The Dallas Daily Herald. (Dallas, Tex.), Vol. 1, No. 220, Ed. 1 Saturday, October 25, 1873 Page: 3 of 4

TIIK DAILY HERALD: SATURDAY MOHNINU OCTOHEU 25 1S73.
iih; DULY IIKUAU).
I I'Xl'iK'l-llll.hl.ill IHi.l . (HI. I
4' 4. 41 II It
"MI.V III-:. In. .iiliHli.l.yi'y
I U...I .11. .. l.l J . Ill
ml . .ii. -. ; 5 "l"i ma mi ml ii. ; rl im ..i... iihmiiu ;
.;ii i . n i h l-'i nil'- ..'.-.I; ..in 4iti cuiiir. in
(.Ml".
T1IH WT.KKM' II KHALI).
I'. IK VI-:i;ivl.V lU'lUI.I) will In. pub.
II. ill eV.'iy riit.lr liy iiiiii'iiIiiiI KiiIim-i li.
'im .'1.1 "'i' iiniiiiui : si. iii I.. i lx 1. 1. mil.
i y . . i in 1 1 -.'iii'.'. Nil . . 1 1 l'i I ). inn ui Jt i
i.i- .i .i -i ii.-.;m I i.i i'i n iini.uii..
All. .'Il III' 'III). UlH.Mllil III UK- I'll If (if l ;u
. 1 1 iv fur iii.' ilmi In . riimi inn! ;.n.in
I . .' I. I "ll 1 n ii 'lit l ll- 'I . Ill
. i.i.i .1 u mil ii' " mi. ii i-i.h.'-i id 'ill lis inilille
mi i.iu.'' h.NmI Ui .iii.i . u: in lju i.inl I. ir
I- m ill .i Iv Miw.nii.'iit i.iIik.
'I'lH' 'l'lllllll'M' M'l ill' 'lilMU'l.' .l
I'Vcl' -.li.i-"It l lio ii-.l ii'.iiii niiy I.jvvii'
MI V I till' lil'lll) iNl'Vltl.l) JnUI'lKll III
Ai'iii I i I 111 Iti'iiu .vi-.-li'i'.liiy iii.ilii.
iii't lui' tin' iu"v iiiiiii.-.- ili'uiil ui
Cnl-.lll iill;l TIll'.V null" I HI l' Iimiii
S'.i L'iliill. . 1 1 1 1 1 1 J-r lIll'i'I'iiWll MlTi'lulli-
Ni'.V YmU jJtllli- J);Jit i Iwu Clili'il);
niiir.li'iviv. Iiii'i- l ull nil-. im liiiii.M'i
.in' i'IiiImiIi l i.-r ii:iih-- lulu
S i l' in in i-' -ii It. Milium - lliii'i' Virgin.
1 1 I ir. it I v ii I 'ni.il I I'.nilii' I'liul.h mill
iV i rlli'i'-i VI' l lilll . '

I in-: i l low li'UT li.i ii. i li'ii-.if I'm'
b "! ll!!-'HI:'. TlVll ill Hint rlii-iuriv
i'. I ill :-''li I'Vi'ji m I I iii' ii. hit ilny niiil In -I'll'
i-mn .i'-i Mi. h) 14 tin- iii;i.-i'.-i l'i.-
wilisci'ii lunx l.i a 1'niiiir Id. 'I;.
U Al 4 .
Im! i' i i. tun on i.iu .-iwi.i.
li.i .1 ity St.- IV il HI. I r.-.'. Il.'il f.-tt ltl.ni
...(t I. II III .1-11 II. Ml MM III.' I'l-iMM HM.
mi. Ii.'I.uimI il i i.' i-.' -lit. 'ii.'.-..I iii- Hi'iMiir
. i i ... . i .f "1 i.i' null- il'i.il I I'.iiM.-r I'
I ' .1 V . ' 1 1 ll II ll I I l'Ml-.l..l MU.'l. I llH I I...
All:' LlZili
l.M.jri .1 Whm)
..Ic iii'ili!
1 1. 1 .virfi-il llrili'l
. '-ii .'I in i I i.i 1 1.
Iki ii'I -l' j i ji I . 'if
'ui. a- t m n.;r t v o.-
''Ili-n- .nul i ' i. it'lt
. i.'i- .l.'.il tn lit i u i
l . ii i.vi'ii i ii" .
.. . I.
Im Hi I'll i.. i
il Mini lii-'ll'il-MM"
Im In. I.
.. .1 ui i'iiImm. I
I'M i. .in
I)' U '. X ::0A.E s.STii'J iii-
III.' sitll -'IimIm -III' V 'ill- Il '::lus
.-ii;si't. i iii;ii si'i'o i i iioinin-iM.
l-'Miilll 1'' M'.l I'S ! M ' .'.'.I' ll'-l. llillIMM
ii.ii.l.' iii 1'iut -.I siMt i r ui n y h Im
III. II' rt .1MMII III .1 I V.IIKV Mill I'Mill'.-s ItlllM
I'll I I' HIIV In I'lil-i' ill' ..''Mull. Stll.lll liS.li
l.llll.'il. I . il. SI k 11. .
i;i'nlliii l'i iiii'il'iil.
lUVJi.lt a I Dill ACADEMY
In l lie Via UimiiiIc lliillilln'.
r I i.i Niissioi ori:N Ht.vt. in ini.i
'J'I'.rms c.'i;ititi:.M'Y.
J'l-lni.'iry Ii''iii-lnn'iil )i'i' ininilli S'l m
I ' ' ti i-ii l rv D.'iuii'liiiriil mt niuiitl '!
Ai M'l. inn: ll.'imrLiMi'Ml IHM- iiiulilll -I i.O
I .m- l allii llri'i'k or IH-lii-i-M:itliMiiMiU.-il
J II' l- IlllllltVCXU'll.
n. w. masjti
ISM.'lm l'llllirliiill
.DALLAS
rnT.iT iHnunrr t a rn t m l
lililiMTlUlill
Wfkt tililc of I'uldlc Kqiciro
DALLAS - - - TEXAS.
illlllS SCIltl.'llHMI llllll l.lllll'S llllllllll'll OK
li l.-i;i- ipii iipi-riiiorK una 'i- iimih'iii im-iii mi
I'.iVlMl IP Stll.l.'lll Will ll I'iniM'!i. Slll.lllil
iinv Mu. I. 'ill iifl.T iiiii.limlliii; in ilil I"" 1-
Int.' full l'i ijluiiln ii .-mIuhHm i iw l.'l.'ni- iili
fin . .' tin . til.-Ii' lull lull I ... H ill li I'.'lllii'l.'il.
Hlii.li'iiln r-.'.''ivo'l ii' nil (inns; tin viii'iiti 'lis.
TKIHIS-I'irtv ilMlliirs in iiMViiniv. ah
iniiii'iliills luiiii.sln.-il. Kt. T. 1I.VYSK
JIJi:Imi fiTi'itliiry.
V.'flliOfiS.
THU BEST
' iLNDiiailEAPEbT
Ever OSbred .ifw'ESals
INSTESASj!
Manufacturer's Prico !
With freight iulJd al no oilier cli:ir:;ci.
HEWSLEY BROTHEn:& !C0.
DALLAS. TEXAS
AeenlH for NflrtUeni Toxa3
RIEDICSL.
WlSCELLRNEnilS.
Wolston AVrlls & Vldr
C0TTI) FACTUI1S AD C0llVi!SlON Sl.r.fllWT
!.. MJ ;3 SlnnJ Kilicli'J. T"i.
.il' Aoi.t. W .'. win "''V. '
..uttil colt m '""?i.uli'L V.!.11'
IllH.VU
'0AfT'N .fl'llil.MAM.
l."ill-ll(wfllllO.
lUtAXti.
WITH
GRIMMANI & DUVAL
Cottau Factors & Cominiiioa Hichants
STRAND GALVESTON.
Mrr.i Cash n'Kar.;omont m".lp on eon-
liionienu of ixmon u... . -jn
RESIDENCE FOIL SALE
WtrmtiMl tth I"".fV"" Kfilrtlie?
mtlH Hoiith of tiio Court lloiim). or iunu
. ... r . .... 1 i.tilr to
johX BAUBIt"
W.t im nu- pwi"11
!b Urn ffagfln
ifV; - ' 'Til
Ka.KiAs cirr ftj-jtrtTisemENrs.
UIULK.Y.U ) H i ll u
Ir.ler l.y H. . i(ll m rM.rj4r
prniupi Hlli'iiiliin
A'li""'. I'iili'lllri' I.iu IIIMI klNMM in.tlH
U. II. DitllNNON & CO..
Wlmli'siilo i.i.i t
Uii: A. I KlI OKS
101 Thlril NiriM'l.
siiJcaiDAN hotel"
V. A HIV i-orir.or
I'i'iilriill.v Idi'iiIiiI N.r.:i I'nln l put It 11
liv. I ii ui' Wj im. I. mi.
Kaiimi' CI M i.ioui-1.
Ill'll.lllllllli ( I.MIIi AK-. li.i
"to.'ll M.'ll '
3illiard & a:np!o Hall
IOOI MAIN j.r.
N. Xl illllll'Sillllll Ml 'llll'... t . K' U linx Nu.
Km mi- I uy M
l 'iniliv Win.-. A l. l.l.iiMis nu. 1 1 linns.
i. ii. linn i.ki i.ii.
ii r w ii.vi.v.
j . 8. w i:ht.
r. I. ii wi.Mi.wi.
t! Eit:s.ti:i.t .v (.
wiioii:s.ui''.
Or jt o o ers
T!i .rrii I'liiA .s id ii: as
1 M'U I A1.I Y.
S'i. -Iiiii hKLAWAIlK ST. KANSAS ( Tl.
TO trVi .lli:
A S ll
RANCHE MEM
$3o.ooo
kVorlh l' Ciifllo ulll In- lulicn l.y llu
Niilii.i'i'lliir In rxi liiini;!' lor
U i: A 10 M T A T 10
IK AMI AltOIMt
Kansas Gixy
on him. i:xii 1 xiii: roll
A. SIocKimI ICtiiK'lio
Hllll III IniiU- iri'i'I.Y in niiiiiIIoi
lotN if ilcxlrcil mill Hike inrl Slici ji.
Aililrt'si
THOS. J. BIGGER
I'orh nuil Ili'rf I'll. Ii r
K tSSAH MTV. MO.
liiillciio Jloori'N A lOiiM i y
Dry (iooiIn imtl CaiotM
C'oiiu r Muln. Hovvntli anil Deliiwiue nts.
KAYSVH 1TV WO.
MilcIieiU'r JiH'u A Co.
Livo Giock Commission Korch:.nt:
Dh.'Ot till comrouuli'iillouH to
I'nimi SlocU Yrl
H1SAN CITY MO.
(ab!'N)ic Honors A o.
Live Stool: Commission llorohants
L:lijl Ailmii'fi S.'J' Cnnti;imritl
K N'SAK sTIII'K YAltlW
U l I UOklk I 111
W. H. MORGAN & Co.
Wholesale Druggists
No. 3U3 DKI.AWAHK ST.
UANNS ITY no.
8 (ilve us 11 trial.
11 10 r w 0 i
Hiioi.is vi.i:
HATS CAPS FURS AVI) STRAW MODS.
IIS IVl'.iwmt! ktii'i't SIKn nf thr It I m IIt
KASAS ITY MO.
aw is snniT. jeitow nm
T. C. JO'INSOnT 0 H. BUS .IE
riioi'iiiivaius.
. MrUOCUAI.I.. Ofk.
is .rm
THOS. J. BiCCER
Pork and Beef Packer
Unstntilw mliln-K!'. KniwM City Mo; I'nok-
inc limi"!' IviinHimClly KniM.
Fii'sli l'orlt 1111J Hinoki'd iiu-utnof nil kln.1"
for mill). l-'liKit mll'l ?""'d li'1"1"'
.- 11 lt.ini ('1'i.r Kiili'8. Iltionll
HIiouKl'im Fli ltli'rt i'ork in hiirri'lH or klt
mill In st Keltic rondi'TOil I.ani. l'nre l.'iif 11
tlorci'8 Ki'KS or uraiiii pi-ui ' i
use.
fl&iUSEMEISTS.
1 rnompson s
VARIETIES.
OPEN EVERY NIGHT
SllMiS. DIVES. Jii; iW. KTC
st of Willis and Lin ini"lway.i nn bQiitl
Cluis. Mcistcrlians
HAH IN TVM Ol'F.ItATlON II W
Dallas Brewery
Ami i' n-mly U nil'l.v nil onl.n.lr. the city
couniv. nrt I""" o'rl. "1th
Kmml Im Im.I v n-I vor to the bt Ht. Ixinlt
or t'iiK'inniiti Beer.
Hu ha openwl In fnimpctlon wltn m
Urewory
A GRAND PAVIMO
Wlipro tlioc who lire weartcl with worltrnn
.i i-ietv snn'luy evmlng mid roul
w iihout in" lltion. and IWo to On'"'";
o en bo heard In ar quarter of Uie
world.
a tiittbsTOV FREE. f
iJtfMJ"
Tents! Tents! Tents!
11 n UnlUnd. No.MKlro Hn
Jshn
n'rt nV.lfnthTr all tSM
A Great Sensation!
Sis jgk.
1?o TM.Oiim. Btxeot.
We rrsin'i'lfully ntuiDiiiK'c to our
have loiiiiivi'il to our new Htore on
31ain Street Opposite
We will coiitiiiuo to wll Kooilfi nt
.(illEATLY JM'IDUCIOD lItlCI0a
Wo jiromlHe our iiuiium-oiw frii'iiilo unil etiHtoniors of thin city mid niljoln-
iiiX counties that we will keep up our former reputation for ulwnyn lmvltitf thu
best HeU'tteil stock of
CLOTHING
BootSj Siioes eto
Our stoek of Dry GooiIm Hie coming Koniou will bo of tho very tiest
sortment. Our Btoek of Hoow ami fhofii
We have malc nrraiigcmeiiln for
Cicnts' Shoeis and wo ahull make It a siMvliUty to
GUARANTEE EVERY PAIR OF THEM.
We niciHi hy guaranteeing that we will give a new pair for every pair whleli
dues not give entire Hiitlxtnetion.
We would ay further that our
lately effected arrangement! whereby
hiiiiHH a ong the railroad is chipped
Vork wc will be U tter enabled to keep our stock replenished. The old adage
"Time Is money" ha alwaya lieen our guide In conducting T)iminew and we
pride ourselves on Vome hiiivchs. Whenever we get hort of an article we
tap the wires and four day thereafter by our new way of transportation
we can have It In More and at less expense than heretofore bv the dangerou
tiulf by which route It generally took us
As soon as Professor Wise succeed In his balloon experiment wecontcni-
platc establishing a balloon line of our own and Intend always to keep up
with the times.
DOMT roOOET OCI:EW PLACE
1
Main Street between Austin and Lamar.
brim toeb.;fiiiExd.:aloag i we
CGsr 1B3a 3ESL
iiuiiktuiih trleinU mid juitrotis tluitjwe
Field's Opera House.
will i uemr nnsorteu limn ever.
Custom-niiule gooiln in Ladies' and
resident brother In New York having
the bulk of tho Htockii to our Various
by fast freight line all rull from New
three or four weeks to get gomk
mi nwns be3cho-to2See:tod
SAUCER BROTHERS'
Hi TJ IT
LIFE ASSURANCE SOCIETY
OF THE UNITED STATES
NO. 1i( IMIOADWAY N. V.
TONTINE SAVING FUND ASSURANCE
Anew lln u.liitioJmnJ by tin fctll'lT.VIlLK tik'li h beoom. tU.
ItADINli Llf E IMIHMT. (WV! . TIIK WORLD.
Xl.l. KINDN !' I'OLIiKIIKH INHITMI)
tMMirrw m
iM l. AMI IXCOMt:
II4TIO Of ANNI.T TO I I 1HII.ITII.M
hJX ASSURED Now Buslnots 1872 $51911079.
M'tt msntss of isiiii is;i a is;; Tilt uucbT ' k mt IV tUE lokll
lrw. JO l.S AM) TIIUI SIOX Millil r.MimliMiM.
.1. AV. SOU lONOIv.
nitli' uli IMiii
AOTJNT8 WANTED.
The Life Associaton of America
OIK). M. SHIXH lr'Kll iit. XV. II. UKT Vlw TrohliU'iil.
J . M. vrr11MO.M. Xii'y. UV.O. W. H Ill.OII M t n tarj.
M 101 IC I. MX AM IN V. 1
IMul Cariiii?(loii. J. S. an limtoii 1'. 1.. lliighoK.
PUJKOTOUS.
0. M. SWIXK W. II. (IASTON JW. A. I.KONAKP
i:. 1'. (DWKX T. I-. M.MtSAI.IS J. 11. ItltYAX
JXO. M. KTKM.MOXS.
Horns Department Organized 1868 St. Louis Mo
liiviirniH'C In loree 'V15?.VA'S '.'S
' M.'l ft.Ol.4l l
liri iiilinii riwrif l 'r rrnl liHcrol 7!'i''?J .V!f
l'..ll I... In l.irre l'iV.t2
Mi iii.iiillik nu I lu iMinilii'r ul iiuIIiIk .iu
"TlililKllii'stimmiiti'iiiniMiiivtif lu ki la tlm woil.l linvlnic n trotiii hrpnoli Iii ioh
!tiiiui.iii Hliiti' hi. .'ll iiii1I llii' li'inllUK rllli'" In l Surilii'iii iin.l NiiilliWi'Hi'i'M tiilrji.
Kiii'li Hlnl' mill ilWrlil kii l'K lli ui I iiniivu nf ll .rt milium luuni'il k( Inline t lt
itiillfV Ikithh rH.
?
J". BBOWITE & CO
MIIUI.LNtti:
Liquors Cigars and Tobaccos
SIGN OF THE RED BARREL
BIj jyt STIIBBT DAIjIiAO TIIXAIS
KexpcitiiKtantly mi liuml n full iiwnttui'iit of
l Villi IMI'OBTKI) Al
Uulliiml o ltd Engllxil Gins French Sjm itinh and Dumtstie Winr's
Gonuincl Eandwatlo Bwcot Kash and Sour Mush BourtonBWhUkiea
MOXONdAlIKLA. UYU AND r.OIlKRTHON COUNTY TEXX.V11ISKII
Vhtlc Wheat White Corn Itar Flavoring eto.
Also finest M Vimiiiia Ping MM and Fiiiccat Tobaccos
AM) DOMKS'J'IO A1S1
Spt'claliy Fine Cotitls. Fprrlal
DALLAS PLANING; MUX
A1N1
WOODWORKING
Illill StlMMt 1H11"H OXIIH
D. 30.' GKOV12 Proprietor.'.
lvon.Siili llllml". Kni.iii'N. MmiMhiKH. IlruokHi. TiirnliiK nnnrlijK ri-llln ;Wll"'r:
I'-iinluiK... l"'!-!.!.-...!."!"""""
clnro'it ' "mil mShniIiUi. mil tttlwl wiU iiirkl ri'mly for melton mm imllliiK.
im i i Ml.ir.- riorum ...um.-.-. h.. '-" ''"".
UNOERTtHIRU
X W. MORTON
t A.
General Undertaker
Cocbraii Street. Uallan Icxm
LT.....U. nnalnillv lin hlllld ri'luly Uliul'! C'tlf
tlimol nil kluilH mill Hi Aiwiufull niifi-
Fia'k'S liLTALLIC BUSIAL CASES
AND
ROHEWODD CDKKtNH AND C'AHKKTH
Also i. full miiii'ly of truili'i tnkpra' IIiiM-
who' iiinl Inili!" I.lnlimi. nt wli'jlri' u
n-tiill. urilemfi'omllieaigoiiiiUKCOHii '
lli'ltwl. l'"y
Coal! Coal!
i IIIMIT.It Til -IX WOOII.
We or uow im-piireil to furnish
3IeAllli'i'' Coal
llv tlir hiLlifl tun or inr loinl. Thin font w
imiiwrlor iirlli-l f'ir Mnvu iiii'I mliw o-
tin fif frWm Hnl jliur anrl ftnuu Ihiw-miii-lily
will lw ki'pt uu liuml nt nil tlnnn til inr
COAL YARD.
OnU-Pi llllfl nroniitl;-.
A lurw HKsririiin-nl nf I'l'il Hicvi-h furiwito
bv r w. A.nnxt t o
Fourth Annual Fair
OK
HARRISON COUNTY
At tin ir gnmnd In
CITY OF 5IA!IIAI-3L
Commericlnf Otnlwr W nnil conlliiui'ii
runr itiyn.
Cnlf.ni.1 .Tnhll W. Knmi'V. llf Pllll-Hll'tplllfl.
the RrentHpllliM rill'oi nl Hie t'nwwlll f
liver lh niM'tilng mlln'lMil.vKii'tiii-
iu.ri.i Bi tu n. iUhfrdiMtlmrnbihiit hin'iik
its ulllUi'llverttililrjwwii ou UiumuivkiIIuk
. - ... .. . -..
Thi. rnil nnulf n in tr n wiikiic:ihi nun
on tlie rv.ml.iK "I Kiicl.i.vi. iiicr a iiniii-r
the nuiplrpi. or in am'him.h. iimm w .n-
nil:t.itireiitli ii !i. No win will lw mliiill-
U"l lo fmrtl.'IpjU: lu llic bull utiK-m in muk
utnl isw lllllf. .
TU.i pn-niiuni f'Jr irm'.Tm r.-niiir. '"-.t
will boUuiibli-tli'MO pubililuil lu i ciiih-
''r'i!!'...lF ..f IHoTlilril T.'M CftVlrr
will inneton VrlilBy.lN-tiih.-r . ! form ml
onrnulxiillon. w.n. i.i'iiinn iii..riivri.
JdrMk O. M.flllU-llH.I'r.J-t.
Jilll U. rHAI..wrcrewj. win
KELLEY'S FOUNDRY
0. A KELLEY Proprietor'
JKCPERHOX - XICXAH
Mannrntim C.iVIn ml H.Rtlna RtoVM.
Conntry Hollow Ware Wh Klkt IKw
Iron tn'l kwp eotwtaDtly oa Uarnf full
lin of riown. ttrt ... .. .
AB X-.Ii;
aiwiui03S tw
N'40 M
lift 14
(iKNKKAL AtiKM Hilt XtltTIIKItV TKIA8
.Ins:! mljululeR Cuiitliii'ii'liil llnlil.
iHiiitr
DK.tl.CRN IK
I01II:NTI II It A M 11
I3IlOHXKl CICJAItH
Attention given Barroom Orders
MACHINE SHOP
. ... hinj i.-.i.iif
I .il. lif
IHISCELUHEOUS.
1EMALE 1JKAITV.
1IVKH tli.TOK mnn. limn I htm woumti
t u l.Mi to rvnwii. tlmt Ii" or h uhiiuui
in I in I in ami iippiwliiin kiiuIii fi'iiiulM lifiiii-
ly f Whnl H Juv unil iIkIIkUi uihIaiiiI lj Kr.ii
iiikiii u lii Hlihy anJ Iwnutlful wi.nmul Hut
I'u ll ther. lie beuuty wltlmiit liwillllf I.Ut lu
nu. rt lliuiiKiiiKlii ol uli-Uly puny! nuiri'ilug
feliiiili'll! ... .
If vim nru minnyeil wllli iiny llmtcrlnn n-
mah' rompliiliil on. I .Ixln. Iuimrdlnl mllof
pnx'iiro l oniw on w or tw Ixittl. of Dr.
l)i'omnooU''ii KuKllch Kcmiile Hlllm ru1 lw
rinlon-il ui lienltll. H.1I1I by aiuyt;liU SUil
Oii'rcliiiHtt. AOitrifii
1)K J. I'. ntO.MlH.M)l.K
MnmpliU Ivum-Mxie.
Woman'ii Mi'iIIckI AUvlwr only IK N'tibi
AililrxwiuinlMivti. UliUwJm
Registrti.n Notice.
DALI.AHi Tl'.JtAH (ctob.ir 1 1 1STH.
I will lllt.-iiil III peimm.or by my l.'wnUy
eoimtlti'trtl il.'pnlltn Hi lh wvrral votii
liliii'. in iwiiih oiiiiiiyiiir ni pit""'
iviiHt.'itiiK nil piTsoiiH I'litllliil to ri'tiiHiurlu
iitu i-uiii.iyi
kill l-'.nirtli'ili.e In Diil. fl'Olu IhoZoih
to tlin.th ortVlolwr liu'lualvp.
Al II111OI1I MiiMinlu Hull fioil) tilt) S3lh tu
thr. Kith ol DiI.iIh r IntfliiHlVK.
Attli'iMiirkutlioiiKi-.fnim Uio 'J-ltli lo tli
3ilh uroriolHT iiu'liilvo.
At KrU-kVHi-' inim thu Sith to the 30th
of Oi'toni-r Ini'liwlv.'.
Al Uuii'ii'LT from th S&th to the !KHh of
October Iiii'Iii.Ivo.
Attliiti'lilim from Ihd Sotu to the OOthof
IK-UiImt lucliulvn. .
All'itlnr Kill front HieSitU tu the MtU o(
Oninber iiielulvi-.
Al Valley Cliurrh.from theSUh to the 30th
ofljetnln'r llii'lulvu.
At Klvi'-Milel li'ireli from th6th totli
fflillnif Oeti.ber Ini'lunlve.
AtMlullt i. Meli.xilliiiiiw irora too .nil 10
thKHUth ol 'UctolMir liu'liixivn.
At McAiUuis' KvIiooIIkhhu from tlm Wtli
totliellh of CotoU'r Ini'liiHlVfc.
At ru-yrne from Iho 2ih lo tlm 30th of Oc-
toli.tr liiclii.lve.
At liHiiiilil'Htorori'om the JUh the 30th of
Ck'l.'ln-r Inoluslvo.
A fnxe 11 Miop irora nv xom iu utvoviu ui
UrlolH-r InWUMvr. .
At Farmer.' llrnni'ti from tht 2jth to lh
SOlli iif Utober liu'lulve.
At HrifkliirlilttM front the SitU to tho 30th
of ik'tober liii'liinlvn.
Al I'lL'Ukniit Valley from the 20th to th
UUtli of Ot'lober liiolalve.
Alt.ir Wlllen tune nil Oiiokhoi rnKiiirn..n
will reniiiln oneli 111 thu olMtv of the Mull let
( lurk of liiilliuoouuty until tlm trn befuro
til" I'leelliill. J.M.l-A"" '
Ul.'lot lwlv t-H'rn i)iH.oori tnuiniko.
FOR SUB AT A BARGAIN.
A twn.ni.iTv InisliieM houw on Elm nlwt.
for Jl.wf; nuIn Hir7ir month. I'm 1 1 on
SlUlf JeUVrnon tict
II. D. ZACHRY
MAKi rAirtnr.it r
SODA WATER and SYRUPS
or ALL KIXDft. .
RpM-UI attention tlvon to all onlrra n-
triiNtrd to hla mrr. . - .
Hlawaconwlll deliver all tlty onlma anil
nrdertfruui lhooniry rmptlull J aol ltllJ.
4tf Slan aire I. DvIIwn Tm
PIANOS AND ORGANS.
STEGALL & Co.
I.AI.I MN IX
FUKNITUItE
1
Koolis and Stationery
CrockcryiGbsg and Cuoontware
HI UU'W IIKU. T1U0III.B
PXANOIB
riCTlHICS and riCTlUK FRAMEH
Hal lliickN nindow Mux At
11 ml Fixtures l.ouklnK(;liiNii'
llt ilN unil lleddlnir. Step l.ud
tlni Lumber nnl KliliiRlm
IIooik IIIIikIh HunIi Itlouldlnv.
HIikIow ( urulcm Wnll I'nprr
mnl iveryllilii pmulnlnif tiillintr IuikIuvm
nn- kept tiui.iiiiiily ou liuml mnl um
I OR n iLEAT I.IVIMJ KATA
t.ltv
REAL ESTATE AND INSURANCE.
GEO. W. BAYLOR'S
Real M ui Insurancs i;:::?
(lllci on J:iin Hli'ot
WITH IIKNHI.fcY llltO. t CD.
$3fl0fl0.000lEsnrauccCaiiilalRcprcsciilcil
Tlie lolliiwllii! I'lre Ciilnl'iililiM
Tin' l.lvei .iil. I.11111I1111 miill.lolM
IIIMiirnin'ei iiinpiiiiy ..T..'.e. in
llolllI'lllV.V llnllk'uI'M.tJlllV.WUin .'ll.'l.l'j It
iiiiiM'i. hi lu. fi. " Uutm im
Wi'.t'n 1"h 1. r ft m inn t o.
HiinAiilonl '.1Vii7 ll
I'muklln Klrttln.'i. S'.U . Wiiiu Hi
Atlni lii. I'". New liilemiii -l.ni.mj il .
IjiIiMiiiiii .Minimi 1 Tim. in N () ' ill I mi ill
I In- Aiwo'liillimiif Aini'i'lrii !lH:lik1 HI
.Null I lly lul ling Mi iJWU UU
Itnill
Wellborn & Scruggs
ESTATE:
AH l .
INSURANCE AGENTS.
Hik'pIivI ftttPMlon Hlveii to the HAI.R OK
KK Al KHl'A'I'K In tlieelty uml vloinlly by
Al rilU.N Oil WUVATK HAl.K. . W Will
Pun liimf Boll and Kxrlmnitri Lsml.i
In nnuil t or inruo Irnon in nil piu tH nf thu .
HI lite Vl Mill
ExiuiiliM TUIm nntl l'ny Toxrn
on nil piiiperty lihuvil In our hiinilK. '
vl liuvi iHirn'Apiillilemn in mi (Minim inn
Ciilte.l Htiitvn who ure H1KK1MI ItuMbj
IN TKXAS.
iVrM.in tiuvmit uiihw or pitv propertr ri
kIi' v oiil J Howell to nit vise ii" lit Hii inrly
B n Um AMDHHAll TKlt'TSOK l.l.Ntt
iToniii.I-l;-.-iiil(rniiitii.
Wn liny mid Nrll I.iiikI Orlinrnlfn
Kneeliil iilleiitlon Klven to llKN'NNfl l'1'i r
I'Udl'l-.llTV AND J.liAHlNU UVNIW.
J. H. Nl'Kl';iJN. AiH-llourrr. '
urDtnop Month nidi of Kim Htnt. nntuwlto '
A1I11111N UminihrH lUnk. ligilly
. rcn SALE AND REflL
NO CASH REQUIRED
Twfntv-lwo hnnilrej nen' of rlmieiMiriiU
rlc liiml well willerect lie. live nill.iM iiuilllo
.-um nr Wiixaliueiinv. nun lour intie w.-m m
rulinerniitl.iii ou Texan (vntrnl IIiiIIimhI.
Will lie sol. I In liiii'lH nrloliitOKiilt nuieliniu .
em. n neii'illl nf hlx yeiim. or iinriiiiil iv-
liietHM till lntereM. Vor ftirlhi'i' imtlU'iiltna
iii'iulie nf the nnilrrfilKiieil nt f luflim or In.
iliilivof AilniiiNJk l4uuixlwrUiirlliiiliii
.SlltlHIlllil
1:11:1m r. HAii.i.
by XIM fret on I'ouiniw nti-pvt tieKi
tin. Mctli.lli.l t'liiiroh fur hhIh or rent In-
elm1li.ii uoel well elHtern anil nwl.teni 1
iiImh Hl.niit lii woith of tiirnlliir.'. I' or
Urina apply Ul W. A. TKllUY of Jt'llTliMi A
Terry. ; . .. .... IHWIf
foil KKNT. Tho hnllititifr now ntptiiilril
r bv Ihu Dullim llernl.l oltlivi Ii otleivil lor
rent. raeiiiii ul ven on or Mbout Ilia lul ol
Mi'pttfiiilMir next. ilif
AIISCELLAfiEOUS.
Bradford Birgo & Co.
WD1H?LUK AMI KttAfL PKALtSS IX :
EUllNITURE
iUaKruHM'is Looking UlnM'
Wlniloxv Khiuli-M Hull
I'u jwr Children!
C'ltvrlunirM. '. ' ' '" -
Wovfin "XVia-o Mnttrn km mm
BUQ0IE3 AND HARNESS. ; '
Al.Wtt AOEXTH l-'l'll -V '
in ' Hill ' ' II''
inn itiiiuuui. ?iij;uh v
i'lS: 21 1'OI.K ST.' BfllfiasnVBliirlf ''
JEFrEHSON TEXAS. tiilrm
Photographic da 1 1 o ry.
Prof. J P. SiKCEIXT auJ J. L. UOHIKIS
Wonl.l iinetMly aunodnra to ho f IttKMia
of iMillaaalnl vlclulty Uiul Ihey )nivop- t
i aUKiiery ou .
Syoautoro Stroot.
BETWEEN MAIN AND ELM ST11KETS
OpajnlU tilt Ctjr Mirkrtkttaar
Wheri they ar ow.ri-niy (nr wrtik. All
Hrwms aru InvlUil tocull una ejiamlii our '
nHH'tjtieti4 .
imviim nKr.a n.mr.M iw.
HUMAN HAIR COODO
i-'-. i -.. .1 -.-.. .' "
MRS. C. M. CHANDLER '
No. 11 Mnaonlo Templo
H0UST3W.''
Tho Inrtfiat of Itul'Ooo.UIn theStrito.
IMivh low aa llime t.r New Yolk. Ijwllea
hair mwie over auJ oumbiiiEH ma.ir nm
Ihilfiin
PAKTERS WALL PAPER HAN8EE3
axb whom rr a it rwxcEus i
Vw!llMivo ot tronlile ami twrwnf
trimming Ml wail pper piirehnl ol ".'
W bavo JiikI revived a
1. 1 l HI j"" . ir
fhlne wiiteli Uoca llio work pip'''"' t
beautlfnilj. JPlKticE 11'
HOOK I'Rl N'nN-m"n . PUT
Xr)4tloa. .
fjr Similar. wnwawvoi
w)tl

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 4 4 of 4

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

McCaler, D. & Bartholow, J. N. The Dallas Daily Herald. (Dallas, Tex.), Vol. 1, No. 220, Ed. 1 Saturday, October 25, 1873, newspaper, October 25, 1873; Dallas, Texas. (texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth279914/m1/3/ocr/: accessed July 26, 2017), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, texashistory.unt.edu; .