Věstník (West, Tex.), Vol. 35, No. 15, Ed. 1 Wednesday, April 9, 1947: Searching Inside

We Found:

13 results that matched your query.

Sequence: 16 (standard view) | zoom view

... Parkway, Dallas, Texas. Telefon Lakeside 7481. (15—c) VĚSTNÍK iBPHledá se české děvče k posluze... % Věstník, West, Texas. 14—16p) W. Hledá se Kuchařka k vaření a k uklízení domova pro tři dospělé osoby... příležitost k povýšení. Hlaste se o další podrobnosti pod značkou “Dobrá budoucnost,” Věstník WEST, TEXAS

Sequence: 10 (standard view) | zoom view

... Strana JO VĚSTNÍK Ve středu, dne 9. dubna 1947. OFFICIAL ORGAN OF SLAV O NIC BENE V1 OLENT ORDER... OF STATE OF TEXAS VĚSTNÍK AIl contributions, eorreipondenee *f Lodgc reporters, bioyraphies, etc. intended

Sequence: 2 (standard view) | zoom view

... Lodge, Fayettevilie, Texas. vesitere dopisy, předplatné a oznamky buďtei adresovaný na: Věstník, West..., Texas. 3. Věstník has the largest circulatlon oí any Czechoslovak Weekly in the South. U Mílavče Josef... §tá na podílu a VĚSTNÍK připravuje také zájezd do Anglie. Myšlenka zá- jezdu do Anglie vznikla v

  • Enclose phrases in quotation marks.
  • Use alternate spellings.
  • Limit or remove special characters and punctuation.

When this item was originally scanned, we used Optical Character Recognition (OCR) technology to "read" and save text embedded in the image. OCR is not fool-proof, however. While the overall quality of the OCR results is generally good, the results may vary depending on legibility of the original materials.