The Orange Leader (Orange, Tex.), Vol. 26, No. 245, Ed. 1 Tuesday, October 17, 1939 Page: 1 of 4

nnnBf
jwm
Sm^PPS
■EREB
jiW.^Tsgl
——
f' M
MM«

lii
KfiM|
l'iutly cloudy w
cunt
cloudy, ,
•ute
■IIS
Talk for Safety.
Tv^
Think for Safety
:: tu.i, .i vM>
in *t>uth ««ii
, Tueaday ptirtly
Educate for Safety
Leetirtute for Safety.
! "out
mmm
9Bwi
AilKJ
l§f 4
'■'.'V,-1.. i
■■■■V !iS. 'J,
■ . ..;/
Vu.^::, '«, . Mg£auMb& •■••,*.■'/ \
iff
VOLUME XXVI ■ ^
S, TUESDAY, OCTOBER 17, 1939
,." fill!
.I'A-V.S
'A1 1
aJra^iS *.- • :V*
1 1 1 ' -/"
: • -f'Jt t
rmy; Russia Takes Charge
Motion r
Around
FINLAND
utiH««tpaol'r 4lutii tMuul on $tti*
wiiloiuicii '«t;jy. Here* u n picture:
i w«>; u scene or u>e tuth
#
duutthtui
oil their \rh\
home to work. ,,
ucrnmn.
•■d ti
t&ift
JA .tob/i- True®;
sv*«
y
4ipm lU o
hau,.
1fi h
H iirr MB I
W' f «H «ly . t^ip. yiiibl USj
' &(1/ . futu fe JpAfeMp
•v.;v: oiuii on m i>. jaw
. •*>«* ,hy .«■'•
.dri *j^;:/js*V. iti<? aK
•, and left Utyd ei-Wied'frts clnjbl :
Tile; truck dfjver ivlta- wag; jsti'
^•SpMnAI X«h\ imwiii," i«:L v3r rtom,
m thought &««•«■ Jiuemptvii ,'ti>
' <t&dge ■ oauu- *■" t<i«
ittvviMi thu reaujt 4li*t K Uwn et+4m *if I'V
'^tuwrluj pi Alt) it n*l * «* { t«l« J IJlfH
ditch. The lttp^lK i tooted at) Lue
Mkct that # Irjaauulhle in Itw t<sk*
Tljfi -truck W4j< di cia'ml* i/ "W* it *!♦ '
t«i llM- v > rt
41, 'b- ■. i" '•'">? *• y x i
TUe Uoilj ..f ihr Jixiu ■> iilrkvA i't« ]
■ ' v m M'ukMT
Ei..
'
TJnWt'j<>ft«qei r fu^i-rnl
aft'-r ««
i^l • kf fV.^JS, *v t'lpiwui, *NMMtAi
I'lirlfli, innmw v« ii vf • I *u^*
l<h«riN>\«iif wii 1 lyaNM'iu. ' i.-
iW 'Witi of I'W iL*ut. V|r
MlUrt. iturtin m u| t"
ItM h> uhnn:^
n tJ "V* *.'-«fc if ' ' • v 7; J
, be Mi;iJi< fltniil
.wHIAt' ^ '♦"Hi ( fiMCrtuhi ltuniymir'
l"hurl«- n*i'U > Hurtti l. uf vfW ■;>**)'
Itot.iri <9ft-Vr>l. Ii<vi't.|ui rt>fm l"o^
1<NS HN VMI_ HM . thp l'Iiiti MM tint
CM "fhiH ru'lt TiK Uuy C*olot i ti'
*p4 IM>- ir i>rln<-<taift'^M4RMi.iVa
u IViink itu^r l. lilrvv'iur lrf j*
(•Uik'K itfiva hnii«i. MiWw^ -tv.
*'* • tranty iMM I
Iom fww watoMaa a taak
Battle Ht reaat are ketat^ l
mMun trrmlice whk
Utarnrer*
Olkrr known rriltlW ' >'
>.r«l |vm u lilt U*l >....toi-i u*<t IW.
■iittn *b i i<|M|" w n uli-.f in lU
•till*? yf-s, I"INMIA Np >-\
Burr. .I«f uiiC-M .Uiwilf Ifdrd J'l
mr, ntM'l IW x ln nxmiMiu «
IM IVk wnkT ■tttluii **••" iK
T«-va to *>•<■ Kilillw rti>
lirhti* lw Iwif ike irtH* *rrvto"«
ami look limli at rMfaumtl i*«i>«
1* to 18 Mitatitmi M.n* ihr ii !v
AliPlbiT llu*K drfvC lor ihr |..>m
,M Irnt'k kp** c.jliitr
• it* i
^l«|W UlMI IWMW t" n| ',,IUi- .1
^rf«|^0y ii> >twt ¥ *ii< tljv
HHIIIVAII t**r Utf tifo« U ■ |)t
WMMMii JiW MKl< l.i I'UWlt
lilt ""Xi#*1 H l< lll^*> fiMi^stll BAIW^
'Ml l" i\*av ii|||i|; TWImi'
<1ul tin in Mllfe % f"A U<*> jit "• 'MUftlt.'
Nl III lr.Ul> ite {-11) «-tllb t'Mk*
imi lTo«i>t and' rjfiti' >mi "!••
rvturhtiigv
AifDtak Ju>mnrl I ^cl^NBfcV ^ .
I fhuii i mMr M ttM
I Uli* Ikwiil ihunk. tiWol IUtr(«t >i
'of Mi*, ~ W yT^.r Hy%n^ y;><| M>
I u, j iiitmitma ui li«- I Jilefcr' Kla k^i
hiM ><■ m«u f!ir tup amt
—*1
(S%K HES& < -
I whrn hrr forrifn mlaialer Karl Setter was farccd to
"m Havtrt Raaala. Photo hows aaUUera ot the liny de-
takea It Uwwi Kilwla'i potlUon. The twe ialanda off her
" * Md aayal hatea. Later the Soviet drmaaded and woa mutual
U Uw.1p4h. placing them Ml ubatantlally the umr poaltiou
tK* position agaloat aay poaaible action by Oer-
I j Mi
> t I>H
collection ti
county taxes
is under way
-1*' tlrunfrf taivr "T*"-0«r n uhr- w4 J j*r - in* t* !««•«■ - «
1/klUnV hit** j Hfi^oniulWM.
(■Ml#-
■ «>d ltMI l'
rWWfcF' w^"> had lnvn UilUnt hlk> , Hfi^oniwIUM. , Huhnl ild thai
yUmi^ii| «. tn■ K*«t, •.•lM tl Ui|!i< I arj Jti -<c-«4 mw , V V'l <*• '"
he ntaekiM >> ti n«. j Ik*! ihr Tkm wM in ilu- « «v
tlrtni >' #MOar*l lettH-aenkh ( , * lllrh >a« athMW"! t ha <t 1v«
Utea Iwl iml'lM intit< M«'d haf< • i U a' l<rtiKiiia l lunhi <•( |h '4*tib*
IMrMg M <1%^ Univ Ml to where J J l\* IU|ai ■*w rlnt<-« «iil >4 VlW
(ii >H«a «i<) «rh<i|'l nil.t IV Af W*'
XeM. Kau r*^ ,iii • f
lt(r Hta'nWr ol HHmiWi'i ^Sll r^*tV-
£
viWWI^
• WI « i«a • i a,'|i«"' *^a / v I' ' • "1* / • ■ a
*r *11* WWU, r^ralatit^ ^||j( |n <b<. IV
<elau ve t* « iwalMMMdv* r%«HM" r« r -j aaZv^ii VtK -JJI.C2 . 'jV*
rf
•Ay |
^atf
B_gM
i ! in.- * ■
MWfaiMtn.
at W.
ivlaiivf
(he bWj, ^Vi"A'( 'T •"
The rtnH a> l. iim jwJ m «
n^itall the pl il|4. tn.Mlt* by Ti.
"hlTtera, fMr i Vtlaf?. W Itw
roaimlaaitm,; ihiii ik otab manWi
mi wnli
I ' T « rulbHHiuM (ur Ikri
<nii in* amu* v';T ,..«Jr 1
* •ftft,i>i. inaar i *Mptu t>.s>
' aiM'ul r>a abrp jmi^ nl ill*
11*. ¥ i 4) < h !><> «■<• Ji(
j iV iwi* In {la* f|i\ u^n
> euriVhl i>rta|^etl) «mHef> * '
Bn
|VK|l ' 4 '
Iij vMNiM1 ttat* ii t rt*H J>/' .^wu^|KH
I rttl}« frmit u*11n. I
tilruiMih m
|t|H>
t iybfi}
j iV i« '
r<if t4 Mn-niv pniV'l
apWWT IAV ynMM. ' H
tituimkmry bukViy truck th'ivcn t>>
8. A. MIiiiimI urji tint ou ui r, in xvouiio
in'the |i|o(ure.
TlVo Hohool uUl , oiie the Tlsoi-
gqtit-n, mid they uiv titlkliil; uboul
mo "lifrl uiiu Too i'luh".
tiu l''o>lu, kwii oiiflneci. in drtv.
ln« went oh mi eriund,
.Mih Uitvu ,liiuiu«;iy; uuil ) ouii)!
aou IKivy Jr., ure i'ii ixiuut to Aii-
tlVt'HOII Mitwsi.
MI'a. titlwt 'Uurtili^ I t-Hl^f rounty
clerk <ic|jut>v U iruiiiluii lu r W,|01«
toward tiu< court Iiouko.
Till' U"<ilUy flruucra truck dtitvn'i
by J. 1>. Mtaufieht., uro|ui into I ha
picture ihl iiinrnluu.
* Kuinv^he leti Aloe u( inirkc I
luotrud^a' u |il|>v unit khluil;H'"V-
| T. I'f Mjluiie, un Idmui.uicp iMju ,
ulio |>ruwa tliut the i>t|iv l iillw <ka
j diiullititive t'loiKta of autuko I(MM
i ami) from bin uioitlli.
Two iNiret'ooteil bo> a wiiirlng. U>UH
I IroUKvra i loins u xliiuie l.|c,icl« nhM^
' the tmltirv «>r th« liay. 4"iriV?V
morrow to 3e
gallogly
hear!
t*r
County Fair
would )*niAd*- th«lr )>m>iiMra wfili • ' onUM-UTrnr
«.mIi-.i tiutii cart M Cwntuin i^rhiff !
to be taulfor Utrny. bjf, lllr elty un<le
ihWv he
BRITAIN ADMITS i
ships idt by
fS
''-.W^MMlSr.: ivt. * • M.M'r ■ - * •+
rt^iw^ >«<4*W4Iyt" >h V«'. iferK •
in# vM.n liMil -|b^
if+V,
NK9
t rxhQutu l)U*,i4Q9*W
iMrlfib lUinml f. lr *iU
<ut lli«* f.iir I.tin
n^ffutnii .tr.Min.i li i VW«rli
' ,thf ID1U«I tMrt<U)| mm •IUCK*\ III
Ihr wwiu«i! n tiitHl'Mi *bK-ti wi:| <*•
fkt'l li las li |M |Uta lUitkoM r*l Lit til* HI
iltii «tll lw Mwn kf .. ttor
tbiMiMiiiil* u IMI uir •
h - l «ir grMJitUi «Li< liic
Th** j«|<iKiiit In -
.ti. Milt'i.- « ••iiliiiht'tl' Ih * fi#llWW|llJ|
Miimnli ; f- i . I
AI HTIX f#, I Al*> V Uh V
mt * i.-jw' *%Wi ■■ UhlnyIhlli-
r.'obVl dh Mnlt <1 WttrnWl to ft <trnr>
rb*. w t lai«« . Wtiltr iMlad if.
• iai««i tin Uta r«1ra<t|llun b> % e W
nor ilialt> a^iiH'%** i tu .tla iteptfc a**e
i* ■• • ■
Tt « Itfe lMt<lf ! ^ tiro W
la— trtVinlai. ■ wb«< loiUahi J«iee v*"
Ten i\.^iiiNOi/tiyi/il | l4|lfiiri( vMi'
inn li ;w|[
l>VMr«
mm
\
kN*" V'l
treop*. «V
OCeuplKU M
cutloiip mifi t'
lt,e borOwA
Wm
kmraHH
Firth rat: toiMh
yaui^^iMny
Mrciwi
itttlif iitid Um« war
"aualnl.ied hooiii lUta of Ihr
\ "T>|>a Th fti«h<p a a* idiiah*
jl the IV^irlrat italeitee of \
mKSm0m:: <> N
ptJKvillhW.y. >
4 Ai the mtt ¥ ''
f..,'.nii.nl mi lit n ti*nii%|ij|
IM>WIIMi |^l', IkM d '''iMipl
Muting of iv Ihitlafl baitla>i'lp We
al Ifcik nti« the r*p<n ie.l tul
IX tlie ibetUe endear ftefUfttw
red in Khami IVw
co«KT I.r KiHhieii;4 V
i Vile ;,r iw ii<>M g, nUw
IWTtMWrbm I.. entile hl!.|.l..*
the Nau^h ecu and tUM* y " "
TMrtWgj I jjWSjMliBiiMl
KndOMi' auiit'i
tVMM' Met, II
E iHirtoa
|w*TH
whirl* gtrt tj
«4ImH
! •• him aiuidin rk k|.ce ^ i <*'Wiit
la amid otol~ ^l-hc
|ii U«*y AiilHlr V* awitl.1
fw |in i nt kirit IklAi
liir hl . *a«w(M *M iln<HMl H|TO
• 5«iv ti'l*Hlili<l )u effett faM|A i"
i j. i . 1 ,i < : |>le.i ol *IW'itW1 fi'l«riir>« t etvl't*
VioU J.U'H /. ir..i ..i| .'<«nly I , liniioKii > «
iiAy.'trMeii a.TW WJ1*? '
w'Hkx ( r11 ^n t ATK /(
;^r«brteitaivu ^'^Wi'^eiteit^ v|ipf^jj^r
being cAUird out u^'VUHnge a/v
IRC lA>'HW a |>| i ectatfd by
tiUriv*! Ktrowi •> rM t tM c«>#iM*#i TW
a near aaaiury ««*. . ,
In the ubat>nca .J W. W IV High
ii.Ver, dub vi*eatOIMit. Jt
Vie* pmaliVnt. irtwMiHl. titer 'lw
meetln*. Otinii wy|t jt^hwivd
ihp -gtlernVmre Itywfk-' V
ipr i«vii4k«^ib|iiiii m in i «
tinnr. nil clear «>«ri- gt *-n at
nHf ttirfc el tie* . yitl ni rm*nv>
t-bti
loiWrljr ll«W\ *f(lilji>^ ^
iHbJ"i fora^. i horkril tt'ir^imtjt.l
'. |SaiKll4lilte« < ( > ^ Itililib gt**lfr|
MSifWiRM 'lifWd <*V;< r«*
CrtuVI be *ri1i I'ltliiy til lii nr Vt WW
JA mh*'* «***«*>!* > rel'N■.> *
,JW b4liei' ^Mirc<n| )
w«a twtltii*t«5d' ift1 Yji> v ofi flw .p
,|lv>t fhet fa :'V-
Wiee-W l?M|\ aKiInert l>y tltllltn
^alre" i '^ab.tiii'm'
. Hi vl I* ^
aluirv 'JiwliK t
a<
In
/ .'I '•.••.■• .•^•! r ;. .'■«■ I J./V tntni JHliunwr atm yraiero r> a ~en
rva'ike' li'. ! >'" l'V•' He " enjmgoilieilt •><
«?<«ntt l fon-ex i'-
ii, *wfrr"-a", "«r-
1 tuoiit* it*'vat< ti«tnift«an a|*ni mi l , Uri*
, HMNhtillll' M We* lt« t .\rM >|. rhMll.
| « f lk*ut|iii««ti|; ,Mim Fny I In (ton. H«f*
tllTi «f v#n, / (mini • «H*nii>fi tfrtlM .V-
of KiMintki*. '
Thr juil^ni Hi* wtmiuvii"*
dlvl«kin tn«lu<ltiiK |W *-jnntuu IM-
III*. ! ' !'" ♦' t!f iK riM(Jl|i«> rl^ *llT«
4 If rtlul uri ilfjwrW
jifprru.; '• • Ala*.-^an:,-•
OutntaiKlivis lu TO*
liuildinif thin i^nC' Mi fh'* (nlr win ^
rmfc,
FOttlTj
u rtMip. ' Mntd
BSfc
1-tOTMhwiW
■lue^v
net ' oenir'.'^il'
noreitre. rxiMeiblrlf be miw*. *•
| beat' all rvl'HfMt lie -llh> veil itjlti 'y rti. T«
: bearing to alreleJi Into *'• detajllhl- i.ir.Hiali | In let;
1 i'.«.iigh ,tti"inev . OMtetl^ MU> ^Ai nnd, j Xe¥ f >• ai|y
of llfi'ilh ; < CpWHijl y Thjy*lM|UV legiil *)'a ,,we| WT it
; Irauea Mere win-llw-i Upllof'ly Wue •« 1 toed of In nny ef il| itertviljv*^
rnalili" c'liivli-i atrtl wljetW-' ■« «l
extroCltton tai|>«<ni.; «T*n g)|>M MI w ith toe, uot <"keW hi" W
«l.ilb>gli win* MlMfh •> ' "f |l.«" t«l '
dark wihmI WWHfil . t** . Ooig.4 ] The kmg '•if too*A :i>v*i| l-<
J Iirlaoii tunnl.* l ei. #.,^ hd 'led uUnetatlonV TiouliU' Jlukri Nnmt'-r
^,J lug wiiicw j tft-nln* ivrtw *w«
Sp®e
if I Hte«;uttve trf ' the. city
ler.liy
tint ninne un liia|iectloii of
the ju«I
) laving,,.
ork t^Mig
ill uUiiWi'
el
aiiW HEben
ri^|iOiia|l'l''
Wb'wWVm*
mn>W>' : ot npM^kn^r ■■ <mSmm■■■mi -
t*' '^fi:
ni|i -mmrnkPi mmmim* Mai.
^fwl |{r|4lllriKt'>n.
-fwyriht'uMi UIM OI
(VfMVwn
IfeM
n erty.
or,.- nilut
it'?, iji
.(irnnim
inun
rajl
"'jjPH
St
i .ild a SucitexM
I Mi0 cob
nt op
. tin
(l.«t\t Colley
lie
look
he would envy
dent for Iht
• when tM
,.Si
BSwJ&wl
Tour i * titli«>rh
thf fuur v. fihlMin U> th« | ^ ^
i HiM Mt(uritf)r J*
| WOK witK
| Onk1!hor|M rullfirt?
VUImi*. ">'•
.Maui l«>vllV* €v>nin>ii Jici« x.
'A not hrr item of niwNI
will ta- the eahlWtn • of the Imir V. I prwnleeil a mnbwr
guilty to ii imIiIwj iirtirdri f *r n*->ii"4h.
: ti rniiipiinl.iii nan glveh. .a ti^ifclM W'l*
iv, later coiiiinut<Nl ,t'V
j The <80 year nM
II )"?«ra lii prtnoii; U"St #¥i' 'WMm?
The .^-<ii(ilty ton of yealM-day-'* >>i
riilil uti 'lie Hf.Wth iwniil l .ixe v, ■> •
niinrttiUi!' I. irfflctnttV lo<fay n* I '
fieo't urn' .12 J*I-I'I..UMI^. iiijurwi, TiiH
mipersmcd em ti 111 ii 11 li| no laul Hlglit
Billllfr^f^fflilltl I lea til tf>. Iil''iu<!
Ing eight hIikMIv it jiic*^d. ^ .;
The.o - weri' .cuaoitltfixi ionJ.n^ itn-
vnt pcfSoweM. the onlv oivllln'n
wiiundeil b^lnit. an ICiilrilJu^Kti itiaii
Htruek be li atruy bulb-t >
Ainw'r"!!* thnt at piirt •..Spir' w.;
fH' J4/ Na*l bombotl Im.l :WftW nhiit
ili>«l>l / tluriug an tt«ek ou Ibfi jtrrat
nural |>fi«e ill Hoxyili Heostarid/
vilay. / Ilrltl.ili ViUltno nlniirvcii
K it • if Otvttg#,
.iiiK'f M'til iumI Ataui'liWlllr,
The K. F. A. 1m g iilrf |K i|llry v\
hll ltM ctiriftfttuljh ih«* , mi|ln Omtur*
uf iti livf KtiH'k il\ 14' «. with o i
I'll <if si# unlmalM Ihmiik ftirtiNh« tl 1/3
ihr hran^oflplil K. !•* A - fh.ijiMir.
Orniig nMinty |uiu)tcy ijvhlhlh
uhlrh havft/M«HM1 out lt nli IKHII^ |
oxi'il'Hx fr«/in Tf.v;ij
th x, uj|H ft" iJitiMviM thin |
yone th.in ill; f«ih M<r >*c.4rf.
The i allefl yx nirnjv^l
outfit I# pwpufttiV f'tv t xriy Mv.l
ttllblf* hI«o^ of 'ii li'iiiy llni of fft-
tiMch< UH iUcltKlln# 4st\f#n -;iiovi* j
{ ft i ouu* p f\ «1 s«*\rt.u iMH♦•foii't;
;i|>'| fr<l of NhffVVM iu IK^iltlO/) til on
TIrki't !i K T is ilt*v r'*v -it
th« VHi'iOttN *ho\yi* autl l«Ir^ Wi
will hi ,iunulwMv« "f l lo£:
di ubbM powt of lhi* Ai vi f#'! u l#r*
etiuaea I'M
Ltdm lor wyaipiiiwtfo^ t, 'Wb^ • •" : t.- •*/ "i
. s~W*? 'J rate;'' MMII, ; Wrl'
per); '-Vatiindb/^for 'iifh inC'«'tv t „
U n«'i Myivt W Uitrixltietng ,f|i*i 'b/ii.r
-t|- . l«*o urt.i ill* ahW*, do Md^jb.ivb 't*,
fctm ^«plp.'■■> "■""
fl jabit obmerve", ttrliwi /w|it'*"!*//,??#
itttirWre; tprnkei: w j ianv>- t>e > '
#oumi •'wfo'tif trMmjMte.md
'■ ititipto. ,%iW ;>M^ invt iion
I attempted •" |ier Uilde. ^
! pul. til orge llnl ell Of Wn mU'e III" 11, HI l.rriiiji, with ..lii
' Jo enter an A||i bj '''rti4it''*i[p|<®r ' vxuuvv
ll.ii-Ha wua **6j titled ond
tally «llol. lie l 9*i /■> lajtiiBlffifc
III the. laxl ye^ir.
Wita. eeyerely liealc" by.
eBnlrlkctixt wliill lnjWt .pUfllbditn'iwB
HcVra (?i tiilHUtrilloabf Jl'"! "1*'**■:■ "J?
nil il n prird.in ImjCiiuhu' Of pitlllHJ>. .•
A*#' aoiiOrlit tllrough .inenll.nanu
iliow that t<4lil"irl.«. Hetntt of .
vre.'iithy', -1 tite.tfy'i ;■ g«iier«liy had , In"'.
i||i eil ei>ii«l(li)iijit"-tr< iiUi|eMt, tn it d«w-.
civ prh«?u vtmiifH, ■"■'n'"'' '' J
'•| JtiMi.it7:'tru.c tliat t>ot*lii llpf
fierirtf'nV typy
lind I>n.yell 111." tUHffif ta make
hula t Klolt.
ftrltlKli admiralty re;Kiit<il 111"
"f^fdPjfr hhd wMjtJitfy • limited the
■;*'fii lffW>.iS uilKiiii^tMtl.l:'
I jiiiinit' am fewiiit'oi A ■ Imt'gi nnil 'i '•1 idh '
^loiitl litii'itwl''/' WWif^
....
rit& (Lttliiittu,', ;i * %t^rteled :.t'iKi
KdiJ' 'MiA ' ■"«# tS'^My -
•m.•'Hs.'lfi ••> Wltlfli t i -II, e.ui.leninfitlnfls;
ablt involving rlglit *f \v,y «nWid «t- . H'
Inr; nt « Utile worn ,l„„, q* ■**$'.. «„« idd wae .. ^l/Uii-.ttig hWiwm ;l.M
on highw:n tLMFI'iliK ta«r aiti^iir. -JV :ffi ,.„rf':.isu M^lve' hoiulter 'TW«d
trial tomorrow mating the |e #k JM*
l<h'. ' . • if,
. "lihi |l'i1jBtfw'|i|| f w H'luttittWHe
foUt. -ttM tnlnilttedTy
'
<«/. '<ir"the "to'ii't-.s'imM ."reai
:m.
".iik> iiiitiH ■ .- "rendy for
i
of a flfat clan- niall p<iu«i with Sm
Ilertteyrllle jajst office VW<fh l«Kt<> ta
handled iner rurnt dt^liv-rlr
RlnpiMRiiMMHB
lie Onlveill i^,5<|.rrieful group i:U K
ttM
oiVK WlVl
hurjth <*n4
ffijremaer
r'ty,^;
With bomb •Jillntw*
:4 lUiur ftf iftni «M f n of
•*«Mt\ WMti# SMiftrarti
taia. M IpM
Mn
rnUKhoUt th* i
_3 w«J.'
trial tdmotrbtirv mnrttiug.. , WM |;«
iiiiilndii .yit, the/petit mm mMf Wiw
"¥6*#r for the tpiw;-;5'V.
JWflMtmiiHl <xbfb ijjif Hii ttriuHHuil,
icVtMa were runt limed' tffpr . tb<i
,rr,n ,h" TuJVZr'ZLZ.t dv,.ve I be tier,nan , bM^
nuU1 <M'r pl""' "* «U" fir, o? fWt awl •hoi-* ! nt&n*r*#i.
_ ~ - TT , ; k ';«J' I.ITi < /#>,., .:*tt(.
rjth . n4 the
■■■■ .IPP
tlMlt Vf#l reiHrt-fef >iiiilAi.lHlf<Ml
Royal «lr force ftgJnwik ivhkh
drove the Oeriiian t ) inni
The direclnr* of the f.rljii. m"•: I'Viintv
«•iH^lii:...v''f'ial'iMiiU): Valtoit I f>
tr«atiui°Mi' unit V. M. Trt'yloi^ tet*'*•
tuiy ,r v -l
Wednei'dyy. I H'-oli.'i t >, v. nl be il-
rmehliiir'tt I«$ •. «> • #% •.■twif ^'.ht ,V. !-i|^
.'li!iM^|t?#i^Mt|.Wii(lr', 'VVhlbJi-jj.'.^'-.v wiw
IllH poultry ex nihil Will" lw j'li'lC'd
Cle'ieeal ngiit*<uUltrul etliildl« w ill
l>e judged by T Vr Wood. dl*H'k f
agent. A. A H. egleiialon nei*vii e. nt
t'ollege Mttttloii; \V. I*. llurrelt. Tiiir
din emtnty a«vlenltui>nl ngent, f'f
Kouiit/.e : J, • !•". t'tinilw, .ielTniTMfiU
bounty agilculiural agent, of lliwil-
ty&W1.. H*it. Idbeity eiUilty 'pK-
"* :i'^«ij||iit'fir agent, /of Mbertv. V ..
" .pwtirjf ^hlblfn. -will •<« Wjmt1
Wxjillir'- tWW«uphi nt
iwillft,' *i«l«iftnt trtfile A ndnilmirtr V
<% fi
A. i. WeKeMnbk Oi*nHW j:
better lee nod lator HurarfNl ytlw «iW't
erg out to iHMi. Wffw^i ho ca*W l>
"1 '- lnitiiifl*y
Mil bmnla rt failed to h« th>
m.ttoo.ooo
«< io naita*.
other oltlea
Uon 4trvim W\
by Bntt Mtnllh.
ma II
«o utvtver:
itiidlnbCd eballi HMHlge?" he
••Yy>e, but they atlll iiifV
l,oM tifld''|dck lrnmllex," the
replied.
'• y<fs:
ate.d-,
, I'nlllvj-e .
fllRlllV''/'
tttutiiMifiP 'fHJMeate >H
ncc«( ^Ml^- Send Jo'ut' i}tfc
biiit^vordK, ^lut:a. !<tuH>i "i Q
r-.^elf-itdijie/sied , eititCsfoiMV t®
, Oltoi-<>:aiise ' I.e ideK
Orange County P.-T. J, B. Sanders, Jr,
Council Elxccutive [ Gets Promotion
Committee To Meetf At Kemper
.J xi.%
mm
'Miking. ' Mrt'iftohviltl?};:
|iriit|i<IMih . J#.'
f ek..U.
m<*>vw. VIM"; mmm ■■ wwim
'jjLsMjmmmu*; mm
mSST
■:
"■■ ■>%,> ■'itm
Mr«. If, W < 'iwiiitr. IveHidi'iit <ti I
the tlrimge t'nuati i 'mint 11 of l'a>*
enta and Tenchern. Im.it antioiinm.il
that Ihore will lw a call meeting of
« MmmBki. e.0WJ t>ltfee otl Xovmit-
♦, m 'ill# nMtf' of- J. •\Vxf|w iniw* _
,thf t ilii*i hoitm> fh«\M^W «ii' iWU
,m|WiVt *# • p'«1i<c*k. . *
■ ',v
lp'.^*VIMont wtth fi b tltre . y
iitr*. Klberl McKague la vialtltig
b«fM jpai*n!« '
'Mr, hktl
■ Mr, and Wr . Kaj< #hlW i'f «« ',
Arthur rialled here fclndafewlthtf*
White'a mother. Mr*. HhrlaH Wh« .
fe'llr. and lira, ixnig
- ^ and Mlaa ^ ^
,-r—jsm
Anm incenij>nt bua been made b/
Major ft ft. fWJmff. I'roteaaof of
.Military seii'nee and Tuetlca, In i t
order approved by I'obtuel A'. 3WH
Hlleti. einM'rlntendent of Ibe Kern
lltr' Itownyltie.
iHiutl t>f
ZM H , ^auiieft -' gpi ,M'Wf'" ^h'd Hi
.1 It. , WilWrMl Keveiith Htr"1
M; the" paflk t*«' e <Hnrpnrat,
CombKiiir (' tmfi&ji,
mtrtlht r of «* cinM of « <l
olHer achiovtnwini* Ih Ktmt
jude m«nt ^
JM§MM
'AfMSfAirf'S' t \ i-VV v. "K i'uft

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 2 2 of 4
upcoming item: 3 3 of 4
upcoming item: 4 4 of 4

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Quigley, J. B. The Orange Leader (Orange, Tex.), Vol. 26, No. 245, Ed. 1 Tuesday, October 17, 1939, newspaper, October 17, 1939; Orange, Texas. (texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth290110/m1/1/ocr/: accessed June 21, 2018), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, texashistory.unt.edu; crediting Lamar State College – Orange.

International Image Interoperability Framework (This Page)