Neu-Braunfelser Zeitung (New Braunfels, Tex.), Vol. 1, No. 51, Ed. 1 Friday, November 11, 1853 Page: 1 of 4

(£in Organ fccr t>cutf0cn 33et>iHf crung t)on 3Beft*£era$-
$etandg(0(tt Don Jer^inattb ^iuMjci titer unb ©♦ 3K. t>ou 91 ©$$♦
Sa^rfiang 1.
greitag, Den 11.5)lot>emI>cr 1853.
Summer 51.
£* 9len
* ©raunfelfcr 3eifUlt<J «i4>"nI itCt* t$mlai URD 's,*ft 'ifrtcljabrlit^ $1 in 3Joraue&t;ablun«. 9lr.;ci5fn HS ju 10 3cilcn, riitmaC ixfcrirt, fcfifn $ l, bicfcIfrcE trtimal inferirt $ l. 50, fcicfelbcn auf 4 3a$r $ 4. 50, auf £ Datyr $ 7. 50, Mb «nf 1 3ab* $ 12. Unjrigtn #cn ntf^r al# 10 3«l* i*
Strbdltn;§. tXtossaUen auf SMatt jaMen fur Snftrticnrn nur tic ^alftc birfer (Mifuhrn. •
3ur 3iarfirirf)t
cuf me brere an unS gericbtctf Slnfragen tienc
bap fin 3fibrc3 * 2lbonncinent auf tic v)lcu«
Oraunfelfer Jeitung 52, etn Sicrtcljabrc#-
Ibeitnrment 13 laufcnte Wummcrn terfclbcn
Umja$t, unt tap mit jeter belicbigen 9luut
mer, aifo ju jcttr 3*it, Sbonntnttn cintrcten
fonnen. Tee $bennc ncnteprfis pen S 4 —
*ro 3fibr, $2 — pro £alb - unt S 1 — pre
Sierteljabr ift im ^oraus ju wstridunt; tis
•tbubrtn fur Jnffrtionni, ju tcnen fid) un-
j'er tMatt bfi (finer taglicb wadMcnten i>cr
brtitung perjuglid) eignrt, tbtnfall#.
3>ir Hnnabme sen 2lbenncmcHtsgeltcrn
unt Hnjeigcgebubrrn I^abcit ficb futigjt erbe-
beftant tarauf, tap wir nicbt per tern nad>-
ften ^Kor^en aufbrccbcn feUtcn; wabrfcbcin-
lid> wiirttfit tie fiemancbf# nod) in'ticfcr
s?fad)t jurutftcbren, unt wenn man fie juerjl
gcborig jiicbtige tint tann feglrtcb Ptrfolgt,
fo fonne Gntma e^nc bcfontcrc 2Rut)c ivictcr
befreit wertcn- . .
v?Jiifircp Xuji unt Tcntcn fefctcn nun ta#
33locfbau# in ten bcftmoglicben 2?crtbciti-
gungj;ujfont, urn auf eintn nad)tlid?en lie-
bcrfall oorbcreitet ju fein. Tas £aus war
bcrcita ::tit 3d>ie§{d)arten, treld/f man turd)
tic $elifldmme gebebrt batte, reidjiid) per,-
feben. (£s fanten ficb ein balbeS Tufccnt
35iicbfcn unt toppclt fo piele ^ijlolcit Per,
ten nut fuit ermacbtift worten, £crr j aupcr cincm unformigen Teppcllaufer.
5>etmecfp in 21 u ft i n - (i i 19, £crr | 3n lurjcr 3*it er^iclt tie ^frtbeitigun^i-
Dr. H. e r d) e I tn a n n in 3? c II ep i Ji t, j ntannfd)aft nod)einen 3uioud)c; tenn Jannp
3fl.; £err (S)eo. 9>fruffer in i5 oryucj iUoore, i^r ^lann niit) ibre Jtintcr, turcb
€ % x i |1 i; £err ^rofeiToi 20 i I t e in Sf a . Xuft pon tern i'orjjefaUenen batacb-
# r a n j e; ^err O. p. ©ebrin^iiier- rid)ti^t, fan ten fids cin unt bracbten fllfidj*
^aIc; ^Cerr ib. ^ped)t in- f if* ] faQ<J 3i?a(fen unt 3cbie(jbctaif mit. £ie
^ e r i d • b u r }v, ^err 5tfnfi. ^oftnieifter brad) an> SHdjfid) ,nit i()r
3 • b * f o n in a ft r o p; -Verr L . 2i> u p-; gjn^ ^cr !pe[jmont auf, tn ni6t3 poit 5in-
nermann in Sequin. i>err Ciapt.; ^frn{p jn ^en 43>rwirien von £eratf tnltet.
*. ud,el m 3 n t i a n o I a; ^ j. 2lUe iPadjteu unt barrten mit iVqierW
3*«, %. fatnlcin in I" • | „„ 5,un 5u ShmW kn Slntunft l« v.
il1 « a-ft * "• j ScintM. -Kit tcuuntm.^r-
HtcnncmrntJ, ivrlf&r *itfa ifpr 5'Hanf auf* j1'*''111 - ttflf -■ irH■ ^uft ^Uc $In*
mttctu, crtc. aU auf Miict I« ten Watr,<l,«ulic6(u Ucbcr-
ernrnrrt b.traAttl, unt 'Snviacu tim %, i ^ ii( Stinr" m"ttu m>" «'
|abt, wit «itlt fflalt fit tiuacvMt wcrttu 1 "tn «*#'' mt 9?«,Klf>autcn it-
f,Utn, f-.- lan.1t Kirttt^ll, bis Otjtwrttt; t"!t 1"'r w S,Mif cincr
rrfoljt.
fRtbaction,
&ie ffrcis i>r$ 3<|uattcr^-
Viui ifctcuJlulf auv Ifrctf.
(3 ortfetjunfl.)
Tann ibre eijentljumlkbf ^cfteitunij Pen
Vcm, ibre Witpe pon gefterftem panther fell,
iftrt titjtnbaftt (Wtbjic, tit ian^t ^iid'ft, tic i "* iWm,s ®l" t f'f. «««"
, , . ...L_ L_.' i.... ! tauevnt unt getultig.
vBtuntcn jjingen pori'iber unt nctb Hcf; fid)
fcine 8pur ter domancbei ipabmebnien.
fon tiefer .^obe fonnle is it pon einem 50ad)-
j tijjen Iracbt ^rii^el, turdsautf nifbt ju riib'
| vcn. Tie (iVioebre fiauten in ten Cicfen
| aufjiefiellt, fogletcb jitr Jcant fur ten ©e'
1 branch an ten 0d)iefifd;arien. mu§te
| uuiiutlfiirlicb tie beiten-Vcltinfa ^cipuntrrn,
| in h'ren 0)efellfcbaft id) auf fo jounterbare
1 2i?eife (jeratben ipar. S^eite f^ieuett t n
j unerfcbuttcrlidjen ?Jiutb ju beji^n, abpr er
i auf;erte fid> febr perfcbicten. i!fiabrent ^irjj.
jXuit, rvilt, jviitbent unt mortlufii^ ioar,
fent im ^Jientfcbeine umberfprin^e unt jcten \ ren. Cie riefenbaftcn '8aulen brazen, be
^tugenblicf fcine 3tcl(un^ periintere, temerfte | ^cgnetcn unt pcrntifdjten ftcb in c:ne orfan-
sKr§. tuji mit ctwas fpottifcbem lone: | abnlidse Tiajfe, tic ibre ungcbeuren SJogcn
„9iun i\ut, id) fanned." 3ofotl trat fie per tern ertpacbentcn ©turmwintc berroUte
an fcie#lbiir, frf lu^ auf ta? laftigc poriiber- j unt faufent tic 3lnbi;bcntcs ©alletf binauf-
fliegente Sbier an, folgtc mit tcr SNuntunjj | flog* 3ic perbiiOtc tic SBante ter (ioman-
cbcj«'3nCianer, ipclcbe ^nbicltcn, bis ftc an
ibnen poriiber war unt flromtc tann unauf-
baltfam porn>art5 bi3 3U tem bod)(lcn (Sipfcl
tcj 3n tpcnijjen ?Jiinuten untgab
Ke ta<J 33lodbatiiJ unt teffen S?crtbeitigcr
mit cincm SWantcl mittcrnacbtiidjcr ginftcr-
nifi- iJ?an jpirt leicbt ciuffben, wie febr
2lUer Slugen wanttcn fid) nacTT tcr j ties ten Sheriff ter SSiltcn be^iinjlicjen
ter bcioejlicben Weftalt, jiclte nur cincn 3Iu-
gcnblicf unt ijab geucr. X>sr tfu$el traf auf
cine Gntfcrnnng pon mebr al? buntfrt3cbritt
I^cr ctle "Scuiiau^tbat cinen einji^en 3pritn^
bocb in tie i'uft unt fiel tott jur(5rte. Xie
gan|c $eevte aber turds ta? Wcfcbicf ibreo
5ubrcro in Surdjt gefe^t, flog pftilfcbnetl ta-
pon
Xer lonfcer n?ol l-
verncbmlicbcr.' „3int c$ tie Gomand^c?
; fraflte Teuton Icifc.
/ 5lcin/' fnifle^netc
2d?fttl, ten tie un«
itjex iaufmt wiltcr
nod) immei iiber ibre braune cbultrr binvi, 1
tt>r tportlofer, tiefer Sfbincrj, ibr atbcmloffi? I
«d)weiijtn — a war cin *?!nbiitf, bci ivc - j
ibrm n?ir uno fines ur.ncnnbarcit, fa|t abcr-1
alaubifitrn ^itautr.' uii>t ftirfbrclt Icnaitn. I!?"!"" U* *m}e imi to j*«
Jllfe Mi, Ml, mint Utint fit* <• ftam-1 ***>" K'crtc"'tron *« *«* *
« , ,.tli* lit arntt -Kut.tr.' „unt bi: 3rau.!; "f Mmth^ W f
r ai -> v- . , -• I Mil ipie am ^a^c. <v$ jvar i\?tt:cmacbt
famen bitten, tie ^ntiancr, btfbftn ie cr- , 9 " ■
^ a • . v i.- : unt ^enton |ianb auftcr 2^ad?c. 5?lb«lia>
mciltt, unt," fuj|t |ie jitterut biniu,
cnteren
tenfen
tares gwr
5(6niarjftf aucfticp
bffanntec iStimme rief tcbit Winter au3 ci- j ''"M" -T"""" "'!V 4
w-. fl . ... u M Tuft, „taiS t|l tcr
item tid)tctt JCfl^clacbuiA berpor. m toclcbes I . ' . : .
fit fid) bti Sutuuft ttr SSiltmg.flu^tt bat-1
tn. 9iid)t* Inmte mebr ten "JWangcl aller _ * "
(Sultur bejeu^eK, aU 5lucfebn ter jiin- i ^nil son ^fri 3 t!^V,frn ^ufgqdjeudjt
flercn 2pro,§lk^e ter Xuji'f^eH Jamilie. j ,PCr^f,1 nun ijt ftd)er tarauf ju reebnen,
31>re Jtteitun# beftant faft nur au<! gegerbten !1^<:rflrifn -icufel fclbjt nicbt .meit
^erfcbfencK , fie batten cter .^iite nocb > ibnen ftnb." 3n^n?if^cn lourte tatf
<£(fcube, nnt ibre mit 3d;mu$, «ctt unt immer lautev, unt cine unenncfUidjc
JHaiicb betecftcn O^cftcbter licpcn ^laubcn, tafi | '^Ci^ ^lufrangs (unite f*fcrte) eridjicn in
fie ncd) nie mit 3eife oter Gaffer in 3?e- jtejr «5fl'ne. j>c:e jliirjtcn in pollfin Ctfalopp
rubrvng gefommen feien. — „C "^Ja/fcbric [ ^fia5c ^KT' fra* ^lodbaud ju. 3tlfi aber tie
gro^te pon ten ^intern mit ubcr|ltiwn« i ^-bicre ttcbl'ta auf tyuntert ^d?nite genaber^
ten ftugtn, „Tn n«r^ nod> fcine 3-tunte j ^atteu' ^njcrte tic -ftplenne, pan cincm bocb'
fort, ta fpieltcn n?ir i'crftccf am 3tar£e tei j 3cn?ad}frncn ipcif;cn 3?fsrte ongefiibrt, ibre
cy)ebufcbe« unt f«ben fed)>J fitipar^c J tJfrc?f ^idUun^ in cincr 53iCi]tin.i, tic in ci-
(^ntianer) an tas ^utf reitcn; ipirirocbcn ; ncn flaut'igeii ^trcia auolicf, fprcngte
in'4 Tirficbt, ta§ fie untf nid)t feben lonnten, mf^arc T1,Ilt um fcas .^auf, nnt f6lo^
flutften aber turd) unt faben fie. iimma ifCfm ^r.lauf ten Jtve;>) cngcr, ali ob lie
lam auf ter 3 bur gclaufen. Tit 3^ijani tcr febnaubenten J?ccrtt bcjjer Oiele^enbcit
<fd)ofen nad) ibr uni por 3cbrcden lie^ fie 3^ ®^, tie SSobnuug in Slugcnf^ein
fallen. Ginrna liefwciter, atcr tie j, 5U irebmcn. % >
^njunS bolten fie cin, fd)cffen na^ 5VI!p j Gntlicb fiber famen fie ;u na^e, tenn ibre
unt nabmen dmma gcfan«\en mit." ; (^egcnipart ubte auf Teuton^ 5*fert unt
Tic Gutter bcucttc ftcb Sur (irte, bob tie ! an*(VC' tl< ™mit W4 ©lorfbaufe4
^e^br i^res eruiortcten ^jntci pom bartcn • 'n c^nfr nrnjaumung jlantcn, cine fo per-
53oten, kgte fie on ibre 3?rufl unt retete ju
ibr mit ten innijen Morten flagentcr 'JPTut-
terliebe. ©it fonntcn tiefe riibrente Scene
nid)t ebne Ittanen an feben. Gutlicb nibcrte
f d) tcr junge Tenton nnt perfuc^te tie Un-
^lucfliAe woblwoUent ju tro^en. 3Vi tern*
etflen orte, mi er fpw%, gcrict^ fie in
fine vafcrc Sutb nnt ie« jcte ©etubignng
jit ter ^eftigfbn JDeift juriicf. 9laA tiniger
3eit geteng rt Um aber tod), ten 3turm ib«
ret Xnfiregny pi befanftigen, nnt intern er
t^r erflartr, t«^ man nct^wentig Slnjialten
trejfen muffr, iftre letter (imma ten 20il-
tern muter ;n entrei§cn, erbot er ficb, nad)
@«n Btliyc }u cilen, unt .ten Woupcrneur
ten tern t^ovgefaHcnen in tfenntnif jn fefeen.
3A Mr foglcid} tPilens, ticjen Sufhrag
frlbfl i« uberne^mcv aium ^i^ Tuft
locfente 2\>irfun}i, tap Vcfterc gro9c 1'ufl be
jeigten, tur6 cincn (Sprung ubcr tic Gilf-
frictiflung fi^ ibven ju^eUofen 5?erjpaut-
ten tcr i^rainc su pereiuigen. Ter 3lnbU(f
ticfcr, wit fie 0d) an$ unt SDtdbnc empor-
ftraubent, ^eipen1 Tampf aui ten ")?u|}ern
febnaubent, im bellen "SPiontlicbt i^ren bfijH-
gen Jfreiolauf bielten, nxtr uber allc ^eft^rei-
bung grojiartia.
,t3int 3ie ein guter 3d>ii^ ?" fragte
Tu|>. pcrfeble nie ®ein 3id,"
uw Tentous Jlntiport. „«o nebmcn Sic
tie $ud)fe nnt fcbicpen Sic ten nrncunfc^-
tcn Scbimmel tort meter, fonft nc^mcn afle
unfctc S>fcTtt ^|f)fdRc% nnt laiTen fld) hii
jum jungftttt I age nicbt witter feben."
Seitem ^etenfeii, cld>cd Ttntou au^erte,
tin I&ier gc^orig ju tveffen, retires *if ra-
iHifbtung, in >peld)cr man tie "iDcuftan^ jit-
erj} battc fommen feben; ted) cine ganje
3tunte lang war nicbts ju entteden. (fut-
licb, al J tic Gnvartuitg anfing, fo uuertraj]-
Iid) ju jperten, wie co nur tic fdsredli6fie
©efabr felbft fein faun, jeigtcn ftcb etioa jebn
bis jioolf tunfle ©caenftante, tod) turd) tic
IT * *
Gntfcrnung Piel ju flein unt unteutlidi, um
etioao ©cuauerec cvfcnitcn 311 laffen. v5ian
fonnte nic^t cinmal fagen, ob fid> tie tunflen
5>itn!te bcipcgten oter ftil f:anten, ob fic ter
(Srte oter tent £imuiel angeborten — fit a-
fcbicncit nur als flciite (cbivaqe ^lerfen, an
ter i'ii-tie tes .pcrijcr.ts. 2lber Tnjl
batte bei lage ipie bci 9Zad)t feben ni pick
folcbcv Grfdjeinungcn beobad)teitM'uiu nur ci-
ncn Shigenblirf jiyeifclbafi ju fein. jlnt
3ntianer," fagtc fie ivilt unt narbtriidlids;
„ja, ^ntiancr fint a," nMctcrboltc jlc, mit
ten ,^ibncn fnirfebent, „unt icb wcrtc 3lad)e
ncbuicn!" — Tic Sdvirf? iljrcs 23iidcs cr
biclt bait SSeftatigung. ipurtcn tic
(^cgenfiantc *jrd^cr, obnc anfcbeincut ibre
3tcUimg ju vcriintrrn, tenn cs war nifbts
ta, jycyait man il>rc permintcrtc Gnlfernung
batte meffen lonnen. Tod) fd)on nadj 2?fi-
lauf pon jrenigen s3?iinutcn Tor.ntcn ticer-
ipartungSpollen ;iufdbauer tie better Pon tru
sPf;vteu untcrfcbeiten, welcbe in frtr.cllcm
©alopp ^crangetricbcu nnutcn, unt cntlidj
permocbtc man tic %>aM tcrfcltcn tcutlicb *,u
rvfeitncn. (Ss wavcntrcijebn. ,,V," fagtc
3Jirp. Tujl, r.acbtem fic ftcb ton tcr Scitoacbc
tcr intianifeben 3trcitmacbt uberjeugt batte,
„am Cinte srirb cs nidjt cinmal eLii balbcs
C^efcd't (cin."—- Tic SOiltcu fprjr.gten bio
auf etroa pievbuntert Sibritt bcvany unt riid-
tcn tann langfamcr,uor. 3?iit mtbefebreib-
lid}cr $lufrcgur.g bemerfie id>, ta| tcr gitb-
rcr tcr icantc, ipcldjer ten Sintcrcu cinigc
^d^gilie porauirttr, ehoas por fids cuf tern
3attrl licgcu battc, tas ipie cki ^iintcl loci'
f^cr illcitcr au^fal)! Tas ift gcjpijj, fagtc
id) ju mir fclbfl, ta armc gcraubtc Alint.
Tenton macbte mid) glcicbgcity tarauf anf-
mcrffaui, nur sNvj. Tuft wurte nicbts ge-
ivabr, oter jpciui fic cs fab, fo fd)wicg fic
tariiber. 3brc'gaitjc 3ccle fc^icn pon ten
©ctar.'cn an ten beporftcbcntcn ^vampf cr-
fiiUt. „$? .^hnmcl," rief fie laut, „tlo5
treijebn! bci y^lfbcm 5)contlid)t ift ci tin
Spiel, ftc allcfarumt nicter ju fd}ief;cn, unt
t«? fofl mir mrht «^int brjabl^n."
2lbcr tie mafjlofe Jrcutc tcr SDhfj. Tufl
iibcr tie anfcbcincntcn 2>ortt)filc, tic fid) fiir
ten bcporitebcnteu .tvampf auf unferer Scitc
befanten, follte jicbuur ju bait als einclau-
fd)uug eripcifcn. (sine friecbcutc JOolie je-
ncs blaffcu^juvtampfe?, ter in ten fiitlicbcn
SSreitcngraten fo baufig auf ten >rairicti
ftd?tbar wirt, cr^ob fid) plo^lid), obneirgent
ein porangcgangcncs 3fid)cn, twrd) ivae ficb
tiefe uncifiarlicbc (irfd>einung angefuntigt
batte, ans tcr (irte. C1nfangs war cs cine
langr, tunnc, febwanfeute Saulc pon folcber
,-iartbrTt, taf} butter il)rent feinen cd^lcicr
tic Sterne wit Heine ?>unftcbcn pcsgliuimcn-
ten S^ufrs binturcbfd)imincrtcu. Tann
fdwjjien um f-c ber nocb antcrc fdjattige Sau-
len abnlid^er Tiimpfe auf, unt pcrbrciteten
jicb fo f&ncll yon ter crftcn auswarts, tap'
febr bait tie unuberffbbarcn ^rairicnflacbe
gcgrn SOcjleit in eine 2lrt 3'3ol?en ant mit
unwmeplicben Saumen pon beweglicbem
9lebel verwantelt war. 3d) bat^tin foldjcS
9iaturfcbaufpicl nocb nie gefeben, unt fonnte
ten unwiUfurlic^es Sfrtoruf: „®ie j^on!"
nicbt untertruaett. „Sie werten bait eine
antcrc i^elotie finflimmen, jurfger "iDtann,"
beraerftc ^irp. Tn^ mit cincr 2>ci-wunfcbung.
„5Gas fie ta feben fintcn, mirt ten 3£utcn
ju ^ulfc fommen, unt tann i)i es aus mit
uuS." — Unpbig, tic (iJefq&r gu bcgrcifen,
bcmerftc ub mit <£rftaunen, tajj aud) gaitni'o
iniltrS ©efidjt ficb mitt cincr gciftcrbaftcn
S5Iaf[e uberjogeu ^atte.
3ui ifd?tn fatten tit Umrijft tts Slrf'ti-
biltcs cinc wuntcrtarc 5cjwr tcrnng rrf.^.
niufjte. Unter tcr ^iillc tie fed fdwarjen
2d)irinctf fonntcn fii4 je^t ten tcjicn ^unft
tcs HeberfalleS auSfucbcn, unt fclbjl bis jur
9}iuntung tcr Stbicf?fitartrn porriiden, obnc
cnttecft ju wertcn; ja fic fonntcn fogar tic
^biir e.nfi^lagcn, cl)e nur cin Sdjuj; abge
feucrt wertcn fonnte- (Sine balbe Stunte
pcrging in t:r qualoollflcn Spannung. 3>
35lodl)aiife war cs fo fiitftcr, tap Reiner tcs
■Jlntcrcn ©cficbt feben fonnte, unt tods wag-
ten wir itidjt i'icbt anjusuntcn, um nidjt ten
3ntiancrn 3'-flpunftc tarjubicten. 9)icin
•Vcrj bebtc bei tcjn (JJctanfen an taS anfdsci-
ncnt um>crmcitl:cbc Scbidfal Siller, tie ficb
auf tiefcrn gcfabrlid^cn ^oficn befanten. 3^
wagte faum 3u atbmen unt crwartctc jcten
^(ugenblid tas wiltc JTriegSgcbenI ter 3"'
tianer ganj in tcr 9Kiljc ju be vcn. (Ss flant
in ter 2bat tas Sc^Iimmftc ju befiirdjten,
unt biitte fid) nidst ter 2i>int plo^lict gc-
trcl)t, unt jutn Ijcftigcn Sturm ^cftcigcrt,
nad). Siitcn gewautt, fo wiirtc ficber fcine
cinjigc, tcr im iMedbaufc bcftntlicbcn ^cr-
foncn ant I'cbcit geblicbcn fciit, um tic nacbflc
aufgebente Sonne 311 bcgruf;cn. Tcrati)-
moopbarifebe Sl'cd^'cl gab wenigfiens cinc
^offnung, tertrobenten Okfabr ju cittgebcn.
(Sr trat wie tk 1 SBuntcr geratc ju renter
3eit ein.
Ginigc vKinutcn fpatcr biitte cs aud) ju
fpiit fur tic 53cwobner tcs 5?icdl)aufcS fein
fonncn, tenn als tcr beftige, unerwartctc
20iutj>cfj iiber ten JRcgcl ful>r, tic
wolfc fpaltete unt tent "Utoutlicbt cinc Ccff«
nuug brad), faben wir tic (Somand)cS, tic
pon ibrcn Q){fr>cn cbgcfticgen waren, mit
fcbnellcn uut fcfteu Sdsrittcu tcr Jljiirc ju-
cilen, fauntneds 310anjig Scbrittc tapon cut-
ferut. „^altct C£ucb nod) cin iicines 20cil"
d)eu rubig," fagtc leife 5}irp. Tuft, „wartct
bis3br tas 531i>t;eln i^rerSlugcn feben fount
unt tann fcucrt ?l(Ic fo tafd) als moglid." ;
(is war cin furcbtbarcr JSnblicf; tie <£0-
mancbcS Famen nabcr unt nii^cr i^rc foi)I«"
febwarjen ^aare flattcrten im Sturmc, ifytc
(i)ejido!cr warcn graplicb perjerrt, mit 5?ogcn
unt ^fcilert, Sitcbfcn unt Jomfilsawsf famen
fie bcran auf tcm iPJortpfat jurPoHftantigen
^rbarmungclofcn SSemicbtung.' Sic waren
bis auf fiiuf Sdjrittcporgetrungcn, ibrgii^-
rcrtrug in feinen i?anbcn einen mantigen
Saumflantm, um tie Jbitrc tamit aufjubre-
d*cn, ta fabric Tuft mit tonncrnter
Stimifte : „5eucr auf ibre & crje n !" unt
triidtc glcicbjcitig felbft cin toppeflaufiges
Sdjvetgrwebr ab. 5lud) <lanno, Tenton
unt id) batten unfere Okwcbre abgefeuert;
aber cbc wir nod) ein antercs crgrcifen fonn-
tcn, floben tie 6omaitd)cS bcrcifs in poller
i5cfturbung, unt befanteu fid) bait aupcr
55ud)(en(cbuf;wcite. $icr pon fbnen lagen
IcbloS vor teni£aufe, cin fuufter frod) fd)wcr
perwuntct binter einen fallen, um ftcb fiir
ten Slugcnblicf gcgen tie olugeln ter $C>eipen
;u fcliven. Tie 2d;uhpcbr gab ibi^t jetad)
nur eine htrjc Sic^cr^cit, tenn 3)irp. Tujl
bracb ploflid), gleid) cincr wiitbenten 2i3win
ter man ibr 3ungfcS geranbt tei, aus tcr
Jbii^e berpor, ftiirjtc, cin langcS SKeffrr
fdupingent, auf ten perwuntcten ;3ntianer
unt fticp ibm ten fc^arfen StabI bis an ten
tariff in tie^ 33ruft. Tann Febrtc fit rafd)
juruc! juntcte eine alte blcdvenc 2ampe an,
fniecte auf tcm £certe neben tcr Scidse ted
tfintcs nictcr, tic nULn auf einen Scbemel
gelegt batte, unt ibr tiefer fhimmer Scbmcrj
Icotc fidj jctrt iu cinen Slutfbrud) ter Uiten-
fc^aftlicbficn JOorte auf. Wlit blaffen Sippen
murmcltc fie t „mcin armcS ermortcteS tfirfr,
fe^t tift Tu geracbt %"
4 (S^iluJ folgO-
Unfere 9*cn = Sraunfclfcr 3cis
lstnQ«an$r!e$r«^eit-
Ak*a jacU est!
3etem unbrfangenen 55eob«Ater wirt ti
ten nut [tin, ta£ btr unfever 3'itnngsanjnc
legenbeit jwei ^arteien eriftiren. bei
unferen le^tcn StaaWwablen ^intbeimer in
tcr ^cu-5?raunfelfcr 3cihtn8 9f3fn
wablung tcs Gantitatcn 3«tge "301. 21.
Toolcp aufgctrcten war, perfiigte ^crr
pon 9taucntorf unt ^crr gergufon, iWt-
glieter tes 3fitun^ccmm^tcc^ ^fM
tactorcn tcr ^cU'Sraunfelfcr 3fftung um
tenfclben ju perweifen, tajj tie 3fit"n3 ^
tcr iOabl syartbei A! ergriffen babe. 3lu§er-
tcnt, tap a gar mcbt in tcr S3cfugnip tieffi
Committees lag, bei ter Jcntcnj ter 3e*^un3
Gittfpracbe ju ibnn, intern tifffS (iommittft
bios jur 2Ual)rung tfr matcricllen 3«tereffen
tcr Tarleibcr erwablt worten war, fo war
aud; tiefe CSinfpracbe an unt fur fid) nicbtig,
ta unfere 3fitong „3fter SMeinuug
of fen ft e I) t" wie tas pon ter ©eneral-
pcrfamntlung pom 3. 3lpril 1852 gebifligtc
unt tcr 3fitang Porgetrudte ^rogramm bc-
fagL ^crr pon 9lauentorf, $*err gergufon,
Jperr 2)i. 21. Toolcp unt fcine grcuntc fonn-
ten in tcr 3fitu«3/ wic fie ntcbrmals aufge-
fortert worten fint, gcgen tic Safcc tes
?intbeintcr auftrctcn, wcnit fie frcic Scfpre-
cbung wollten. Ta ticfc ^crren. aber tcr
3eitung pcrwebreit wollten, gegen 3«tgc 2K.
21. TooIcp aufjutretcn unt ta ferncr tiefe
£crren im Sinnc, yicllcidst fogar im 2luftrage
i^rcr ^art^ci b^ntclten, fo mup man fcblie-
Ocn, tap ticfc ^artei fcine frcif^e*
f p r e d) u tt g in tcr 3citung wiinfdit. Tic
it>r cntgcjcngcfc(jte fJartbei ift aifo tic,
welcbe frcic 33cfprcd)ung wiinfebt. *
Tas S3cftcbcn ticfcr beitcn ^artbeicn fann
9Iicntant in 2lbrete jlellen, ta fie fo bcfanitt
jtnt, tap man fafi tie xinjelncn SJiitglicter
tcrfelbcn mit 9iantcn i?/uncn fonnte. Tic
3>artbci, weldsc tie poflig frcic ©efprec^ung
wunfdst, unter fid) eigentlid) feine Unter-
fd)ictc unt 2lbtl)cilungcn, fontcrn beftebt le-
tigli^ aus folcbcn ?cuten, tic eben tic frete
23efprc<3bung als ?Jfittel gegenfeitiger i;erftiin-
tigung, aid SWittel 3ur 2luffintung tes ricbti-
gen Uracils iibcr 6ffcntlid)f 2lngrU,genl)citett
unt fiber offentlic^e s?crfonctt anjuwenten
getenft. Tie ^artbei, wcld)c cine freie 33e-
fprcd)ung, namentlicb iiber offentlidjc 5^erfo-
ncn n i db t witnfd?t, bcflcl)t wefcntlic^
aus jwei oerfd)ietencn I^cikit: erftens auS
ten' betreffenten ojfcutlicbcn iVrfoucn fclbfl
unt $wcitcn$ aus ^rcuntcn, 2lnbangcrn unt
Sefanntcn ticfcr offentliv^cn 3>erfoncn. -
SOarum woUen aber ticjfe offcntlidjen^cr-
'oncn fcine freie ^cfprccbung iiber tyr Scbal-
ten unt iOalten, ta toc^ alle offcntIid)er.
banner in ten 5?crcinigten Staaten ftc^ tcm
bffcntlid)cn Urt^eile unterWerfen ?
Tarauf fann man ganj cinfacb antwortcn:
SSeil tie betreffenten Scanner Serein#-
a g>c n t e n warcn, teren pefutiiare ^brecb-
nung mil tem 2>ercine unt tercn moralifc^e
2Ibrcc^nung mit. ten Smigrantcn nod) fetyr
im SIrgen liegt.
Tiefe Wanner fiirt ci, in tean 3nterejfe
cs licgt, tap tie ^crcinsemigranten feine ein-
^eimifebe 3c^un3 ^a^n- S^on Per me^-
rcrn 3al)ren fagtc cincr ticfer '^crren; „S?ir
wollen gar feine 3"tung, tann all'
ter altc t>crcinstre(! wietcraufgerii^rt wirt."
Tcr herein in Teutfd)Iant tenft frcilicb en-
ters, intern er (id) turd) feinen 31nwalt, ^r.
labor, tie ^raunfelfcr 3citun^^e|hUett lic^,
wabrfc^cinlicb bei cincm ter biejigen Sereins
beamtcn, ter iutcp aus mc^tbegrctfii^cu
©riinten tiefe 3« ^«3 nid)t abfc^icftc.
2C\:s fonnte fo cine ^cnbraumfelfer 3eitnng
aud> nicbt fur unangenebme 3>ereinsfragcn
gur 33efprecbung bringen ? gum Seifpiel: ob
es tenn wirflid) notbwentig wat, 4000 S?cr
einsemigrantcn im Sommer unt £erfritc t.
3. 1847 am Strante pen 3"tianola tem
lot unt ^erterben auSjufe^en?— Ctcr,
warum man Jrietricbsburg niAt an ten f)ie
ternales Icgtc, wo gutcd £elj, Gaffer nnt
SJeite war unt wo man tamaU ten 2i(fer
gantci fur 12\ (Sent*, unt ein 3a$r fpatcr
ncd) fur 25 Certs laufen fonnte, fontcrn
an einen wertWefcren ^lap mit gcringercm
^oljwuc^# unt ni<bt fo leicbt urbar ju ma-
djentem Seten t — SRancbe grietricbsbur-
ger Jamilie fptU pom herein aUcin meljr
Salj (!) auf 3lecbnung gclicfert befommen
al# 10 2Wcr ju 25 Gcntgcfoftct fatten, nam-
Iid) S 2 50, bis cS nacb jwcijabrigen Trang-
falen ten mit ^iet^ unt Xet fampfentrn
3rictrid)Sburgern cntlicb megli^ a*t, ftc^
turtb i^rc eigentn Grnten }tt <rbalfen —
Cter, w:nn man unterfuc^cn Mftt> ®ie tie
C% i860 in «m-Crl#an# m £«** ^
unt TcolcvCKf ttnt 0wp«guir
gejegencn $ G800 perwentct worten feitn?
intern, wie perlautct, tuny tiefelben tit din-
lagen unt ^upiQcngelter tcr (imigranttn
fatten.auSgcjablt wertcn follen. C^ter, ma-
rnrni man am 30. Sluguji t. 3. alf tem
Ic^ten lermine friiba lecirte#. 2ant }tt
patentifircu, nid)t pen t>creinSwegen ta# To*
tent fiir tad grietricbsburger 2ant t?erau#
genommen ? woturd) man cincm fremttn
Spcfulantcn'Oelegenbcit gab, fi^ ten littl
fiber ticfes Vant ju perfdjaffen. Ctcr, wtnn
man fragtr, wit t# ftcb te?n figtntlid) mit
gcwtjffn 1$ Stagut# 1'antts pcrbicltc, tie
ttr herein bier crtporbcu ^at, unt tie auf
9>rioattitel gefdjricben fein feflcn? Cttr,
wcitn man fragte, was mag ted> tie Urfac^t
fein, tap in tem eigenbantig gefebriebenen
unt in tcr Segislatur ei*gercid)tcn lUeme-
rial teS £rn. 33enc, tatirt ten 10. 3unt
1852, fowie in ter fpatcr gctrutften Cepie
tiefe# SRcmoriai# tic ju $ 120,000 angegt-
bene 25ertin#fc^ult nad)tragli<b mtt.ttr gtter
in $ 256,000 corrigirt ift? wie im
Slrdjie ter ?*gislatur jur 2lujiin feben fann,
unt wie Sdjrciber felbjl gefeben bat.
3d) fragc, warcn offentlicbe 33efprcd)un-
gen fiber terglei^en 0)egcnflante nic^t fc^en
(Drunt genug fiir tie betreffenten SDianner
tiefer 9teu-S5raunfeIfer 3e^un3 ten Unter*
gang ju wfinfeben, namentlidb, weun eine
folcbe 3citung poit einent 3Wanne gefu^rt
wurte, mit tcm fein Cctnpromfp ju madben
wiirc.
Ticfc Scbeu, tap terglcicbcn ^ragen unt
33efprcdbungen in ter 9ieu-Sraunfelfer 3f**
tung angcregf wcrten mod)ten, ifl ter ftarf^e
unt cigcntlic^fte ©runt ter ^eintfe^aft gtgtn
tie Slctaftion ter ^eu-Sraunftlftr 3"tnng
unt niCfyt ein angeblicb ungefefli^ bcruftnt#
Meeting oter ter 3?crtad)t, taf man eintn
gewiffen ^crrn • • • . 9 al# s3)iitretafteur
untcr(d)iebcn wollc. Terglcicbcn ®runtc
tcr Q^egner fint nur tie 2tu#^angef^ilte ter
Trabtjicbcr, weil fie ten unbefangenen SWit-
glietern i^rer ^art^ci tie cigcntlicbcn Seweg-
grfinte ibrer Cppofttion nid)t ^en me*
dfn-
Gin .i>aupttriumpb ware e# fur ten matt*
rietl intcrcfftrten I^eil tcr Cppofttion, wtnn
ic ticfc 9lcu-23raunfclfer 3^ttung nur fc^en
w a brent ter nad)fien 2cgi#latur jum Sc^wtU
gen bringen fonnten, tamit tie Sraunftlfrr
unt 3rietrid)#burgcr nur rec^t wenig pen
tcr £i)atigfeit i^rer ^eprdfentanten trfa$-
ren.
3d) tenfe tiefe pen mir angefii^rbrn ©riinte
xintr Dppojition gtgfn tic Weu-SJrauitfclfer
^citung fint fo felbflpcrftantlicb, tap man
bcjhanpten fann : 2v?er fie nicbt cinfiebt, ter
will fie ni^t cinfc^cn !
Gs ^antelt ftijb bei tcm jc^igrn St ante
Mitferer 3eitung#angc(cgenl)cit um uid)ts ©e-
ringere#, al# tarum, eb wir in 9lcn-8raun«
fcl# eine 3^itung baben feUen, in-fcer jete
2lnftcbt fiber offentlicbe 2tngeIegen|Htcn nnt
offcntlic^c SJcanucr f r e i ficb aupern tarf,
(gcgen ungebfi^rli^e 2leu§crungcn .be^tbt
ein 2ibel-©efe^ ^artl. Tig. 21rt. 2373 et
23741 oter, ob mir ein §31att b^ben foQen,
tas fiber gcwijfe ofcntlicbc 2Ingekgenbeittn
unt iibtr gewiffe offcntlicbc banner.ficb ni«)t
aupern tarf ?
(Sine freie $reffe in 9?en«%
93raunfel#, oter feine ft etc
$ref\£ in 91 eu-SranfeI#?!
Ta# tft je^t tie S^fig^/ unt lafjt un# nkbt
bcirrcn^ tbr "JDiitburger! Tie terren, tic
niemcls C5cbraucb madden pen unferer freirn
^reffc, Hicntal#' ©cbrancb mad)en wollten
pen ter offenen freicn Stcte, tie weden ancb,
tap 9tiemant anter# tapon Q3ebraucb ma^K
unt ta# fint tic namlicfcen ^erren, tie la
unfercm Meeting am Cftober tie ffiirr*
niffc obnc alien ©runt berbeigefn|rt baben,
iu einem Meeting, in tem He# ©efcbaft#fa-
<ben unt nicbt lentenjen perbantelt merten
fettten. Unt tic|e S?irrai|fe fint augenfcbcU
lid) nur tc# egcn birbeigcfubrt worten, veil
cin XbeU jenir 5>artbet glaubtc, rr babe ent*
lid) eine g&tfHge ^elegenbeit ge^Mbtn, gc-
gen tie aSjufreie Setaftion ttr 92en-9roM
felfer 3eitnng einfebreiten {ttfemen- ala-
rum baben tiefe Jperren ni^t tiefrlbe grti-
bcit in 9(nfpoub gntommtn, ta tie MM*
tien ja jvrtara^mtt crflart bat, taf fie 3fcrs
(Stttgegnungcn aufnebmen wurte. 3a tiefe
Stctaftien bat in tiefer ^infubt fiben to#
Unmoglicbc gclciflet, intern pe tie ttf&l tt#
£rn. St. nnt ^m. Stacb^ attfnabm.
9tun weblan! intern jene Jartef fertmll*
rent auf ib« ^cb^bfit pit bcrufVn bat, in-
tern frg.tr einrr tcr 3pr^.-r in tcm Uftem
iii
■{
.

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 2 2 of 4
upcoming item: 3 3 of 4
upcoming item: 4 4 of 4

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Neu-Braunfelser Zeitung (New Braunfels, Tex.), Vol. 1, No. 51, Ed. 1 Friday, November 11, 1853, newspaper, November 11, 1853; New Braunfels, Texas. (texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth233038/m1/1/ocr/: accessed October 23, 2017), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, texashistory.unt.edu; crediting The Dolph Briscoe Center for American History.