Amarillo Daily News (Amarillo, Tex.), Vol. 4, No. 204, Ed. 1 Sunday, June 29, 1913 Page: 1 of 8

AMAR1LL0 DAILY NE
AMARILLO DAILY NEWS SUNDAY JUNL 29 1913.
PRICE FIVE CENTS
VOL IV. NO. 204.
EIRTR001 IH
SOUTHERN ITALY
i.vihssiu: MiiM hs i itiHiiiin
or ii:mi.i; r
01 1 1.1:1: k
InliiiliiijiiiU I hi- in I'uiiir I rum Tli' lr
ll"'iinx n I unii Out in llu'
Open I ul.U of I In
I l.llllll)
Hy A-44-iid-il Pra-a...
KtlMi: lial.v. June ..'x. Intensive
in lliiii.iK' s 1 i Km in Sunt li'Tii Italy
H i' .ti i . i r i i auiuiiK iiihaliliauts uf
tlir ili.-tnri nf tin- vrcit e'irtli'uaWi
of l:i"-v l'i' !.: rn.-licil out of their
hou-i-H lit tin- lirst i-1 oik WTe-llln:
it lid iiiiilunriK liiiTi and an- now-
uiniit.K in p tells nr u 1 1 1 1 r -
Cruilllll tTlittn.. .-nine lloUS.-H were
iiiiniin.'1'.l. ahii .-on. i' ; i 1 M-ri' re-
pnrlril t-lirlitlv ilij.lli i!.
It is i'Mi.i tr.itu Naples that
II. i ni's aif ii.' -i i i ll hIi'miI iii(' Iroi.i
V.-.-u. ins fur t In- 1 1 r :-l t inn- hi in I
'I In' ilii lr n! tin- oLsi-rvalory Hays
till:; lias l.o iniiMTt lull with til- e.illh-iiiak-
tliuiili In lirv iiir; the niii i'lis
HiK i-i i:.l inn is due to riniit ln-:iy
i.ilns f.illiiii' !n tie iriili-r.
Carter Glass and
Senator Owen
M. i'MI ll's sltiM s
I II i AT A 1 ANI H -l
NKV Y(1!K. -iiim- L'V AiiMin
I'h' li's Sii'i f. liai.Ki'f. iiiith'T. . Ill
I Ml I : i! auip!"y 'it t Hi'1' of
T" was a liii in'i.-r of i; ii in- r i u -
ilii!'. 11 ri in nt in iih. ii him uf iirt ami
liatiiial histm v .
STATE TRODPSB
A.
c .
la. ".
1 i"lrt.w .. .a ax
ur i - ' " -
v il j"'l
fate
M; ;'
)
i!'h;r. Aw
l-VWiil
MORE VICIOIS
i i ai:mii s s rn i:i i
AMmi.II.i lIM"i;l I I A
1 1 ( ii iv i:
Jly A-imw ...I-J !'r".
I" l (.1. S Ari '
41- .lulli
J U Hi' 1!V A
. i . of i
AGREE V 0 PLAN
FOR DISSOLUTION
! M I!IA SOI .s An i hi:mah
aim: wui: l- : i.ismh i th
ii i;i;im mi km i:
EXCHANGE OF fil STOCKS
IHHT MlllW III Im- l-iMlIMl f
I lii uiili ii i nil . rnH-rl-Sul-'Xii-'iil'
il u:iiii-I I . I'.
i iiliul
l IHNK UK T AIM I)
III ( K OK THA1N
I'KKl. Intl. J lino 2
tfff lu'Sl. cuUKliiit Kpri-adliiK
of rHl!n. Ih I ln pruliiil'li- iiiiHH
I the vsTi'i k "f the 'h"'-iaki-
a; tlhio I rain ' KImhk
Vir ti'ilati." Two ruiimaiiH
nil n illni r'l''irii'il li. l!.-t . -
I) OM-r. N'li ! kill' 'I.
Imii wi-io Injuri'd.
I 1
I
MEXICO SPENDS
OR LOAN FUST
" i ' k " . - s I
. ; I Tt. vl ' it
3 in m"- '--t..-vr
N'lialni' Ivm'II
ill . I:i
l;i'in-:.ilit:.lni' 'ail'T Cia - ni
I. mm hi. 'ii - . .i . :iim S. n.it'T l!';" I t
I . I f.s i'ii' ni I '. 1 ' I :n ' I "'
I " i ii.irni i .. in ; i. .i I ! 'ii .i an I
.-'i'i...l'' in imii . I inn ui'li ll;-' i in ri-n
I l ; Till I "i-it illll wl'llll Will h'mll
l i -'m tin' ..tli-iit niii ni Hi'' ' Alia
-s-.ui. i.la-s i- ' ' i : i i ii i n of Hi'-llutiM-
lia:ii: in- : ti i -ii ri-m y nnu-
lintii i'. -ii.. I I'T tun yi -al'ri li' h 'x
vtl!'!iii llif 'U''l-li'tl .-. 1 . t'rtl-ll
i liall'li. in ( '. i' ii' 'i!!iii;itt''i' In tin'
-I .ii'.
(;:.ihi im i n i"M 4 1.1 a hU iiiiiii'ti?
a . lull fi'."' lli'ii h I'JH culiHIlltl
A;h ! i ' !! i.l y f !'. an I It in lik-
. .. . ... 1' ".' .. 1 V.I' '..l'i
tvuiltnl i-t;it'' of Sili"ia h;iH inn- "' ! iv (iiin i.iit. I'.ilh U'iillam .1
(iit-il.i'K (i-l'-:al a:i i-'c his l"-'n s' l' ! I'.r . n :u"' ;ini'i r of tin Tr-iiMiry
a S i I IN :'l ::. i. ''it'" -
Attl l lH V i' ll Till M ! i.ol.l i im!
I lilun 1 '.n It l- iit'ol lii'VS liHi i-"''! Ill"'"
ii ii;in fur illt-Ki'lul inn "f ili Hani
Ml ill III' I .'"I il .Mllll'lllli'i'il t"
lay. ami tin- pirn will h' ir'N
In tin' I'l ili-ral Coiirt at Si. I'aul Mu:i-
.i . It in uiniiTiiiii tli' plan ir-ii-m
for tin' ' xi liai' if liiirty-
i i k Ii i nlllMii ilcil'iirn nf Sim i hi i n i'u-
i ii i- stm k. Ii 1.1 hy th" I'lii'Mi l".i I
Ih" lur !'"i l. H -1 1 i " intiT'-Kt in lh'
I aliiii'iu'i Mi'l Chin.
Tlii- fin-linn- I't'lim Pa 1 1 liiihl
i i . i; nf SiiiithiTii I'aiitii- htoik will
In- s ili lliiniuh n I r tint roiiil'any lin-ili-r
h.iti-tKii.irilH tn ii'".iiil th'' ri'l'ii-
lioii nf iiiiitil nf Ilii- NiitllnTii I a-
i 1 1 1 1 h tin- I 1 1 loll I '' ill' ir IlH hl'irk-
! I.nl'li'ts
. . . II. im- dun lli"-'itiil
i iiic in . .inn" i'". Sdu' H
uf ilai l.uvs iii'.ii ilit at Chirac"
!n iiti i-K ali i caul"'!!"' Ii.n vnliniti'iT-
il llu ir Mrinti fur th' liiu I'lii-'fit
lurturtiiaiii tu I"' niw'ii at I In- An-
iliiuriiiiii tciiiiirrinv in ahl nf Hn-
I'ul'.iliiik f'ltnl for thi- A tii'T I a n Tin-
airhal ilm ntal. Tin lnsiiial. ir
hii ii a mI- has aluaily I -1 1 hi-iiii-'I
mi llu' i -I Si'l'-. vull l-- tin liil
iiiMitutli'ii i.' il - kni'l in tin- i mi ni:;.
fur tlir ni IiifKi' II-.- uf III. 'Ill I" I'- i'f
till' I lll'.ll I till I 'l . ! -!!- i Ml .
hiiKi i; . i iu i i:in i;s 1 1:.
1 1- i i Mm i; is iu Mi)i:i:
Sl III Mill s I 1 1 inns
BILL REftDY JUL! FOURTH
Minn - I n. -.. lU-lirf til Will
Ih' ( n.iiili t. i I ik-hiIii) mill I h. -ii
( to llu I'liiiini'c
(iiiniiiiilii
Three New York
Police officers
U VSIIIMITON Ii C .Inn." 2i -I
'hill ii "in S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 aiul ullul' ailinlii
isira'imi li'.iil.'iH in i'" il. lii'iri at m
liKltl ll.oCMKV'l S i: rilI A I . I j lui ttiii'il t.Klay niul l.iinchl ami run-
II' IUl III MHtl I) Mil- ; i l.-i al i.mi "I all hi Ii. iI ul.-n .in prar-
tii aliy mi iii.-. I. Tin- ram ii"- inpruv-
il tin nuiil ina ii ul ml ii i i'i suk iai t
lias hi ni. iii. jut.- hi lu'iil.'h ini t.i-
i.m ri:sos
M I'.N It'll CITY .1 urn 2. Hi'1 '-x
H iiilitur" uf th'' 1'ioiny liiiMuwi'1 ly
M.-nlio in tin laitii part of May
ilmnt two hiinilr'-il in .Won ih'hox. is
in. I Kultr: to h at (lllfliiilt. A -
ur.liiiK t" r liahli" hit'irniiii kmi hiii?
tliiiii; liki ;i;iiuii(iiMi ttnl.i ulrciily
has li'M'ii (llHliurs.'il iiihI thi'i-- r main
mi ham! nol uuirc th.ui I.'.'.uimi.imhi
j.ihl. 'I ni' loan was iih.i .sl nt nil.
aiiil a rullililissiiili of ai Irani twu uT
ri- it wart iahl. haw-K th. lulal
I no ii li t nliiall uail.iiil m inoru
than fvo.iiiui.iMi'i nll. Tin1 $'-
ih.ujhiu alr.-mly ai I m t In aui'uiit-
.-i im- roughly hy J i.iiimi.ihmi t-
turiiril l N'"W' olli I .mki'is in tin-
Hhair cf IioihIh iitiil J ..liii'i.U"" to
I In Naliuiial Haul; ht the iaMnrnt
ut ai uiints In I' ii is .ii:-. I.ui il'.n ami
ulli'T plrssiliK claiin- Of tin- r.
0
loses mm
lu;hl air i uiisiilii ing tin- hi 'ni i. -
.111(1 fr.-r lint.
('Ill ill ll ' - allU'l'll i 'HI I iM'll' .lhH
i ll uilhiiiit iiin. 1 1 irii tiuti. No t han
wi if i.i i Ii' In any m-hi'.lnli'.. A
l'W Iti'llis nf till" U lill ll III". I II ir wnr
ri-t-l I ! Ii.nl hy n-'imst of tlir rolli-
lliltti'i". Si in m ih .l'i I.ii nl tuiii.;lit li Im hr-
(lii'l thai tin hill Hunhl In- i uiiiih-lril
Mull. I. 'J or T il i ll llu n I" urn In
tlir lull i i I s : Ii i riiliiliiil'yr whrlr lii-
mil it y nit lu'ii'j s i'ii llu- lilst ollii'lul
limk at tlir inrasiin- ll Is iiuil h j
ahh- llu- lull will I"' iri'ii1i il In Hi'
Srliatr fur li'lirial il.-hal.' In uir .Inly
I. im I Ii
r liii'" 0iriii". in li--isiiil
M 1 : 1 1 1 1 I AN Mish. .1 n li- .'V lliii-
S:hy&$ iky
; ' t f
4 ;' Vt
l .r- : : .a ''.-' l' . :
f " -
I.i i ii'-h a imI
lu-r.il jullil ii ali.i"
inaikril tin- Inn- uf llu- Ni'tt (iilr.ia.'.
.... - s ' t 1 1 1 1 1 1 i ' . i thi ri'.vi'i ii
. .h r...iH. . .a 7. P1"1'11" ml ihiia.u lallm.! ..
S'llma ( i il 1 ' 1 1 "' ' ' ' ' " ""
I t hr IK'tt Inn' A ri'lMi la r .' i lU'il -
liT'il. I III I I I.llli-'-ll IK 11 IHKUi" "i'ii
tlir stat- lruui wrii l uiniil' ti ly t-'I''
- -1 11 la h'-w ii ila.K uf hattlr iiMiiihI
ill il..
ilii.iin i.. .'.I- V.lni. Invi' lia.l a ha:i 1
in I h" n. a it' r.
UK IM I I lK I IIS I i:om
imi i; m: r in im At.o." ": .1
ut uiii (..ic riiui iiia.iui I
i r.. i;.. . .'"in j v! "' 1
in I In- 'l . .-i.rr .1 It'll--.-
ill 111 ; I. i.l 'HI'' '
im !
II U t ll'' .' l ' I .il
.1.1 S'
.n.li! -miii. Hi
..n .l"hi M. Sl.iii.t-. a-i:'. I
i" Illll lll.il ili.'l. l. v.illi
: j h tii'i. I.i.i"i''-il el- 'u:u tri.; -i-
i:. 'i.i.r .1 ' iT"ii.' .' w.
. I 1 1 1 1 . i i - ii .. .- : i l l.i il
i Si :.'. Th- rr:..-:i '
1 I. 1.1 in i tn. li.i in i - M I . s
I : a t V II .1.11' SI. -lull War- iil'r"'! nl !'.''
t i urn. i iinI':m i'i:ofr i i -i : 1
IIIMil.l.l IN Mls-ol i:i ' ' 1 '
! ii i .. i l i 1 -. !
i; - ; (Tl V. M ' . " -v j :i 1 ' " '
'I n i i -ti'l . in in ii' r ui i ii'- j
I S n Ji-;-i-I !'Ml I ... II. uiii.'r.'l
1 A ..- .u'-'l Tr.-M '
i iiir vcu 11! . Jniv J I'uit
mi l null! of iiliitil'-rriii'i'-.l '-''
1. at r.-sul:" I In fuiirlrrti h aths w I
ir.m h'-.it -in I four frutn 1 r m i i u H"'-" i in"
'Id.- I.. I-. urv siuoil ahniit nln.'t.. all :'
s..- wrr (Kivil rn"I -i in "'
In atn.'-i.' ii. l usjiitalH.
I .- ! I Tin :. .
...ill ii. i-l 1 1' " WH-' l. i
I ... I j".- i- ' 'il 1 l.
I
I'1
.1
l-lllT '
I.' .:
i- 1 1 ' .1
il..- li ni riv.T
i i haiul I it .1. at sai'l
. I" si- II-' 'I i
IiiiIi-I 'I lir.'-la..'.
USURMCEFIRi
III
I
i M
HE 01)1 PERMITS
III N lil! I I' ANI. I II IV-
II.II I '"Ml IMII I alM "l I
i i: I n K VI l
'. V . I ! i ' .'1 : I N . I ' ( ' -I 'I'.'' -' x
( i.l; .1 " !. ll 'IH lai r ill' Ih'' IH' " S
. 1 .s I'' I. .il-'. I!.' I s"Ili''l III"'
lii i l.i- i . i . - hi -aw 'In- ii": :'"
foil. I HI' .II-..1. Ill' "I! u I .i - 'I Ml'- ;
. ma. .. uf .U't'i 'ill 'iir at'- i'f' f'iir-
l... l.i I- l .1. .1 ''.l'i !'..!. i. I -At W'-k
to i ra-ii - ho- I t-
ilay in.- a.Ti.ri.it imi hy
I l.i- lllr-t ( lll' I - - '."' Mr "t'K I 1
... a'.ail.ilii. 'I In- ih iiartinnit
. .. I in..!'- Ill.lt ! h.' l"-s. s ir.mi liu.
I i.-i -. .i-i ;. i r aii.-'iiui'-'l lo l. -t
t ..ifi '". '"
-..lllllll"l '' I .ill r U.'.l III ('"ill. III!
A. V. I IIFM4.IUJHT lll" MSK
mi in(. ji i ;.i: oi mm i:t or
( n...tlAI Ai r:- VI .'.
Si im' l.i Tl.- Ni .
A I '.-"ri". '!' vas. .linn I' v I'rrt'hl-
'un Ju l.;.- W. I.. Id.. I- m uf ih.
Coi.rt of Ci 'iuiii il 'i""ils " is il'1
llli') fl'illl hi ii.-lllol I. 'I I l -'''! 1 i 1 1 H
; l- l.ru.- tit'- l ull!! I'll join lir.l t'T
III." I I l-iai-r t I II. I a..:- 1 1 i i-ls .1.
I Inn .ir hiini; ju I ' !..r ll"- fast
II vi .ii- at..! a iv. in i -r i.f thr ir'
lur '.'I ..if .1 1 1 I u A (' I'l'ii'l- i -
(a (it Varl 'l.'.a'r.l In I''- liosiliull ''
pi.-llltr :ii'l ir. -l.i ':-' ' I .. r t ami
I i'i "i-i re .r-i v..i iiu tur i to- ii.-.v .r"
d.I.i.k jmlk'r.
Tl: : si Hun h.l- ' I I '".! II" Ma li s.:r-
r :.' a a -I . oiai.i. i.l in ul ! h i.ii i in i'-
I Is 4.i . tl is a. liu'i an i iKi'ii in-
a iv.. nf .Imii'.- i.ni ls..ii Ki.Hiiitiy
l'i I 1 ill Wlit- l'i rlT"!' 'II t ! ' I ll I'ril
l.tt' h Sill i an I H il l
l.ah a -Ion I . ton I ni mini
l ; W.YI .S 1 1 iN. Trvi . .1 niir l
'hi.r il'N ol .l4- iai ttih'tl'-
'. K i"L' I 1 1 'mi li'-i " l'"la 'I In- if'
l.u.il Col on C. ii cat v is i'!" .- '
in ii r Ii' . ! favol a!'l" ' i.l.-ll'iiil's an I
fur jiui'l liiipruvriin-11
Vara Crn. Taini'i i-l I" i ua
iil i.ili r i i -1 . 1 1 '. li'i.-.i a ('inn! iur u
l.'W llllllll'IIS IIIOI'I- I' I I llV.lil.'lhll"
..r thr war Inn. I i In I) liol inori"
I hall i I .'..lU'ii.noil ...
All liiiolfnlal i-htiiii If tin rOHt
ul tlir P'Ih ral oiul i i no v.ir In
i ImlliiK l.i.'liini; llu- .j l.i I tin lirhl
is J 7 .'.on i'.m) a li. mi ii. p OvMnin of
l oiirKi" lli.it all hilh ar i Hiuh!..t('i.
In a hliiioli to this I ir -(l I iniii-y
i'ii KoVrniltM'iit has r- i tiilili y ln-
roiiK. hut Him has ; " i fcinti-rlally
riiiiapt! hwiniw of i iA.'" I"
th lotuli of hup i.Vn rliii-li
'! ul it ire ro1K-fa1
in tin- nil'' of Htm
I tA III il.K-. I'I'.lir)' "'. !!' ll. J
irooi.i-.loii to tlir a .ii" J
ami liii-'l'it-ss is II '
Civ. 'II tlir'ir o: M 1. IS I ' 1
Srrillal lull In M ' .' ' i ' it y i -
: i ! ovv h ii1' IT H i i;
..in. i.i! i hup ' f . i 'I I "ll.
; ri- i'!i"ia! oj.it I-- . liai li'-y ill
i.ist hrl r. ji I III" . 1 foil liiolil Im.
Sillll ot l.iii.iWr
That tlir hii'. i' in ' ' In-V'T
I. I. .v ll I In- In. .11 1 .1 iliril Im t In- fill
i -. i 1 1 I .. r a . I hint. . M i-s
t ...
4 'r "Tv
v -" tr X 4
if
; .a v '
y
V
l:.Vr - K": '-:rq
I
E
SPECIAL JUDGES
A. II. M llll IO I I. HII I' all'"-
Ml I: Nli N. V. I I.I.I SM.
1 1 n: ix it i. cam;
MOTHER KILLED
01 DAUG n
i'iMii itdiiv or tvi:lvi
M AIt-ol.l ( Mil. II IX
Till' Mi.
Woman Ui-ii-mly Manir.l ami WImIk
cl lo In lllil of ( lillil lilt !
I'll) li lulls Say Wiin t 'liiK
kill In llralli.
Il)f A-".. ii.lw.l "-.
ixiliKN I lull. Jim." - Follow
in I'. I hi- disiivrry of thr naked body
or n Urlvr yi ai-ohl jjlrl In u Irillllt
at thr union ki.iMhii. Mrs. AiikuhIuu
Kknuiii of .Salt I .iik" thr Klrl' nio-
thrr i iinr.'.ssi il to killing her dau-
ulii'T uii'l lit now under Mrrest with
C I.. Amhr.sou hrr former hus-
haml. Mrn l-lkiniiii assi-rls ulie chloro
furiiu-il i iir i.lt I hut plivhli latia de-
' l.iri- Ihr t h i i.l wuk choked. The
woman ili-i Utrs ihr rrline wan roni-
lllilt'll h.rallsr thr Jjirl WilH Oil Ill-
Ill iii hra ii i r. AmliThun and woman
Hriiuaii-i luur ii yarn were only
I a a 1 1 1 1 1 a - a ( W it ilavs all.
Thr irunli was ihriknl from Salt
l.akr 'I hui-silav ami whrii Alulernoll
lililnl to ni link ii to Sail I.ak
I.l 1 1 1 I 111 1 1 IlIlirl.llM ill lualllh'll ItH ojc
'iilnu i ii iinoiinf of the mlor nnd
loiiiul tin- ii'inalns of 1'iaiicrn Will-
i.l n I H.
h 1
rCsC
'iv I.--'..' :
1 1 .
.i.i' .'..'f i"'"'' ""
i rons -Hi I
l far 1 1 m 'liai
I III II 1 1 v to In-
I i-s Iir. i ii - ht I li I '
WiNT i l;!i. oli'l i ;
uiu-ra' In i; ii N
fli!f!ll" I s ii:;
I is hi I rut hi i in
1 1. ii nf !h. til l '
Ihr Imiil r in st
..i-i : "in ) thr i.i
'I Ill's fill.
:. ri v o I in Inns . i
ri'.' 1 1 was t
w a lo hr pa i r i. .' .
1'. ..r ;.l t.- I.
I I U 'u r'i.l. I iir '. '
ll'llt liviil. li--olily
for th- -'
til on Ihr ila-i
V '
V i I V 1
Mi! ' : ' "
cin .' -1 ' 1 '
i "
. v.i- :. . '
.'. .ml' '
I.l.-. I.- '
ll.s .!"- '
... .-' : - '
. ol!i"
Is i "''- :' ' '
C... i .
i 1 1' . :
Mi- .
Vr- .1
: n-..i i' r.
l'i t'
.Inn.- i "i.
...li i- 'I. -I Haul i'lf
f..!a v that i.rti
i I 1 I iii-iii'-s in 1 r(lj . -.r
i-'i.-! to ! i:;. i i
l.. h ll.' I'l'h- fire. I ; ! s
l:.f . .1 . uiu rrn- j .r ... ; :
.-; ' ' f " oui j i
i i a iiiuiiiit of i'-r- . .
i- ; ::.- 'I hi ' -. . .. . i
... i I ! I.l sh" av iliK j
wllll evl ilniri limn-
v .it l-l thai ii :.'. ! ''. as .!- I 'r ihr i.i.n-rl...
di-phns ilin-M .'ii :' '"'-M pia-'r ifj.u - .ir..
ll. ilitluli il.-.'1-M. ll.'ll.l hr H' I. ' ....r W;(S
Oil 111" I'M"1 ''" ' If'.l'l '.. Ai'll "-a" I . .) .. r?
loalu.i; for rvjoM Tl.!.- !..ti.n '. . .t
th. i!'s.'.iv w..i - ii. '!" '"I at ii"- !
'.ill! I. iv. V. I.-:. I ' V -..nt 'r' f nl illa. II ' 'l'i.' fill
. .1 a 1
-I.
I "'" MOM. I ..... I I . .! . .!.
I'ii' I'T tl .1 '"lt it mil t . N- . -
k .1 1 -I I I : ' ''"' I . s :i; I in In y I
j 'I In- wr.l.lii
l - 1 1..'- ! t'-r w a i ;
. . n.s Low a-v-
I in ' I i '
i . i i.i i i - s .. it tii-i a
.'..; a . I inn o;
. i .. i i '"t i.;
. I . ..-rl .'la- I
... .. . i . :.. . c-
ni... ' . -r Jo'iti
. '. r Mi'.ri."
j . v '.'- O.'k
:' I : .. L.-TI
MKI s il IMI a'l i:llt
fflSOfl TO SPEAK
AT GETTYSBURG
- ;H.MI MANi I nl I II l ih i rlo
I I I III U I I Nil
io. t lu-r i mil i
o i' -I. in.. I I't
a i v i' li ' '
: i. m . o- .
'Jlllal.' .
M' vi. o h i
(C.niiii
lit 1 i is tf - i
ll III -I"
Ii" r iv it.
el flan i. 1
ri. ren 1 1 1 I
' i ri iaii" to
if e o.
.- p ("tils. t. I i
!ii" first .-.)
u it l.r iir '. r
is I'" III it .
Ir ''H "i ! !
hi. jv I.l
f I. han I
Ill- I-U S A ' ' I
ll r I ll'" I " ' 1 1
I iK I'-illK pi
h I 1 I"". -tu.
.f f!i !i- i
aja-f "lliv . ! " i i
j llli.li l
f ' 'T am! a.. '
ll r i hUl : i I
lil tu r if !
I'll
I I rui I.- Iiim !
n-. or la- -i"i
. sa"
ia-H .' ! . I
Tl HO" I . li .a .
hri-i. -o.
r r r-' 'i i-
Tol In i t - I"
i -' k : '
ll
a 'I'.in-. I
a .-r i . - 11 '
f - !
I -t-" '-' i
' af ." vt" .-:' t '; '.
I .rs'i i. ;'. 1 1 . 1 1 . - : " " ' I
ItoM-rimr Im!. '. . i u nl l . 1. ;.i-
I n of S .i i- i r i mil ; .
j ju t a i" a lot N Wniis of i .an.'! .ii. j
: i-i 111 a.S'ii i-ilr J'l li' r I'f I: So-
'i iili Court of I . i A'"'.il at n a
I 'M i to . .-.. il I In- .- ot ' h" '
K.lll - n I I'. a l'" t"l : .' Ill liV
V.- I! il Kit !av I" ' '!''-' Ill ' I.-i' ' "if 1
'I il' ... . j.- . p..i:.l III. Ill V-
I l.i'. li a-v ( ! .. I I .. . .i I ' I
i ' . I r ! I mm S. I' II I'! .Hi'!
j.'' i a-1 1' i: i l.i : ! in i i i-.
SUSPENDS OUSTED
STANDARD OIL CO.
l l CMlis it lo roviixi i: lit si-
M ss U iin.i: I OMI'IA I N j
Willi LAWS
"' ' .. ' . I i.l
II ' ! " ... I . (V i .11
i i in. c. i. . - ii
In .'-vi N'tl" I lile-ilj
i a ii; i.i; s. i . i un-
i .'. . i ' i . - 1 1 j . "i . -. t -.I Ui ......
I i.i- V .. I i: . ..li . '" 1'i-t 'I'- "i I ' .
aa'l".a - I I 1 ' . -it .'! I'l-tll ;
'.. t ia. i 1 1 I i ' i 11 "I 1 1 ! i r '. li 1' 'l I
' . a ir . i-if in -1 in i- t iv unit
'. - I..! I.! .-'all 'I ill ll. f -
" !: . . . ... Hi I ..;.' 1-
M ' . k. p ll hi .. . li. '
r 1 - J in- in-Ill 'I'lnii i- .... '
..'.:. I i.i.l I ! .. ' I. . . .. ... M- I ' :
I
I
I
1 1
it I .'li..
I.' I" tl ' I o' '
. .l . I. 1 i'ii I I ' 1 ' . 1 .).
;. I. "I.- I' ' . -.' i . i 'II. i'- "I !
: iii... ; : '."ii ' ' '
i .!. ' a f !.. .'loll t .1 O'.l.ll'.'
. . .; I i'!: ;i .:! I a . I. I
' I ;'.j-i a Ii i "HI ' I ' ' I .
I ii i i i ' . ' i . I.. ! i." s I .i ml i .
... i" v I.' i ";....- .- a -; . r- i ' I
.IhlTKUMiN CITY Mo. .lime 28.
Th.' Ml.-riiinl Supii ni" Court today-
I' ti'l'.l thai Mir Standard OH Com-
i...tiy whuh luiil hern ousted from
i." f'.itr in.! i tn ritfht to c(ntlnui
I 11- ill" ss. Tllih lla"l in loll lloi'H not r-
ii kr thr writ of oii trr hut mupeniU
II HM lotlY MH Ilia rouiJiaU) COIIlplirll
ai'h tha" la Of thai HlHtl.
i i i.i I i:ir ' i m: -.11:1 t K
Alio KII.I.INta MX.
t ritr i I i) t r .
S .KiSl;. I alii . June I'S. Col-
on. I li.'l.'ii I'l.wi'll and wife their
i I" .i'ii .nti. a .I his wlfa- aiul two
I ili'-ii rn- kilh-ii when an flee-
'in i-.r sr.iik th'-ir autnniohilr
.a i r mii it tv.ri-.lv frit uinl hurled
i' is.iiiisi a pol" an I snianliril It lit
'" .1 till h' ul Ji I: k .
i iidi.i: m m v i it ti iiv-
I I is I' Ni: IIIA COMI'IIMFU
r mi utit.i
rTrnsip p t n
iLILnili.D IjHII
Will i
ltii - ill-- i.' la. l-.l l"..--
j I'AIMS. .In." 1 1 '
i a. li. ja a.;. ; i I. !i I . I." . ' ! .1 V a !
J i li'. ii i-!i Ci.. 1 ' f .i a I . ' i I.-. i .
a i: K I. I'.c
I M I N NiiCU W aNI I . . j Inv.i
I '
1 )
L.-
tt r-
I ; '
I:
an I
k s;
I '
lull.
V -. V. I .!
I
1 1 1 t ila ui tit ill r
i
..nf t 'or
'' I ' ' '
r:iM..ii Hto! r ral f rl I
": : I 11 'Mi .'
M'i
In I..'
WiKthcr
lino . I
lias 1 ; .... 1 1
V. .. - .'.I ir...
t.-HIV. I' . I 1 In:"-
'. ..-' '.. . "t' I '' l'i' I t'
I f '.- I 1 ' t -I II 1 .- 1 l . 1 1"1:
..... f.-i I.. I '
Ma ! r "i. . I'
I io 1 a 1 ' ! "'.
tl.'-ir Kur...'.iti ''i n-. Citl.rvii r .1... -.lou.lv r i '
1 r :. ..a; !"' I l.r pra..l-ll! ai I'a Isliiti lo.lo A .- i a 10 I'la iIW II
.'(' 1 . 1 I.- 1 ; 1 1 i.f-i-i. ' w ' ii l.'f-f . i'i . r I'.il 1 .oi.'lv and ho '
tit.i' on will la- t-.t r-i :i.t wl.'. jo.;. i-l ' 1..1 . u. i Ir letujaa-r.-iur.
. : . r. . !...)rr )! f- !.!' ' " ' 'I M " ' -'i'"'i. jar- i iuj) and hot
a..f. f t nifi . ' ! I'.'n Ln : ' r ' 1 1' "iv ii.- '- 1 -"'un hvni '
il'i'iv lll pr 1 In C: . 1 1: I. w I"-- t-1 ' I v f - :u- i- from a -; ! I.v a V-hli '
i . ii 1 - .. III i.a j- :? 1 ' ' HI' t Ii lion 1 r' -ini 11' a' a r'-'ii. ."ii v S( . ( 1 1 ' . -
4 jlliey nail f .r h":n". J "! tl.' imriii i!. tl. s-i i'ii. j T'-vii fair Su J idMoi.-i
ON BATTLE FIELD
til IN I.l Id N I I nl! ! I NINc
I III I I I I I.l! M I ' "I
1.1:1 I i:liil
' I
-Til ti.r
1.. ll.'!--
.j ; .' llUMil- I
..ji.' !u!lar f.T
.S-..-.. I r iii-
.1 .01 nt I to
. II" la-t
j 1 In- 1 '.-.:'.i--.l
1 'rl .!. '!
I wrk i.f iii.-
I nj" r-.-.l '!
t . Il'lll. . t a a-l" 1 il
lid laliis 1 i ... J 1 "'
'I a in r C at I a. I tart . la. I l "'Ti
ill ' .-:i.! .la.-l.ti.i Ah:!-ii". Jiar! ''' 1
1.'s. a I t Ii f ht a-. 1 li i.j rl 1 Inu.lr all ' ''I'll ;
S a 11
I.'. I...
rL 11... 1 ;
II'VI ! 1 .
1 1 . 1 . 1 -: ' : .
I II It .Ir.-.; ..'(;. I '.
I I j I'll'll 1 t I! 1 1. 1 I " .
' ' rti ! ! 1 ; ! . .-
' j I! " . : f a ' 1 .'III
.11 : ' v ai.'-r I'1' -
. .. Vill.l I !' . .' -
..I .'!!' -pi '
. s i I!. I ' . r ' . I
t I I .1' - a .a- I. .' ' 1 .
I
.1 - 1! .1 ' '.. :
. --! ...v .1 ! ..'
1
I 1 to" .' I ' .' a
I'. 1
' I I
'.-'l'. l-O-l
hi .'.T.i:. i o'.. June JK with
' . " V ' I'Mi'll of live l-vrlltH till atll-
h'h 1 1 -t 1 .un of the turiifi'Kt wan
on 1 1. " .I to. I. iy. it is reported that
- v f 1 1 tninfi-t rnonU were hro-l-'ti
o'ti' ia I Sams will In ready
'o':.i -row .iii. riionti Mans exerelfl-
. H is 1 ! i i "in drew larjco
. row -Is.
LIFE UNBEARABLE
FOR AMERICANS
l;i I 1 cl l s 1 1-11M MKXIt'O III-:.
HU! I III T I NlilAK lll.K
( OMH I KiN liXlSI".
' v. i'ii ;d. cal. Juno 28.
j - 1 1 " laitoim for rifty jian-
I . '! M'-vhan H(atnir Ben-
1 ." :- iv .1 hep from Mag-
1 1 .I. n in. is w It h one huii-
1 s i i 11 p fimeea. Small
1 I'- 1- i'.i- .a C nil 11111 at the rk
l: .; 1- 1 1 oh liu' iv r and Mexican
; " 1 H'f unhraraMe for
! ' Hi" refuaeea (lei'lariMl
I a
' -INI (((.i;iss I'AI'KHh
IN I AI II OIINI TASKS
. v siliv; to. June 28. f
.. '" Ml. to v 1 .. ti. ral Mi-Reynolds
' 1 "I.d v il'ii'tarily aent Con-
.1- I ! 1 -- ..II oi iiinentg r?latinit
- . -i 1 ' '" I'.uiiiiirttl and WeKtern
1 ".ri I"'' I (". Imlh tiiienta which
I i.i 1 - ian-".i the ri-nigiintion of At-
im tn ; l. Nah of California. 4.
-
J
t

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 2 2 of 8
upcoming item: 3 3 of 8
upcoming item: 4 4 of 8
upcoming item: 5 5 of 8

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Greer, Hilton R. Amarillo Daily News (Amarillo, Tex.), Vol. 4, No. 204, Ed. 1 Sunday, June 29, 1913, newspaper, June 29, 1913; Amarillo, Texas. (texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth298052/m1/1/ocr/: accessed July 25, 2017), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, texashistory.unt.edu; .