM it fjiiifriii.nnr f .i I-
IS&atH Tor tkf tr. . f1 I I y .
thl 'IVtilonb' M Ihrmi-.-ti
tfi& Jl CM-II tlllfllll.'ll II'"' I.i '
iifi WIWjMi tan" ' "
01 mpitlrni ri-r 'vt..i "
iwnilKif Iht- ni.ril .im) ! 1 . '
nrally known il'ni . ii.iiin. -
l4ia of muMitioii i'.'. H i.i
Willi Ml ifl RnwUN frimi m.ii. if..
lnrtM MMtal in ! m t t -. i
licffimiiiiir nl Mi. ni
'Itiarr Uh hvtu 1 1 in. .
ltyllljr StMMI till- )Hll Kill - " ..
iufit .Jinii'' imi 1 1. ii i! i..i. ...
tM war in tli' W ' -i Tin. i . i-
iMM MJMMl 1 1"' I iii 1 1 "I I' vi in hi I
HiIIAUH i li'il hi. iilvi'ti .h-
1 1 ii hi rli i im :
U MiliUml kiu.l I I.. !.( . .
ai liinil from Hi.' . . hi. i .t i
flM ; lw urc i.ul in .-.ili n to
fllrpkh till ii rm v mil .:i.
UaU" arc iiihiiI 1 hih in. iv 1 1t :
Wtjl Uiniiiuili their Kii"nutli m H
lfciiti ami Ih'.v an- i-hi.' of u
otllDr liir unly Im lik. u t i...
'IQtye altarhml tt Hh-n hm! Mm
"Tir. tiro IraiituurtKtion ul . n
tiiimnbtc mimlHW i Miidl.T ft in . i
cmjjw irmn .iurit.'ii in i.nu'.in.i
lVUg to IIHMorixik tMti.l l
rlg Aiitt thn raitv .iit.r ..i .i
tlw rontf t miliiimt in. iiMui
Krnfir thwit
Htllll'IlM- ll'itl' III" .ltt I HI" i
lTMll hiUHriW lo I" nu t t .1 i
tllM IIBllV Of III . ! I i. t u . i
iapan uui hmi m tu. i
Whrr' Imlh 1111 1.. ii Ii.m I I nj.'
lf Cll.iriHDIU Vlll.li .IH.I . . Il'l'ii tl
riMMHIWl)lilh III III IIKiKl .li'tl
nt imluti-
lHan '. nil nl.. i it.
that i-ltiniiuif T t : i . i' . i 1 1
Ihftlllii' In i'n in i - itiM-t i
lrluf atniiH n innn li.i hun ...
iii tin- iMwtioii .if ti.. i . ii u. .. ut
ttlllli i- Pittty .if Ani' ii- .i iiiiu tin'
wrmtfll'. I IMF -Jutn.-M' hale mi in "Hm ii-. IV hi ii. .1.1"
Winy nt npnmxminirli miiHH "" f " i ......
lnn ll...f....ll.. i. i i. ...i i i'M'lf i nt.. "i i
.......... Wlt
swim
IM . "
t in .. i t.
in '
-tl I
1 .
Ml '
It.
I. HK.J
I.M .
Iltftt
I. .11 ' I"
it.' ! .1. 'IM. '
.'I. I III I llll . 1
li A mih . '.
. I. . v . I "H.
It. I f MI'tKl'lM. t
Im .hi. k ' IMt
III I. i.ul I" i '
If.. fl.l It' . . . I
I I . ' . 1 1 1 n ' it V h
I. Mil
luii - t- i wiilm
f .l' .1 I. Mil
KIMl MMbcir.'ll.l 1 ' I
'Will
Vtoasted7
LICHTENSTEIN'S-
HALF PRICE
of All Dresses and Coat Suits
0h
v
( For Street ;nul Kvcnini Wear)
A): ..ii' Hr" mli"l'v I
(1r''-
.l
You may tlnxiw uiif - rvr
t mm I r.rw
I .inenn and CiuPfhfltn
A Mlr thai i- miu-u. ' vti"U I- '1' 1
ahon -Hr. vin-inmit rrp!.r '
offcrnl Kffjin mutt lx mad loi il.-' n-
reel thr entirr lumtwr. uv ' v'l 1 " '
r m.i I .iw M Hi
n I" I I . '' ' '
III ' I'l'Mtfl I ll ' -
'JII In M' I M iiiii'.' I ' -l
Iii ' l irji null' I 1
v ill tu 'II I IJ.III 'I
. ."dl In . Itsl W I I- v !
in in - r I t" 'i 1 11
M. IMI Ii. - I i ' m il iiii ! 11 '
I
(.
..ii.
ik.-;.
virntl.
1 i-'mtliM.
Haider.
!. "! - . i. Im I they're
o. k : r -.i If trc cor-
t ' t-.i . i r 1 v l ali
EOtrv Car merit Miusmr t' ' " Standard
UntquallQd for All the Qualitic Demanded by Varfwu.ar Homer
AH Coot Suits Hiilf Price
In this seasonVs best stk-v m.itc rials ;nui w.intcJ inlors
SI r0 o $22 SO Potior Sun-
W ) to $10 Palm IV.v h u.!
- In. I iil l .ire many I tfrt. .ml
Im I . 'I is car choose your I .!! nui
$6 7 lo $11..JS
4 U. 5 (Ki
i .s
i
Lichtenstein & So
i..r t
it i.
'WW
OllArfintrMl ly
W$UvVll
iw-
1 1 1 I . ' 1 '
II..
I I. II II I III ' I.
1 mi'Mlm
.Ui i K I
Kli 'li
.W.K Mo'
1 r fll 1 .
WILSON ItTTttt CAUMO
SIAM TO JOIN A I I IE ft
l.l.i it I'l.iUI.II l .
'III"II. .1 l.i III. lilts i.j III. it... I i
I It
YOUTHS Willi PLAYED '
AT WIRHI.i:SS GAMI'
NOW IN lllli UANO
to Uii UlnuHtv f
.i .i. 1. 1 1. .i iti
i'i- ratti't In ii.. i. .j. ti i...i ...
itflJU H amy ffvi..'ii!uiii TIum rmi iaii .riuii. i.. u- ..
iii"(li fhiii)loi' irf uiuiM. t i .mil '"' ' ' "
flW i 4m. Thi. imi' s '";
wiJiHiW i-i- -i ; .r"."'";;." ";
Iran sat nail baip ili:.i muif i in ..i.
miff Ai1Hntatr' nf il in iiHri llml ineit . v
tlw.v w hp ihii. to iwiiiii.tiuii.. in ult 1 1
TU lrH Ul !!. I lii'l lll'i' fi'111
t nUtkf Why IIii'i.um' t Ii-1
1
ai
art" finally rmiu .1 tlut ii
luauy rarniot im-iHil ' Tln ii nii. i
venliaii in mori' vmiuiiiiu than imi-
al. M Jmart. thi if M.. li. i
llllll..
- o
ECONOMIC JBAI.0U8Y.
Hue ruitu in t 'txti'r. I'. in '
vntiin finifii-Hi h- thrurv ili it n
Ngrn railMi hr lHipl.. I 1'i h -
hiiIb wlili A hubor iiluiti ; Hi
(tmiKrnphy imli.iit' li
Hot iitHWMwriiy tollnu tlmt raiia;
pl'Ojlllllfr (IrivWi M.i. of III!'
Xiirlji to bloody rrpriiMil: it in
iiiqi'D llktth' tl)t orBanui'il llir
riuiii!M ta uu iilnowl hi i'wiHtitiin
.with a Insfnv sdaIp f wtum.. mlf'
pOHtllvc y uimitejutitm. In ihr'-
IrtJIK nut w twllavr tlul Un
.Nskw wuitrimi th. Uon rwi.
imiro miiuluoivo lo Iimhiimm mikI'
Ueiillii lllhii the fitPtory or luiw;
ii(ill w aj-e-nnt nt nil rrU)u that
hit ffleuil of tho North will miiil
him on llir Imnin of tiiuilitv It
liu br Btimnnrntiviily ih."v for'
tllo oitiiFf a - of IViinn.vlirtni lo
fil.MUiUmHIpnIl&Ur rVyW of m ini
iiiilnpomlifiit of n intiilitnm in hit.
iiuMkU. I
t
JLWISH
I HM" . '..
li.fcv n i . i . i i
HBOIMUNI
i'XKKTraTtacrcxCTaiMa;tiiiiiwMi mm
iwinm
POSTWM
appeals especiaSSy to
those who crave
coffee flavor; but wish
to avoid its harmful
effects. Postom satisfies!
"There's a Reason'
ns j
"Oulfittem to F-vervboHy.
I.! I.it ul ' ' 'I l"" " I
.1 I'.iihuk lu.ii-.l "i. I 'l ;J
..... i i . 'i I ii i n riiii 'in ii
. . I .1 ..(. . . . I
-tt will r ..... .ill iimw a
' """ ""' "' ' ' 1 Noiice TTTTtioi-oRb f
":v: '."-""t. 'l.n::; .:. n Vnmniiin
' ""' " I n... i. n'OHnS A c S -j G 1 1 1 1
4- ..... . i Vva m l. n r. a i in
.. .. - i
' " ' 1 'i .... I
' ' 1 tf . '"K . 111!
" .
'" ' iv' avj u.hi school
.1 .. it.. .... ' KVtll WU lll llll I I IHl.TI vl.ilij l.llli
r Tlir : I .i- vl i M '(! s s - ta.
I To 1 ' . ' ' ' ' V '- 'A I'i up
Ulf I B
... .' ' U41-V- iuhIII U' I I -- - JIJ
' ""-' lmi i. ..... I !
. .t .t i.ivvlmi t . ..3HBer- H KV-ai BSl
" '1'iini In t I. .( . -
: v mv rr;;n:' ; Corpus Christi Ice Company
" !m . ...! I rnone I J Waler and Laguc
i . i i . i . . . . i i i . Bl
. " 1 ' . N A N V RiiK-l'RE
ii. :: rvw DISTNJ.Kn watkr
i - " v T - "
' " ' " ''It'
a M. IARDV TK Qry T
IMWM"""n1 'i riTnTrnrrwrB lajMwiWMiiiaai n -gM
KB J "W-. A
I T - - - V X. Jt M 1 '
I. II
I . .1 ..I I .
.1 ..I I.. (.
tv h. im t .ti
rttim.' inti.-iiiv i
I.. i it ....I. .
It til all 1. .
Hi.lll'ilHUI ttl'VA .1
v ..I tl.. ll.l.kl'
lit' lift lit'. ' IW
W II.' I'll w
H...I-II .1.1'
't l.'ll.' I HI l '.ft
FAMOUS EDITOR OF
LOS ANGIIFS TIMES
'Ii
M
-O
'GE?RIS AND PLASTERS.
TotniniH K'fmN.iuivo (iron tlis-i
eovjjroil in i'olrtilnKtrr.' Tlur
..miii.Miiu.1 11 i.iiMiiru uu ucriuiiii
aMHaaK SkfifMiir ia?
M. Kinl "t
. -..-til of i. I . '
i .iiii firm
. Hi. ii I. ti. 1 .
1 'III". T. lit lit
. I l.'tl .1 1 v lull I. '
1 i.' th t'litnii t. . f.
t! . I- -ll c ' .'i II
III r.'rt In
ii.l I'.rllrtf.' . '
tMll.lltlt . '(' ' '
.iint.in.1 In .ii 1
mi I'nltl lii!tr I'i .
hl'tvtt4a niiti-
i mTtlwli ini.tn.1 in -u-
it cunt . !.- "
' ' lhi lm "f (irtMIt t ln.m
I l H nlMIMtl'l-. ' "
ti- 'itilrini i.
i i n-t in II' I v.-
' inualir I ' .ri. f -i
" . i ftwwwu ' n " f
i il tun off in- M v. . -.
I . tin n i .-.Ilioi jivJ
1 U.'u M IK' t 'it.1 fivr hi.
ruiTii f.l i- tr I 'Km . mt
' 'Ii. I wtlh ii ml taliut- -md
lf imtsl Ih .1.1. .if hlta itflt
.. uu unrrlruiina atrfarr fur
let mml lntliti.il il fnvkm ik!
i i I at hit. iMiti.lina una rtni- j
i .li.mn..l -i.l M i h )
imi klllml Tin arrol ml IriaktJ
rlktiM tr nwlli'i" .! IMIHUI- j
H 1' ll'lilMI
... H. l:.l IMH .iiui.f.l l.f Nt- (
ll 'V Iv inlMVt ftMilt II Mill HlilJ. .
(tin ! rilnwll
T l.niir tif liiil tittV Na
amaajwil. Mlw Mrb mm
ri Urm.l X' L' l I l
w..v ..u oruaenaKcr
Cut-Under Kxpresj or De
livery vvayon.
AT LESS THAN COST
bull specifications on request
i
. . Kaiivvay and Lieh t CQ
Ik
tIV?

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 3 3 of 4
upcoming item: 4 4 of 4

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Stayton, John W. Corpus Christi Caller and Daily Herald (Corpus Christi, Tex.), Vol. 19, No. 200, Ed. 1, Tuesday, July 31, 1917, newspaper, July 31, 1917; Corpus Christi, Texas. (texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth154016/m1/2/ocr/: accessed December 13, 2018), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, texashistory.unt.edu; .

International Image Interoperability Framework (This Page)