The Weekly Corpus Christi Caller (Corpus Christi, Tex.), Vol. 22, No. 7, Ed. 1 Friday, March 6, 1914 Page: 1 of 8

pipí"
■&

ft
i" ~i">iywwwx%*iru~i.ri r rn'iririirir ~«"«~ -■--■* * ■« ««■ * ■■■■ ■« ■
Btt T. SMITH IN JAIl CHARGED
Win KILLING OF 1.0. HON
Shooting Affray On Leopard Street Tuesday
Afternoon Resulted In Death Of J. 0.
Roberton And Slight Wounding J. T. Smith
SafMKSElAi CLAIMED
lTlli.li
' v3l:$
SMIT^. TME husband of oivorc
EO OF ROBEHSON—SHOTS
WERE PIREO BV BOTH MEN
Wounds sustained bv smith
WltL NOT PROVE SERIOUS
'-*• tto-'r >• «•>
tha >,oSi «*.
4 V < •«.«« oí
y3t. t . h I b Ml.
scutm-
for
.utiu-. i-nal
IvUfried
«*> mild
*■ infill I.
T *■ .**. It
I tM-rmlWI f
It* w* <iWut
Silla Ut V -IfJ U
a£o ffulti
KAiti n ii
if
Representatives of Fell* Diaz Made Anating'Proposal To Senate Fi
Relations Conunlttee That the United States GWe Its "Moral Sap-
port" to a Revolntion To Be Headed By General Felix Diax
Self «ill bo th* pies .,«? i> ->m
P.mía smith a whit* man utwi - in
the • utitily )j i! . tu.!K. .I w,.n it.r Küi.kk
"f J ' ItototT n Tin ntfprav t .• t t.
milted in the .truth «f It-:-. r- u the
wounding of Mtti.'ii < <ivin>i • aten.1 \
uftariiootl al.uilt 4 o'cWk. «i re.-Ill •>Í
(to? «tur of the ti i Mtri .ntjl« Cunt•
piin aj (be .ornar <f I id 41 ml
Art. atari utroet*.
Smith who ta ¡4 bout 4 >.•: <>< 4.ae,
I* ítif hU*t>nid nt the forta-i wis of
I tobera. W. Oil !- at FVbrutiry 14, m th.
lUilHjt .our!. Hattl.- lti.be mu wat*
iftilt t<Hj «V .11 tr. fr .|ii .! • llol.ria. ti
on Hit' «round* <>f .malty n« the f..i-
towiryt Mwni ii Afternoon. f' '.i ujd i«.
*1 I: Stl tfcii'ii. JUl*! < Put 'lV
aftM the «uní# ttou URticil.n matron*.
Jtwüo Tamas !4miih :«n«J Mr# H .
Itohereoti.
It u al*t*sl th.it, immediately follow•
In# the inHrrir.tfi- mí lili", dlvorv.d wíí''
I to to-ra. oí wth (*,. at til children left
for Dallan. On r*to-u.u > a* sft
small iM n( to IUihei-...n tin following
meaaaugo:
"Hand ek^iirm at lf ¡to
smith.
ÍU !*-rsiin l -fi D.iiliiw with ihf lu.
t-lilliítvf), urrUinR m Uu- vliy lsn i Kun
(l i> ninht, ttml th« «hftdrwn wt>r«-
t«> ll*i' fK.jjtf «t H'.lí •'!&« i \vl T«- tí •
lMtV« w*n
Appunatly K |(f>*nn hml
ri-rxtnt-iloil tu ib.' <.'i'fir;iH«tn ttom !>i
Wll>. iin«) II W(«A M.-.l.'íl VIlM
NU ¡ti-.tin t.t « II i*
: ihtr IMittiwt !«r «■ *«.4 tlunt :
!w. Ihi- wfiiW! <!¡ "I .1 S.n.«| t t
í«*r Whllf U> int. !>• f IH H. ir.t WH* {
on Urwl'í niitiB untt ft. * ilh i#> *
sin ' Í .J ..I. -. t!«* l ..->« ix'cíi r 'H>tntns
4t h«- '.ít in<ít H#t«-I - n I,, "•'( -ir.i
#tr* t
Al I H* • '•-!-.*> Hti> H <"«ll4?r r«'| .U:llft ;
*•;># IÍIM .-Ir >■ l!«lk ti' Smith (sn.l <MW i
m t nú1 hm r«tt h l -« ih« *h«>iiw ..
3í.n>Vih i* i.!<•>«•. : ' • •' ■> >' r-
: :•> trn4.ifl« )|i i.'^iJrnv , "«<
ArlriiM ti .*«*!
i it'ndr-ri -mpany '• opictnl to n n ti dtkatt urging
r ,. w I, .1 Mtf i ■ i'i > > t 111. ill .It * Chung* in policy
"HUERTA IS CORRUPT; CARRANZA AND lU ARE BANDITS"
5PC¡Í.
IT WA&HIIÍÜTQfti tiMfliir
o flHOninUlwIi imiiylfl!
'hv *«*•>• ri u i
WASHINGTON. M.rth 4 -sA tp.r
iteii debate in th« Senate i« i^n e*
iHcti-d #n the Mexican «ituatian Th«
State Department hat o«*heieil dat«
t eioern.ng fnnmignrr* t. .iim during th«
revolution ta be «.ci#lly frefcented t3>
Senator Sh.v«<> ( the Foreign Rela
t'on cwnm.in Fail tl New Mexico
♦ ' II
iirainl
Fa!i today pre #rta« Pedro Oelvilar
and Cacilto Ocan to the committer
They represent Fell* Dnj politically
and tha cummitiM wa* amatad when
the men «ought to ntur, the United
State mora! euptmoit to occur* Me>
can peace through another revolution
headed ! >• Dial.
The tonimitte* tlgtly elated the
United Mates would n«t rnctvgnKe any
h' Mi«n*r t<i li.«ilH'r*' ti. i i
11 > l.-irlffl uiiini:ini.':!t. AM nnnwrr
M n«t Sh-.-i. t->'piv «l iic t..i .« tw«
tM nr,,trtBt Might, ¡«ut It ¡h iikftv t.si*t tin-
M>' V. Hi t.o .«llllj!}.!,:*! tt> ll't.lt IM.Jnt t i
int«'n«i"nt
Ü'il.io. II V«.r I nil-mlwr #( the I hkl
(■'«lililí «. I.ivi.;, it (¡I |>|| Sil lilt. -1 Hli
mitnhi-m , f thai i-mIui* i.iiii night wwiJ
fill' full I Ml tH :.. it-a. .-f till* yifttl
t'.-mtiiac : .ii •) ' w tt,i> - ¡tit.: tin- tMth movement,
i, lltaif «T «* u tin; tra«t«4)' *t' 'I MIM l'r<'#M m Kw-
>' .(itiii-.:l;«) nftr-m.«-n • smmmmI thr itrunt ' t rtn i'wftw^t and ♦ 'urritnau mi.t Villa
••nt ..i int.'M-i«t, thn.ughi.iut t.hr • ty ; h.iniHt «.ltd wan l>ii .a • « ,i
Tw.. hlUlnUK witMn t«.nr uto y a *t ii*.ti. by 0\ h>> tl M«ik«iy
if*lMW i- "fti rnt Ofertnu ti| ií<n*isrffl««r CnJuultt'a rm^utglltnn «ft
in.,! (Hiintfil i nit yv«*i r.lu> ti. ■* i h« t!ic Niit.v.i t^">n H.-utiihi niviwut
ah4. Mlnf ef hunt S-'-ivrda, w«* tin- ftml i««n-h illwiMMiiítH in <>ffl. i«l . iiv!i>> n>-
tt.it had ... i-urri -I sit thia < •<«> « .¡htn i| >*. Tli" 'I > lion riii.i WAtiin tlir-
ri."tr th.isi tW'.ntha .11 Vihuli .1 rt'tiini tif imn n i ni altil<- «.?■ thr V*i
tli*«t.h t. aiillri!#

♦ ♦
FIRST NAVAL tNGAOiMBNT

1 •> \ ... i.ti-4 I'tisnta. *. ♦
VM.u i;i \(„. 4 The ttfM
tt*vial i-iiK-iSn'ig.'iit <•{ ihi' jic^anftiij
1M1 r. - .ilnUun I t i M «...I,.
it T«iÍMim*tMMB|H <x lii H
Ih-uj , t im-lfiú-tuttl rt«hU«Mt to *
«'«• «"hrl wni-ahH> T.um •
t"' o «In. ti ¡«~t fjntro i|i«-
.*•'«.t.vi3s.¡¡. ..nt'- ih* K '.l.-s.ii ¡nun
Huí il M. r«"i..v
"lt f 1 HtnpJv.' # ««« .* ttir-d In
l w .. i-m^i i uriRr t§ii.n th«
A é thr l .u.-i di t H
«WM.y.i'' ¡¡> i
No Amuifta'W .a itmir in *itIim
Till* T ! *>< . I. nv.lfr.t I)
(IK* Urtj'torir.
PHILADELPHIA OOG SHOW OPENS
«•'«rii kMtiatiiHtiu «II 5. l;..t>r mmlitiB
. itiiran*.
Hr y«n SiiUI Ct |«(Wllt ti* nihil. w« th« |
1*1 IU, A t iji-.l .I'll I A. M.t'h S M ri J r.oq.ttiflM"n t,. ih« khaiiji.si • torn • Inn !
Ítian r>W« th.iti(«ynd lif ;ii mti^THtlt th.. Tcvit t-Vm-nttvr. ti. (ti .- ill. •
wrih ««luí I « pwliKtrcua hHd i-ourt I that indlvkli, .! v.# «nit Mttat lu. u.ift ,
Hurti. uitiir.il Hull t"«l.iv ut th > «Mlltn l\v rvjfamr-Migñ.
m


♦ «. 4- * ♦ * k ♦ ♦ ♦ * ♦
MANABAN PROBE
TO BE EXTENDED
BY COMMITTEE
IN ACCORD WITH ORIY.
.t M nv. Mniv It ♦ Tit.- ihtA ' T«S> S
«Wfti| ©BHMHWStilMI l^tay .ill thv
n.<> 111. t.t ma.li In thr liona .if oóllt' i
moni. >,*t,i.tft> by 8 i KM ward Qni J
thv Ht'ttah tuivign «>.«*t«.ry. .m tha
Ml*vi. ¡.n nit,1.-1 lull it#rultti Hit Cu
«M*d that I■.•('«rati.ih nut lit «ought
Moni Mtus. •• h i thr ktllhtg . f William
m lu.iusn am., thi itv, rt,\ gn\rrn-
nii.ni ha nu i« w. i in thr imtth It
i ... «nr.,.' «iiti Mi I .-.w ,t that arm-
. I | r>«iiii <>. «i.. h «a tftg I I m ««<ia uf
H *>r*|uiin |t.«rt, *...il.t only ««rv« t«
i.t\..i.. i. |ha ii.1.1 .«in uf thí ruWIa
and . nil-Hi.m. W.iahliiftt.m «..i
i-rnininii
t ik ««dltwrinl .-tijir *.' Ih* h«l*'f that
l'i..fl!.1«.nf Wllaun .Hid Ma ¡i.t\l *tw will
• rí in.n.i f¡>- tu HWtlfy tha i-mfl'
.1. ti. a rapuited In «h . Ciniwt Mint..*
H v#ritttirnt hy natUiHn >«v! # «Ml -'
JW'a tn Muslni,
i Iir I •« i ir 'IratihU' <« H wnuld lm
itlail U ihi> l nil. .t hi .H. auuSI 1111.1 v.
tahr tin pilltlahmatit uf the itiurdorar*
uf lU'tltull
• COMMISSION IS INACTIVE.
Iff!* I'AW'. Maifvi) i • lha ttattttw in
. . «tiHtttlns . i.mmiaaUitt t. m .inr.1 in
t. iur tmhi) whii (Ia. r««- > ' i"an lh t*
|M- >.< i «I i.t • i H.I mil.. .t. |Mi 'm#«i,
nma - t. rut .'■ a miaah. tl In th-nnal
BUILDER OF PANAMA CAMAL W,
PRRSKNTCO WITH BOLO
M8
MEDAL Bt PRESIDENT.
wA^iiwsr^rrw,
n tuftiiUrt iwM ttrihvitii t« t,V
i. .'in* ^ htn«tun U«*IUal« tu(l4«r «I
tha ("anaína . .mal
ifcHthaiw watt th«> mnagt of hwrnr «I
tbv AftftUO IwintjUft i^ tha NaUunal
t5ni*rMi hi. hv||k ' «ml r«-«lv 4 ttnm
'traillani Wlla.iii'a h.m.la • |.i • tal g«ld
mr.m nwatitoil Iitm It* til Ri My in
rr..yfnt(htn uf hi v. ..mta*ful «ohlova
|«n «t.
I ii > an wa lunat-mnator. A liMtla
lfuiatt«.<l iHimihtn wii j raa Mtt Tita
iiu-.t«l |ir<. .<ntatiiiii «ni tha final net
uf l'irai.n rit Wila. i, fliat ywM' IM ilia
ifhinf ewuti^. .if the *«!!.mí *uhn«.
' CLASSICAL MUBIC FOR *LL.
\i:\V VtlltK Mar.'h I. Mailt anil
i<'i.ini. w(6 bo th« *@#* of «i
IK ujglil* . ui iiivnI .if
tt'ilWiliwiitllllllif
totitjilit, utidrr in.' mn «ut<Hnriil uf Jw
lía t«t i|'. « ií footaiiirt hy the N.n
Vo.fc «tit ,* AtftaftS the «ftorwl p. latl*«
i HI. H will t#.lta tiari am lh«- Arkitt Mi ,
iiny. thr (irruían «inglng ««mlvty and
• rl.. rtW «I ItWu |iul.iu. a: h.. .l ohlhhN n
Th «ua ton Hjrttiphtnty tlrvheotm and
(«moni a.thilat una uf whiMM I Mito,
l.uvrvftto Huh. th« Nptntolt prim* i n«
it* uf Jft* Metiui aliUS 0|wi« < u«i|iany
¡ .if t!-. Until 'Htuiil twii.-h ahnw uf I hi
Sm th filiow.-il l im t.- a... .'MMrrfli' |< mi. i ..f ch>i...l.-lctui. Th«
« "ft ni a fcf <I'N: rr-l i.'.-k .ti), ¡.-ir, w inix t ?. .'il Hi" i ii t
Bt*ry of the Killinp. shunx in Ni w Yuri «mi IVuslifHi w .f."
V.*n<r.to>' stlt«rn.K n h..ui t ...,• « k tnrlndi*.! in t!.. •.¡-.ih. Tin- jiutoinx
H !?rnK'ti. .smith >ii*l Mrs «ttmth. ttu t ..f . *iiiM!a ,.i..| aw,in) «.if ) «*"••• '« «. •
m th.' urru-r 4ft I.fi.|i.tf.| and Al •"•luí. ¡n.<<r¡ .ift.-r th. ■ ;>• win tud.ij hiiiI «til
t.< . '..ittinur''d until tha Kltnw fivlf
Thiir .l.iy !tl#lit.
M ^#ta Mr* Hmlth my a that th<<
mart «''fu (<i «*«- mM ah.«kr li.iml m.i
bf frlpnda.
"I iKild nothln« uraltiat RftJlfh .sml '•
tint willinje «< *trik." lutnd and
! • ftrirnd ,"' ta a * *trm«.nt Di n liiitwr.
an# Mf al4 Ji> ?■ • m .dr
.*
Thrrí' w..n <u n «•>*«* #ll|wi ■'• tH*
Mhuatinff. Wiilu-r laimticr, < ¡ty auhlt-
try nttlcfr. Jlr I.J wr«nf , hnwrvar
did n..t hear «ifl> .:unv**r wth.i< thv.t • t
til lh* ahn-.tlttK
While tlir t*'i mtfn wrrn t.iílting-
ftohrriuin la alir«.-.t to ti*\. itrahl-.al
hla gun. * <S. and tr> huv «hill «*
.^"lith A* ha irrai.tivil thir «un and
.ilmrd It. Mra. Smith mnuk hi# nrtn
The rimel *■*« fur. M fr.-m lie iv.ai
tion and Htr hullat atru< K Knttth m th-
Irft hf*. inflicting • fle h wmttil Tl «t
Mra Smith hy nifflMr mind and thr
rrtrntkm < f hri wita, *4V4«J th. Ufa
of ht>r'tti«rtNtn&n| t t.rxir) that *«. ma
Ktiijat«ntSMt«d hy thr. fa. ta
Aftar Smith t*.d !«• « allot l ¡f «r . •
M ft. nt hi.« JK . kvt a SI Mniiili *
VWai^rn rrv4>l\'*r mid, *t«mmur >-;v a
n f.-vr fw-t. ¿h' t two iim-« at It >'•
. rann. ' ma of tfta hultata atru. « H. h-
.'tnun in tha *t'ii a h. |ui*air.« thi i;..-M
th liver, '-aiminff tha «•«ni.ftd that r. ■
•Milled In hi di*nth Th- olhar < t««i
t uh rffurt 111 tha lafl aboui.l. :
Immrdtotaly f«n<iwin« thr h«.<ilng.
RALLY OF WOMEN FOR CAUSE.
J A r K s< i N VII.I .K. I • Mit! h t A it
fmruriant mttr*gi r-iiiy «III iw held In
ihia . it.v tnniffHt -it whirl Mi# -I ill.
Addania will >"■ thr |«iti I|>ji1
Th«' Florida ííifunJ Frinvhlar l^tign.-
.a in . hum if thr minrtin* h w * x-
¡ii i tv.í thiil in Anna 81m* «uitld ..•
M'iu til. '"it nwlfttt in hrr ire. tdflit. «¡ia
Inl n.'t i utvi« Pinna will I inmlo f r
iha . .miiifi .-atmpalim whan thr woman
• f tha atuta will «aln atHÍr^M<r to «•
ura tha ti#ht to «Hi-
INVESTIGATION ORDERED.
N' "S'A1.1> Mat i:h 4 ' "arrutiía tu
htght "id.-r an itnaattwitimi ..r llir
Itoudb ' «•> its. .'iimmlwi..ii w«ni to
ISJ I'urtu í.'i inv. at tn .tt a tha li-.nl..ill
.tint!.
Wu.-li fiat mm WM til ..in nftar t h«- n -
■ * ¡ I* t "■! i fi*. -Hi ít--til Vil!.i r. lía I .'ll Hi.
: thw 4)l«M)H>i-.itais-r nf CKHSt .-.v I touch «
I Aniat t. tn
ttriidi;.,!-.! rl« Hill, i-.| tie.' . "ill
j mn *tuti w..tild h#itl *n tha Hcitiu i
|."W *hl<?ll lirlit I'r 111 ul'' t.> «'iifrannu
, r.-xurdlrai' i)í wtimt la diUfrivi-rrd
süff8acettes broke up
labor party meeting
NEW ORLEANS AND NEW YORK
COTTON EXCHANGES ARE TO
0t INVESTIGATED IN ALL LIKE
LI HOOD, BV HOUSE COMMITTEE
henry issued a statement
t'«artuir . Million l.rt. hrr. r^fl
t'liilni.thim, nt-vi in ihu* - Hy. * Unit" ! *.111^.17"-".!. |#lwl™ltoWB| . unnnrie
#""" ""i ""•n- -JmJ ,!. thiil ZZ2 I ha
pMhli." ntid h .|ra Id UfW UiUrtl W
r noma hhtiunl at toil*, ft thay b*va In
miny fln ..|>.mi .Itla# Th *" ~
fl.'.l t.. ivttutm hi r<> until fiiitlu i ttu
tl04fi
N.dhtn* a I. uti.d «ta t« tha fair
of Ungtuv luii.li tha fli.riiwti Amwi
• ui ntn«t.'.| .¡a a *)>> hy th. («-I.rla
thrui KiM'ka ¡ig.i
«4Íar#.tr* Thaati l^**uaa ra
' iiiirtrgtakl I 'ha 4<«ffttv«L
W«É#
gmuity
i0hn uno may be named m exchanges 80uy
to succeed joseph foik denounced by ffleely
Chairmitn ol Houee Rule# Committo* j ¡
Smrf Original Trading B.ii Include.* TWO IMPORTANT POSITIONS TO «„ ^t„AAé%
(i.e.* I ..hongo . But W . Altered BT FILLED SOON BY PRESI- ¡ 1.
After Hear.nu DENT WILSON BX6HANO A WITNIBB BE-
PORi MOUSE COMMITTEE.
WAhII1N<IT«:jN. M.ir. li I Thr ra ; ^ .
... K1 (I\ts'r""-T'tt!?. t 'Í"" Thi. rnW tonattott nf 4«hn U H*U Mwur* (?###- ]„ ^ f 4 ' **f al
w AM Nt iii.\. M,.i.t. 4 it ' in ' - . ii iimity, I- twenty r*um « «ioir-
.uinniiit. " ("otiti.tnii iM.i* iin antorgi-
«♦•itoi ..t tlir Mint 11. ti«rtm« nt !.*<%«
th'-iil o|
imiHjrlnMt Mwt v*««M «Inn* sfai-' bof «rf t>* IKwrS ni TftMto tu-
Mniiutmn rtMHululiun to, tin £, -toy rrnt«,i«d ihr h.«,rd o « "«ton* of
tti>aatHfi.lloti I u« t'h|. *«u Muiuto . , fl. tltluu Wh «4t t h *«thma a weati
CfllBB EXECUTION,
ASM Ht HX. ' ¡" . M«*' h 3 Ttu- .-xa ■
• cut inn >f Miiaa f.'rlt ! . who wua fotnal
guilty nt th< murdar of hi* fBothar in
( tow. M,t*. Marr* lc Ma«f
(tl.sk'r t.-idtiy.
ADMINSTRATION ONE YEAR OLD
U- VSHINtJTi'N, V t. . I'r. «¡d. ' i
Wilauti t..itoy r.'iind.-d t" - rirat yror
<>f htn (arm iff --ift.-a * «hW nMutlu
..< tha initiii A gtoni' (lii'-kw-iird ««Vmr
tha twatva munth« that h va inaa.il
nt 't I'rralrl.'tn Wllaon W** Inniimirat-
t«d Mí.r< ft f, J91S, témw* 'hat hi* .id '■
mlnlolMtlnti haa tytueuAüy r-, .¡ni • j
ful ***} n.tíV"' Srld«itfl. « i- i |i: In ttiro ;
of war. huta any I'rraidant av r had a. J
Offh*#r tj*wrnnre wilkad up to Smith, many thlnaa «oí on al thr mom tw
.m.t placad him and. t arfrur nné ti id
him an:lt Affurr ,JoHna- n trtivtd. a
f w rninut * latar. Ha *ia*. takan t . th<
i'otmty Jatí hy JKknnw, and wtt'M a.:- i
. ompaniad hy Mr Smith, wfe . ram.iln
d at th* Jail with him until hta «ruiné
ha*l ham draaaad and ha had t«. i.
ff lacuS ¡n jtia e H.
MILITANT SUFFS OF ENGLAND
TURNEO ANO FOUGHT TH(IR
POLITICAL ALLIES.
flíy X i . latr<S |*rravi
J.t i.NlmN. «;.r«-t. i Militant Kvif-
tt, will t#'fc« 1 fra,g<>ij.«.« umiffht a«va turthar ptVftf | att«r«4 Ut *fja#t ...minitia>- a fiar th«
1 th#t tliair htttrri si unlmo#ltt « • < í. i...n m< n madr a "«trnn* ahowtne
Tic hill jítiaori) thi llouat-, toil ft.ll.il
waak
AlJiulntiiirnl* nr. al^aatad .«.(!
Mrnttüm.il fiar . ouna -llur «tu Jotm
and Mii.nr.iia.ua gmin gdW'hangaa t . •
Inilud an lnve tlgmhw «E N'r Vori.
•uul N « i irlaMAv . «.ttuti ■ liKiig.-a
Chatrtnon Hemry *aid M-.tarday tlM U,r
jiti.hiMit.wi of tullir. # tl íulintf "whisitíva th Mr
«a j.r.-t. id.- ) Ni tío íit I 'ti ollattnall
r.n.rud grain hang.-a, hut it wa*
an uf pi <ía con tmltlns mnmtpnly.
ti ií|¡r*iad tirf.iia tha ll ua« Rut#*
anmmtit * Ui*t lo .onoidatlnf a r*m
íc¿,í¡2~ °*
lo RIM .
mil ll. ni > Whtl fortiii f umhiiaaadot
tu. FraiW'i'
Min-
ar * mnnup
W
VOTE ON WELFARE BOARO.
SKATTt.'Ki W .ah, M«ro.-h frra
tirsr of a |wrt j4i walfara- Ntfd ati) w;.
ittgM for dbmi i.m at «ha Kan*r !
i-l^ sion t.. ta b*Mf hrra today Thto
..ful -, ! Ja * hffit r ,.r. i«->1 *.J if ha |>a;i.
) (da < « two dililrrnm wt* !" . l at ha#
now tiaan i hawtH Its thr hos /• of gat-
linar '"• n . «ufucurt. T.t> I'u«'•
la Walfa ra ftoaw!, aa prvpoaad. i# tn
."< tuj,a« «'d ..f five pargon* ta -f
atoan MOHII *« «■ .man, api .t«it«d b>
tha tnayrnr and «ít üirv without
mwrwajtto®- !
wdvad fur th" UiIm.i port y th* only
j lltt.'ol JMfty .' «lvi>« utlnc tlu'lr a«u*a Ui thr H. nata
j J Hatnaay M< Ihwunj w.ia* h..*t.~í (ianlgmlti tJraE of Mltinn polla,
' <-w« ni .i toh'.-r Woman u lta"a j u.itnawi fui lh. wi-.-nt gioW-ra' lurgan
(irnvtdad for tha f un>«.«ot|Wnt.> utu> > o | imii'm*, r-harg.d tha '"In. w Hoard
tu control a .imán tnlcrñiptar* Mori j ( f Ti .d. uialntaii. !' an orttaiB*
iint.rr* It*.-S lo tu l.i Un J..I. t i hulls * ; Ud>ti) "OI «. Ii.iol fot 1'. riK.t'aaani«> >
•< atruggla ana.tad ahí. h laaiilt ■ • *hi.-h . .,mj.ii r.<-<í i ii*^h#mt« .Wt'-tlto
ad In Ki'rt(r¿ia*i l«w , twt .'h-thlnií * Mil
i «aM MiM airi.iowa,' ! ThnÉbl.mrflillt.*■ • <.rilifiu.-.l hrnr'tir
Tha poWfta finally i..<''iurad «t)W <-n (fea' Maiiáttan wmilBtiti .
Th.- rniliuint rharg. tha litaitnia «
< tmitich ad'i'.w'íiiitiK th«tr rana*, ara
traitor I- • -fi . 'h< don't |.<r<«■ t .a)
f-1 rt rmiani lo gh. woman utí-1 . 1
CABBAGE GROWERS ARE TO
MEET TONIGHT IN
«>} founded .>i%*rehf« * ofarwHtm
: and futota trading
Ha dafi<4.ma d «h malhoda hy whiah
tir aaW wn/ h«n|WtHMW k#|st In atura#
anoitsh whaot Id «aintnd futura* mar-
hat and aataidtahad ( rh a o# farm* at
wh«t#v r thay choaa lo malta tl.
mmm
Wmm
WJL
^MEIiAHI'M"
ainiAHl II
Mw«rd I
nni
tlon and I
m*«t will not
m
fautor tn tha
night with
to
l>
Ünll
tiowavar tin
th linllad
tuor« asgro
roittwnltn* i
OLDEST
DEATH OF |
MAM OCGt
tH
Statement hy Lawrence
Waiter lü wr*nte. tha only aye wit
oes ta thr l; tlin«. gavr t« a < '-
n*portar hi rVrau.n of thr ahootin*
-t waa gtnndlng in fro ! f I'.,r,v
ar* gtura Whan I aa* the #h.* itn#
ItolMtraoBi ond n i't..h war* faiingr a*', ft
E£ —Ir* rV; nuts imihsih i« at
Jdra. Smith gn-munad ami fan N>-
iwant iha man and Smith thaa M rp*d
I. .ma aid snd a hut cwt.-a at Hobrnwrn
1 «ralhad sp to Smith and told liitS that
tt.od«r wmsgt and fer Mid
"atrlarhf 1 y honed for an tu
lika him to to-' and • wait taha I .
euatwdy l>r jobnaon." ' . F: ,
Lived One H*wr.
Rohrraon. uwmadtat#Sy ftat hatrs*
i *ak*«. t« th BtMrsm<T Hoa*
pi La! «n Chaparral at ra i fur m^d. a. . t
avtiegitiua Ha In ad í*rat^«t ..na h
hi* dgath th* to*Iy
Dur.ria I'ndar? niilr.c
I iwotiwnattotta
!ifi[ few t emmt-to vi ^
|«( 2h*IÍMMr «laap'llEM.
clear of all politics
PRESIDENT MEZEB ASKED STU-
DENTS NOT TO CONNECT
UNIVERSITY WITH POLI
TICft.
(Br Aaamñet # rreaa
rrh 1 --■ Praa-tdawt
t'ntremattr of Te*a «tu-
to tatrna t th« aniioraMy
ivditX: ! ctwhe Or to hold
on the raaajma.
A' STIN. Tasar. Mnr.'!- ( ihnt'rntn
."oirjuHI tonight t.fuurd t« tnuhr any
«¡«tr-mant a.« to hie (..•■HMtlWa (Mrtl«"ij,a-
■ton In IM IhOMilMIr Wilt)* In I III!
an* on He- irdu-. • ir. th*- air of hi*
¿•partot* for Itolht* whtm aafcad a
in « to ihar t" might t. *.«■ {.art In tlia
mat'ttng. to r««j liad with "I haw noth-
ing whatavar %<> aaty in rr-ratd to that
matter."
, At Ifi a tima i'.a <1 arr.ur haa rnd iti
♦ny why .'oimnlitewd UiMf aa to h|* '
rratwtMe iBnlnii t f an aptl candidal:.
■|t i OalUrtMii. hfiwrvrr, that Wlilto t«
ItoJtoa fjp.varn.ir < «t«ltt will talk «tat
tha aitaaUon with tfca anti Kajidor*. ,
CONFERRED WITH PRESIDENT
j WAtftllMflTOK,, Maroh * A rana'
ion of tha Hon . Ialaralat tr d< com
.niaaioti l.ni waa . «tttptof^d today uf*. r
¡tu oummitt'-'' «-..Mfariod with tb.'
(T'-aldant
Tin* Mil . oí, tamízate thr a ..anml .
«i. t.pf with (H *f-r t ltnr*ilg,i«" • or
jiuraiiotot m# «n aid to ihe Aito'fWa*
«¿. t.> ai and uonrto.
REPRESENTATIVES FROM ALL
SECTIONS OF RIO ORANOE
VALLEY WILL ATTBNO
MISSION, Ta*. Mairft 4 -tl the
Vallay gr««t intoraet tot* iMwm arotwatd
a a rr tilt of a |rdnt .-all meet toar I -
auad h the Miaaioti Cham tor of OdW-
wrf to «it ll,.- Valtoy trankara Cum-
mariial or*«tj|*..t|.ifia .anal
SECRETARY BRYAN Will
VISIT SOUTH AMERICA
and \atlou trtn k aetilng
aratttuf in tha V«;i«y try
i.rn.M/n f.#r Thargday night. M41. it
In (hia i-Hy
Th# hp-< t of
llilrraat of tl i>
thwlly overy h
ganlaallon <Wd .at
doraetnant f H e
vrwni A U
Water, of th# Hlo
ilatHiB, («. • '"«mptoll
BwtÚMn Pasantía ha « a baa-n oht moij
o tjarmany by «-rn'mgitmewt# «rMh eat -
«..iah.nr fir with miar or. tt e-d#-
•i-'«i* ' t <*t*#tfr .«.aja and aiont, whi' h
turra* .0 «ir ¡ ¿r •**
NEW YORK STATE LEAGUE.
I*TIC!A, W r„ Marrb 4
Fwrrail «tul tti ' r-ftlh oennn n{ t$*¡ UN
New York 01*ta !>-a*o- who afe hafg ( Ti
• day t« aa-.. upÁ a arh^k# «Nt |$.nnH*iic*i
o«-w pleca other amnngewsente foe th. , .utnpaay lha*
SECRETARY OF STATE HAS AC-
CEPTBO INVITATIO*f EX- and «« ttovMt
TENDED BY CHILE- jhava ar.rptad
WAStfmOt'W. M*p«-n 4•—«*«.retar ' «nt
llryoo t/wSay annoonead ha had at - ¡ Th- mailing kg
:-*ptod ChS*'« mvitg^tar. tu Via.! San- | «f th.- moot important u> tha V*da>-
tMMT Srpt*o-da^ I tü|fr ISo pan Amen- '-:-r i*llad. *• I* rn ktonaad hy Hue re«
t'Att , j eaípl «f
Aftas tha .-unfaranre fc. tal retam from «II port* of (h*
IItm. nt llr
irirMatlim to
U t e ODH
HARDWARE DEALERS MEET.
loiSTuN. Maa , Manh i --More
than luoo hatdware morehanl . repro*
atmiins hualnaog amounting to It .-
im.Wti annually, gath-rtrd In ttoalon
l«4*y for 1 ha anntMt ennviwtinn of tfe*
Now Ktiglai'd ilatdwarr I ¡water ' Mate
aamWa#aÍM Í6 vsi i« iimm fbifíiÉd
I f|M* HmEM.Stv SWi afJel Iw tw« Ee|.Wf ( K
orsnnlaatlo of lha trg.de In Amefto*.
Th ennvantton aaaaiona whlr-h ware
(Oder. *111 eontlnn until FrI-
Among tha parltoipanta are two
mem bar who af« heada nf big
hardware fluRg,
OHIO RETA . SHOE DEALERS.
KKATI. Mairh TH*
of tltn Olttn
AeaontMtinn .
y lo«MN and will to
BV*«ei 4oa- Üau átrnl KtiiflllfMl< ftdTiliftlt _
w rMWf .■ ^fgH# nUtltl wtl wilt
tartainii
w*. «
tn
SiiM-kmen"*
of the
over tti* State art
OSON ILL'V
SOUTHI
IRAKIS
me tine
•n
Id tggAa.il** M*
IMfRWKf
líHlny un4
^ ~W
by the l'a L
i roanay and
r*m nlaltto* Ar#o#t «ia
ttraalt f
* fa* MtMUiri
" H™ IrTitpWyvW
.. Thr ob>wt
a«oIto* dint a
Pil
in ttoeir
wis flfMItt
willllll
1SL
™Ss-*i
■ -
L mk
Hbh

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 2 2 of 8
upcoming item: 3 3 of 8
upcoming item: 4 4 of 8
upcoming item: 5 5 of 8

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Stayton, John W. The Weekly Corpus Christi Caller (Corpus Christi, Tex.), Vol. 22, No. 7, Ed. 1 Friday, March 6, 1914, newspaper, March 6, 1914; (texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth168605/m1/1/ocr/: accessed August 15, 2018), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, texashistory.unt.edu; .

International Image Interoperability Framework (This Page)