Breckenridge Weekly Democrat (Breckenridge, Tex), No. 11, Ed. 1, Friday, October 22, 1926 Page: 1 of 4

Breckenridge Weekly Democrat
f
fc.
jwi.NTY-i.icin t i i:- !
r.KIICKI M.pM.r. -lll'Ili.N.s C'OI ntv. ti:x..
f;iiu in I'Mil.i:
i'.j;
MWll.EU II.
stki'iiivns coi vn Chi n
B0VS KKPOKT PBOFITABLK
TIMK T TIIK STVTK Rll
I
If Her Excellency-Will iWork One'Day
BKKCK SCHOOL DISTRICT IS
; KMUiCKl): BILL SOW) BY
THM ('0 KRiNDK LST m(
REWE PRODUCTIOKS
fxwAjv-IniCli . OWdXJUMB-
EcJLb
IT
f
1
v.
4
$
'4
M vj' plipr." muni iii rir'tttnrt
ljh linti winm . n irl in i!
rtnV fair i.t t'.li rlurn.d ffnin
.til I'll In"' . .1 i 'fU. i Mm hail
'I nt thr- ! i" .iii 04ti in tlii
rnarie .if i'. i t M .-nt J (' l'l
irii T "in. win. dad. th. tup
It J a. 1'aiillilii. Of Ned Mitt
w"" thW "' "'. "-..'
ii...li iif iaml John Wut-.n
... i i w i .. j i .-
l.auiti nt.t'i- of Wat land um) i nle
tmtt.. of Wat Und loort K
I'.'iwn of Hti.rlll a rilltl.it
Iti Iraki the tilii hul bpfctt achnol
lUtiea prrnt'd
Th pain Mail ih trip to anil
f'wm the fair In a lltilck automobile j
! alru frr Hie nir.Hit fir llir Moody'
McMvrtrt i'..fnam if flf.ckenl
rMRr
llntln Ih. I'
U il Hi- fair thr
Ihi wr.. ! .! in ilir rt'irnilforrl
ir.tM.i al ll.- fan ntniindp l.y
llw I'm- S.i.rlnli-ii. Mt.a war.! ' '' " ' "'' -" "' M. ultalt
M-ffPil In II lioja in Ihla ilnrmil"! V "' "' "' ' I'lmi IIHI Hlniii. of
U Ih. r.ljl urn alo ""' ' '" '" l'"l .lilbli- "t
Thui till a drtlainl lo li.lM" I " '" "' Talui l
nm nt Up innal nlcaaanl i. WI1N " ' Hil'i " " !. in
- ' - i
pfnfilall" M ftf fum lint ..triir-
Mon Ifoni IhU rmi i 1 1 Ih- tl.
rlr taiM-milnn r.. rllliiK lluir in
tlifln mi tiPa and f.nliiili.
fur naiiiik Hi Mall f lb- l..a
WOT III Villi n tMiaillilr
Turtda i KirrilriK Hi Mm Imii In
rimflM 'il' iillnr rliih li wt.
haw? Ihn.iifli tli. arirnlliiriil In.
fll iii.llrt and iifiniif rial
hlbtla ifli ar iTUti l.i ... tmt
r II la yir lhaii . r
Wclrada' und i tin- nu.lr ..f
ti Walli. and M rlui IH
Wr' f'malll lli'iiilcli n iiinhr ''
UalU lidiialrl lidlii. Mm Kurd
taw Mi lilv i1.nl Id rio.lrniuf I'url
(n I '! hatip niVrl and m
firth
Wrdiun'a) aflrrnimii lln hi'
riP tin. rnrat of the tnanati'niriil
of I Ik Moflir Tin air al a nialln
ikI In l In- ovritlnt Hi witnHHwd
Ih pi'i'inana nf ihp otw.r-lta
"I'Hii Kla.U in lli audilnrlum
nf II rataum For lhl im rfurm
e Ifcj. twya wr tn iimnI aia
tn fMit whaMTpf. Thjf daolara1
IM ''omiaiir in ri aunrrh
Prtv ala brfnra iho ran4Und
M Wnll a olhar allrarllnn opm lb
0VrrylNMly al lhi fair wer alto law-
t4 by in hv whila a nftmtwr of
IHrin "Jllnaaapd thr football mm
ir!rn llaylnr and T C V
Thurt4ar iiinrnlnr lh Hlhfna
rniint hia Wrr lakan lo Oak Pllff
wl r lhav r. ahnwn Ihrmifh Ih
i mi inriv
Vr I'aMitin and the bua rMurn
i in l't"r.nridr in th afuranan
Mrs. lirockninn
Annuls MimM
Kxmilivr IJodv
Mr I'la ntiM-kuian. roimtr aup-
arlntatidritl of tiuldir mm ruction far
Mlaphana count) l-'l Friday for
Fort Worth hr.. li- attrndad a
mmIni of lhi aiMollv rominlttar
of Ik IVaaa Nlalr Thra Aao
elation for th llrot tiro alnc ttr
tvtval flMtlon to minhrahip la
thai ho4y of II wkleli goyaina tM
atfalra of th'arat body of 1n
mlnra of Tciaa
Mr-i rtrorkman waa nanvd in Ih
pla mail arni h ih rUnd-
linn of K r Sliolw.ii of Ahflraf
1 alatr nrganlnllon for Ih
poaldVnri of hlrb I T Conk of
Urrhrnridii la randldal. nrM yr
l diflnrfd In hour wltnfad lha
Rrralfat ! lniuitil in ! I.lalnn
during ihf paat mi Thrfr ha
brn a istln of ' &UU in regular
iii-nilvia an aimont 100 Mf nn-ai
bora ih- iffri'imi riMirtcd f.nll'
riiorn is iioc.s
wnitni wohkim. roil
1 l.i- llftniw! nt li.t hud i'iiii-iiI. i ..hi
to U III iff! Ml liiinillia .ihlllll t.'ii
lli .mil lanli.k I. ii on tin fur. .
.md l.i ii' la ii -' In 1 1 1 1 f Iii.h ii
in hi Hi 'ti in lilt' I tin t nlnnilil
'ii in . 'iir tliii.Miig i.aamiin.'
mail linn H is In r.ila. hotll
(III Mlirli J' Jn.(ii. J W Cif
llrlliati iilirli d ii I Ml tor Jita. V
Mil for whlrli hi iild til 2fi !(
Il'llv Ull' MIUIU HOW
lri.."e nf
llli.-i of II pith on of whirli Hi.. i
Judu. .'ih. awa Winn Hie .iv
Wel" Ihii-e wet'lu. old he anld tl"
.w and lli'l Im lln ii ritah
111 ill" rtrl llllllltlla liial h. imi'.
id Ih. Hilt h" iald mil nnlv r. if
Inr iirt ill.tirvl' IliOUgb II ellitllld b
iddil hi win. pualiired on a fllull
I'Utrh of udan iai.n on which h
.Ian i.i pi tt cow.
Am farmer in the county could
h.ivn done aa well und Willi Hi" aalt
ii tmti of Hits llttor could ' rmv.
i'iot(l'(l fopd aufflcleitr tn futtnn tha
otliiiN nt'vl full (or home ronaump-
tlou tbu following i'r
"GIRLS l.lvWH
TO TTK:I)
ST.TI; F A 1 1
' ... u . wr . wini.... I.
. . ...
nl "'1 "' "'' .urr Miimrnl
' " ' ''-1' ;" n'" " ' " --'r
( ' '" l H Vondn tot Ihtllua
'' "' "HI ailn.d the lnt.
'"' ' "' Mi ii- nf lli l!iecn
"'' ' ''"'( f ('nmiiii'tce whir'.
"" ' '' Ml" ... .n fm Hie
"' i.
" "' n Jn.d !'' "f
. limit
I ' " ill l. I i. u la friilll Wi i
..i I ..allanil Mniiilai m
I
M.iu. -mil.il
"'"' "' '' l''
. Hi l II ni II i rif calll
lit rninili li
r.iiui i- i. .
llllill I 'f HI. Ill H'Ul I
M III I
r. i Hi
r' ' '"' '" ''"' r'rlilui
i T "'" '"' 1l '
.."'"'' """ "'
Hi UT
BIC INTKKIOST
CISCO -BIIKCK
(;MK IIKKR
i i-... i- litiiiKlni. '!' i a( i aat IJ.
.tud'ii'i In Ha ti Uh nml band
il'i h II I III' l.lllHMa of that
rit mi. to UriK-fO-nriilK' Saliuday
to .ilk.-at- lli llurkarooa In a alritx-
rl. fof fiHitbnll uprmary on ih
loral l Million In uddltloi lo IJip
I .ii. iiad and Ihf ttand. Inmd;da
of arhiMil rhldrn f rntid I"
all' nd from Ih ftlg Dam rliv whll
ih numbatf of rllltn and fan
oiUfMr f Ih ahool I alwat
Ian." niarhra (or Ih- arninioda-
llon or 00 t'laco fana hav boon
rt4 anil olhrta will h In plaro
hrfoif ih- nam an that thar will
h plrnty of ral to tatt ear of
all who root hUh ahol official
dilard ftrila)r.
Thro win i no football aam-
In H.la arrllnn on Haluriar anil alnr
l'i irnlna fonat will b h ftrat
hi m mn iiimrlanf for tbi libooa
Hi ia of iha oil hflt will b turn-
fd . aifh IIJKIM Ml. atruiKl- that
la to fah MiliaPM hrr Eaatlaml and
Itaiitfir i.lav Frldat at Kant land and
ihla runttft will Iibm Imm-h d-
pldfd fah" from Ihoar two rIW
will ! lartsrlv In eyld'no II I
dirlarod.
The k-atllf will Im rallrd nl 1 no
Halurdat affrnoon
- -..
Porsinnnons
ak Anvsl
fivuro Fi(Mi(l
lKOItl III l)ri Jn i vr-
aimntnna laid a trull thai lid to a
Jail r fu Andrew Itwinl i. It.
n'uro ftri.alcil mI 1'antnii. Ill
Hfiiil l ...Id ht ixillr. In li.iv
r inf.-. d aa amIII'.i.. an won.n
.md -1 1 v lilt I Hi t i at liuibild of
Mi- uf lh rirtlma
Thr iM'talttliimii trial lll al Hi
horn or Mra H (' ttlrrhl whir
ih n i i i ran iiiiKti ir jnd ld
in . ml a h'a tn whirb w ra
fotin.l itlrkliia two of lh trull
Mra lllr.rhh aMurliPit laal
niwht
Trxns Col I on
Omniums Show
TTravy Tncroaao
DAU.AJV Oct It IA Cnlmn gin
n-d in Taxaa prior to October 1
ahnwa an lnPra of MS "II halea
over the corraauitndlna parlod in th
prctioun vear dapll advra walh
er and unfavorable prea for coiio
according to flgurB announcad m '
the rnlii Kiata Dflpartmnt n'
ronimrp tnda Tha lotal numhor
nf hale thla yar war 3.04 4.04 1.
mp.rrd with 1.US.SSA In IftlR
Hitvp Tonall Iteniprpil
Mis Ruth Milam .ind Mrs
OporfTc T Adm. both of Ella-
vlll wr In nrceUpnrldpp durtni;
the pa.t wak wharc thy undrrwaDt
oparatlnnn for Ihp rmovii of tnn
11. Doth w-er repnrtad to bp
dnlnc woll folllne Iho operation".
; ar Fm
nrnx
sSHk "flvo
tuusm'Jt
. . JfaOjKf ..111 .
fA.i.tr'
I t.i i. i II. i I
i .. . i f 'ii i.h.mi
l i.ii i in m ''i ii.'i
... i r nw.nii" iJumh
Aniericnn Loinon
Iaiuiinu" IS i g
Annislicc Kwnl
Tin in ii i"ii m Hi. i i
I.': Imi i- . .iiinlni i i.
linn lor Hi .iiiiiiui i.l... i i
lh- alKimii- ) f tli .. r 1 t .
Inn lb1 .!! .ii nr i ii h v
ilr' nil Si i m'Im iii i I
Mtmti. ih. nl . .
i.. . 'it i - ni I ii i
IllOtn a ii 111 .1 III In! Ii i.i
nr Im la n In .mil I.' . '.. i
ItIK III llllllllihk Ml ill 'it
lllt!lli
Id lak
im ii..
i.. 1 1
i.n Will I
I'll ' t.l'l
. ll. it II
' ' . M I
. ili.t i I
.1 .
I
I I kill H
at alii ..
in.ii . ih.
il I ht 1
Ion I .-
.!
nil-
Im I
I
!
i. im'i
Hi ...
. 'im I..
mm i'
It to Hill i. tliti ! H
i imiiii oil' I I fl lu
Ih Ii' l'i I" I W.ili .
f'.l
lh M I V in.)
n. Mi iik in i'l''. to tin pa
Mill Ima 1 1 Ii i. 'inlti'l. tllfd
UHI Mli'l. Mill Im .. mp.i
diiiiiiii Mi- iilrlirnflMi
Alimlu lli nik iiiUhKoii m Ii i
r.ii fH-nlfd in ih. iiinl.' m.i I
llu. liny Kroiiu I'dmi'M M i
A. and an forth
PHILLIPS CO.
Itl IM) PUNT
LCS KIKIJ)
Tli l'liis IVlroli'iiiii cnniiiiii)
biMilll llilllll(llll's ttr.k of
Mllllll rltalimliiitil tfiiiiii iIhmi Iii
Hi laira-u nil flohl.
Tfi plani will r-uNiii un In
V..ftiltit nf .ihollt I!" nmi fli ajar 111
I if built In hiili'lli 7 mill imiii ciilili
for of kui with ii k'uaoim. i-tirap
Hon taiiarliv of :srun vuIIouh
Th I'lu nt la Joritti'd on ih- T'iU
rldellty I'ratl Irani in th ra
ifM-.nlly omnd up by Hanm-r r4lV '""' "' -im. 'i.. ilt. thr
Mai id which la now brlnr d.vl !l" '-u" l '"' ""'Kin "f It V.
ond tt'iilvl Th all of the tluib.aon n at Taylor In I'i2! left
plant la iip.roxmi.ly two mil "" M""" "' '"'' """""ii Jacfc-
northt of ta Utile town of U ; "" '' u" " " "lrr' lo W"
ciMi Th. plant la due for cum- j "" "t '""' ' hia mothr
pMInn about October 26 ' . MfiaiT''
. -n . . Dan .Mood). i dlatrlrt altomX of
I ... . rp . i i Wllllamaoti counlr. proutI Jaek-
LPflVt'S I I) I ICIICl laon. "R3K K!
niirnii wi nniun'r
Mrr O II l-Muir u-id Hill. diiu.l.
1-r ll im Irli ion.1) mi Miinii
T' nil lo hi iril at llir IhiiimI nf '
a broth r. Ii. I' IllmUorlli Tli I
la-irr wiia 11 Irnvillne Ml' iii.iii Im i
a Cincinnati rlothtni; hniiar mid din!'
laat ili;lit al I'Mladi'liil'li.. Mlaa iif
lei a fhnrt .IcVncaa of unit two "
rtuv. lire nt d n nil )nra old. a s U'ratg. aged :i7. died In 11
M-trran ol tli. Wmld V.i und '"I "anltarlnni at t l1. Hat ird.i
mi-nib r of llir MniMiiilc unit r Mr Wraga had b..rn n r-
Tli. remain will h hM'id iirtmt of thla county for the grar
Itindw'.rtli fiimllt bout.- at Martin. ; I"" "f hla life having btvii bor;
T.-nii win thi fiiiu r.t I and bimil harp
will await arriMil of il.iiit.a ' Vi Mi. Inn of hie ilc.iih h
othi-i a.rtbnii. nl tin- -.uri t r
rruai-d t-na iintnarrl.'d.
!
Mr Slilmr will ir.ivel h hiis I.
Tort Worth itn.' tl iic I" rail I.
T"nn.."- II. r vi.lt to tin iii
Inline .it thla Him- will b. nml i ml
clrciiinatunrr .ind alu will hut. tin
brartfrll MniiiHi of mnhv ft i nil
bcrti n wi-ll ii whiTniiT Hi fiimllv
la. known
Pnlipp Hold Aulo
( '.. -'. .tr IiVm' llllHmvll" l'il '"I' bo'ila
Th iiollc dppanmnt has a nuin-i jir Tom Wragg. two alaUra Mra.
bor of automobile tlrca which wn j m niackburn and Mr. Joaa TvPa.
rorovored by th off!cM rccntlyi and a half alatr. Mra. Troy Loud
after thy bad appnrotly b-n atol- r al of whom llva In thla county.
n Th caalngi ar now at tha
city hall vh'r ths mav b radium-
od bv th ownar cr ownaia iiponfian Angela dUtrtct la lltplv and
prnpnr IdPntlflcnllnn I during the w k indmB Octohci Id
" 2fl7 wella wn being drIIWd. John
nOSTOV-ON'DON TltiaBla Oct 20.1 i0ffor. deputy rupprvlnor of tbu
fPiFlvo handltu woro oxeculed to-joll und cna division of Iho TxnHl
day for tho murder of M. KnlmlUov.l Rnllroad Commltislon reportod to'
member of th Central nxpci.tlv.v.fiidi;.) H. K 'loll bond of tlio dl-j
comntlttoo of tlio Scvlnt Union. I vision luro.
r-r
cowin
rrra jmoususro jurD.spipo --r-
5?J
(-u
. ! in . Ijinfii M.iii. ..' tluniahlA. ' which ulll It hf-ra If ahf vlll do on-
in. tin will h I'M nin "itrwp mi lfll la illrrctlnit Th nfffT haa nut ih
'-Hi i fi md Ui itinli. htHinwhll ratfoara with th I Lilly wood Cham
Mim. nm .1 If ahf rirtta It lh moitay will kO ia fd atarvlng ll
in . nrihaiia
DKAI)
1 t. i
ii ii
Sli'pln'i. (!ninil
Man (r(t Punlon
AISl'IV. (rt. till. llilHiill mil
uiiibnia wtv Htmitfal h) (.'.'lliot
Ki'igilaon 'rtioMki) titiinU la I In
offlr of lli Sewwlat) nf hiafi
dww. (Hi iMidnii HHiu m rrtnli'ii
I'd I in I- of Mfilioii roiiiii).
Clinton I'hIiii.i arn.idlii. to i.-
ord in Ih. dl.tr in cirri
i h.-r wna i.'iiMrt.d mi n rii.ii.. f
rttlhilltll; in tin- jotb diatrin mini
h. i. .t.ml..r ti... 1Mb l'i: I ..i
hla i. .i o( .ulllt 4lid oil " l'i' ml' i
tin- .'I.I l'i.. .nt.iir.it l i I tn
of rt.it . -. ii.i itto i..n. i. i mon.
ttl.'ll II . Ill I ' . .1.1 I' 111 I II I
:
i.il IIMilt I'MtlMlN.s
I -M II oiifilM." rtlWHT
III VI - II I.I. ii. i l' 4t Mm
III. J ii I ""I i.llioli it Moilllii. lit
l.i.i . fill. I I I i il -in .1 Hi I h.lt HUT f
i lull in Ih.ili .i t.ii of flyi-
- q ... ...
J7. O. !"! Xi ll(S
i t
.oral Hospital
On Salurday
' I i lln hi I iiiii-h in in Miiijiii
I'liln ml a. n let a weie lihl at Hi
i - r- in ih. ;.i slit ' m. ii r
Hi'- I'Hv (.i S J dinili aw. ii II
p i l.r of Hie rV.t I'lillallllll ehuirl
I'lflt'liiMlu n - nilonulh Itn
in mil i of mim row Int. fin ml .. r . I
l.'lnlltra were 'ii-."nl it ll. . 1 1 Ire
i nd mnn.t brauiirut flnrnl eff i uik-i j
'.. lovlni.lt hlm-ul on ih. ii.it'
Iif III" ill!' MH ll S rllllKt III"
11 'ii i-owbnt fri'llila of tin d c. ite
'1 wl.n ai'iiil ua pull belli 'in Wor
ATSTIN. Oct 21 --Activity In the
I I ..I SI. I l .1
AacoooQO. .
I
-.rr Dolltvrrt
cncwic PROOUCTIONH
QwAA.Pm
AAA
OIL INSTITITE
I'LV.NM')!) FOR
oil isKLT riR
I... I. U .i..Jiil Iii Ih- Im IihIiiI Ih
Hi. mi lt.li IMIr iluilim lia
. t..n mi' iiiim fimaHlim llif nl
i ..I il it ..r il. ..i
...... .... ..1..1
fMt. ii . ikfiiiir4iiiw nun ii
M.l.ll.li'l.ll Ml) .IIMraMllI .Ihlllll
i. i. i.i.i iiM.iiiii.
Una. lu. iiliiliHl uif. n iiftnif
." '
ii nm ii.Miiiiii. oi tin net nuimil.
iinl.-a nml ih- Imui' nml pliiliiiliilii
lldlt lliMillull linal lill'lTllllIlK of
"" H'lM'llla! iaNrU II) llir
"" '" l llatllllllt.!-. "I
illl iHiMhlila.
1 ' "k ' '' ' ' '"
"'"" "'" "' ' '"" "'
II. Ii.l.i- T.ilt oi Ii. ii. ir.
""' '"" N''' '""'ll '
i'l ill. .linn.) pi. ..I l.i 'i.
' ' "1't-Mlll.iMM of In I ...ll'oi
ii-i. with '".lill.ti. ll'i"
Tli. I ill Aaaor.iil.i.ii d'Hit'd Mini
l l voIiik In IliMI" Hi.. im.h.41
lion ol loral w liol a.il.'a and Mlnll-
i. ii. thi. iiii'iniit i. iiit'i.'a but."
il i..linl.li liiiotMi rotii' ilia In
ll"r hlblta lit III. (Ill 11.11 I'm tr ii m.il will l- rrMiil. Ill 1mm I.i. Ill nl tin. Ihf. ion II I M.
'"' """ imJm- a " aiiiii t . ti . t-ialnlur.' In1 In. Iml. it kiiini fol II.. wiiiimii
I'l'i iMiir' Dial i- lull) a Im M'.irb- jnyrtr) TlniKil.it nil. union unit nm lot ihn
'"' ' ''" ''' ' llr fc . I .mnt .nd.- umU) h II. .moon
cnrldai- II il dn- not Miaa.-a. tii..tt. t TIN ihi . 0 It ll.yln j r-niii.. of l hi- roinptti' prourani
''' ftiif " Tin aiirra oi li ( t Auau . Mi u. UinmI .rr J il m- .iiiiillnd In Ihi- l.ri t
iMiroiViiin liialliul.' iirtliilaiii. nl i;.. '.. i nd Min-.lhi- l-mnrr! for tiri niwli
Tiilaa l riitotiton kiiow.'di. It " ittiwi r..i..i.il...m. M Kli).f
IMillili-il nut thai Ihla Inalltiil.. whlrli IiUim .oiiliniini nl Kan liln ' Oi .1.. ("mf
..ffi.-r.lbaa di'Mliif d into an mnnHMou nl
mo'itiaiioiiai iiinii'iiainiia. ioiiiiii n
l' " lh" bb Ol f.- Tulc.
ntna m portia ineni mi niiiir
( aii.iill niiiiu.iI lAiiiiuia in which
Hi. nil Irnl'tlilM nf II..- a.t Mnli
foci. I rmiliH.nl.. dlaiu)i. wild dl
-.41 II .Ion llio. whir.. .ipiH.il
'" " IHfHI"lM
lli.rk nrld... offl.liil" of the (nir
pmiii out i. bn.b-.ilh '1111.11. d( mi
-IIPll nil IIINllllllr. It. loilllloll III Ull'
.-nil. r nf ii ti'riiliii. nl nil d. - filnp -
inci't wilh ii radiua ! inn tli-nlh-l
in mil.-. .Ulni ll an linportnnci
thai won Id nihil ihlir. a.llllrl. nl III
l.'Pal In IIMfl.' Hi.- IllalUlll' Wllhlll
a few i' iimiii. n Iml) Krtnt "M-iil j
Tim nil un ii und intrtMt nf inn
;ftinn would Im- r.ill'd iiinii In run
tribni" in and direct lit.. dvclop-J
lll.'Hl of Ihi' Illalllllttr lllti iurrtia"
of ihf ir.ij rtlriu IhIiik for Uu-lr
own Ixnirfli. it ta d'-elarod.
Nut only th' .rnduclnn end of lln
tniluato but Hi manufacturing
Kholalc and rutall arctiona wouuirnr tll IM.r ri. f ronirutt prloo.
im. caned upon. wnii auxiiinry nr tMI j.;.ilir r furmcr ulttl" highway
cotiliibiilliiK Induatiba would h" '!"l MHiteiiuiii'i eiialnaci uibl tbe lioua"
tltid in tak part. .inMailBuiloii rummUm'.
llr.rK nrldii" la Hip liiikiat id. iiniiilllnii. n( Ilotiatoii. 'iiimII
Irlhiltni ii ytl d.'ti'liipiiient atippll t
w.at oi Pint WorHi Tw.'iitt llir."
oil well alipply hoUM'H lire Inmlr.l
h-r und nil well toob. that or-
munufuctitrcd here ur- Int' riiuiioii-
ally known and in Int. i nnlloniil d
in .iml
Mll" IM' Ml ll -lll.IV lll'l'ill .
Ilr cl" nuili-' .'it Hip I'lipllnl of
Sl"ih.nn I'utuiit 1 1 lh. 1 1 lit. r of a
Kii.olln. muiiui.ii'turliiL. indii'i
wlin .' il.ihla .indiii'lriu ciimiIIii"
from niitiiiiil i.if Millinii!. nf ..I
Ioiin nl lln . in Im ir rlil IM" 'I o'lt
of Ih i mlnll t '11'h i.nnilli
The r.lllll. I III" nPrii" i.t I'.i'
larifi'H rurtion bl.tcn liuniin ni'lun-
tit In Hi" wmld inoi" than hnlf nf
III. i-urhnn Murk
leiillli In Inc mudi'
nuipiii of Hih
In tltlri cniinty
TliU piirHi-ulur Indiiatit hi-rn l'i
t-.rowiiu' ua lln- dPinnnd fm iiiitoino-
hll'a i'iikIiikh iii Iho nmnufiK-tiir"
of which llu- kic-Hit part of tb
parhon black in us"d uriiwn. mid Hm
uaa mil put fiivnralil to the eatab-
ItabtiiPtit nf ruch plnnia hcnmH
nioro prolific.
Th cooper itlon. not ulona of th
nil lnduatria. but of all local in-
trata In balng aak'd by Ih fair
nfflclnlr to th nd thnl Ihla Inatl-
tut ahull bit na othr projects havo
pmvan. of crodft to Ihp Oil nlt
Pair of next ynr
I - . .- ; I
Tlio prediction of "fair anil worm-'
cr" wpftther today waa moat ngr-
nlilp to many particularly warmer
Th.it cool wind from the aoiith vai
unytliing but plenaant.
A bill fur the ciiliuutMiH'iit of the liivckcnridjn- Indfix-iidciiL
Sliiml litiift o iih'IihIo torrituiy to tlt wi"t. totith mid I'.'iJit
I tin1 pri'M'iit district Mim .MftlU'd liv (.oiiitor m'iimuh w
U'ldiix. follimuiy; iU paiiiri' In Itotli IiuIImiji nf tln l.ij. i-l;ii
ii iter it hud Ih'mi iiiti-odueed in the oiniti aumo tittt- i.u I y
Si'iuilui SiPith.
Thr itil..i)L:i'iiii'iit will nuiki' llu- di.ttnrt tir- nn larjro nn
fomu'rlx.
" ' """"! Tr ' ""' bronaht lulu the
I YKiSTIG ATK ) HrcK..inid!:.- liiHrd"il diMrlct in
K'V VI CI'PIV CPU I vUut" "' " ''' mIim.iI .hi-
I I i ) I I ; ill II I tliil In Ih. ni Hi Hlnll. nf Ih.
i r I lvJCI "i" l'i"' - slim"! diatrin ami m imi a on
I IxWtrlxlM NU i(( mt nIii M((m (1)i r
I..-..I .77T" . .. ii'i-'iiH di-ni.1
.i.-ii .in. ir. .. . iiiiiiiri
lllllllllff t fmllllMif.la... .r lli.ll... III. .. '
" ""' ' ' "'. I'-
iii) inin tin nun' imratiKntiiiii
nillllllUli'i' lIlMl fur ST.olMI lit Ik tip
. Ihi'i il in (he nml irn ilnlliir hllK
:.::;;:-:
l'n..iiu. .rra.ul fa. t a. a II
..-.. .-. ....
IHi1 lo nliliilii fur Ii ln iiinliiifiiiinni
lOlllllllla III fll I'llllllllfai.
Wltii.. 'id Mini oiii) In ii. F-i
llilr-lk K.rt .r... tt wli.-ti II... fornr
t.riinr innd.. t ! offnr whlrli Win
'"'.'"" " M '""'"i" " """'
P(' . .
T1. fr.( w(.. ril. Ihp'. .' .
oiHiiuiK wna w nm. iMitiiir .-; JfctpLtslr- Iii limn
. ...... .. . .. . .i. . .. . I
. on ii in hi in iiipiiii. w ii i "il il il n"
hn . ;. Mmitii. n.rnur
airt.lnr i now iliiiiriiutn of Hi-
Hiahwuv fnnitiilaalon. a p-.-
.. ur m r.r
. . . hM. hv
. n .j.
Th- ion. mill i nin.. mii IiiIm
"MtlltH- - lot Mil. in' i4 I...-
yrtti.rw i. ft.. Mi
Uliil rinlim..i ..f Hi" I'oiiiliiltti.'
11)( . (n .. hiu bod wol'M
t lt dll. I
i. (Mi. ist it. u tn i I ul. t'.j
IhkIiiIiIii' nl Ih.' F-milaoli iid
miniKtrntloii .ml iii.Im- Ih.' Illahwm
.Brt.tl td of I'anlnna and
! olM i. .iiini. . mm
..(Im. m. ftt .1 i a.lh..rlid bt
; UI . t. n.-.iiwtl.
. lk. i .ii in I'i3'
i( r .M 4a ml
..rlMl. . h F.rmianii I'.i
1 iil ... .ihi.n:
' ; (ll( - v(
hll). i. Wp. iu.i lull I
)1li .ti.ii.
t il. In. .iittiii lo ml
)ti (l i1(
. j- (4v .( i .
V(i t
! . .
lh'i:iN. (III. ail. I mcllllwl
II.JHIH Hill .I4IIIIIH. Ii'IUH-niii will
Iki fUllnl Ii fill III Holla Imcall.
-lllllIK MMllllllHfii 'H' MIC IK'IC
.!.
. Iiritll-lir. llllill llll- llW'll IIICII.
lluiiitl ri.ii-Mli'll) In Uitlliiiiiii).
At'HTIN. ticl. id Wf In Ma).
im J. U Wlnib'i llflh illo road
riiiittui'inr. told him Jim l-'crcuton
hml of find to nut uittliway uibiu-
j . euniracta for lilm Winder
iiluiiiir. 1 of i'iill"n jnlnla ud
to pi "trill ioIii'Ii'I" i.lti'lllt'll Irnill
ii.trkiiiti iiiink'd iiiui'li nierrlini'iil
nli.ii Ii. mid or In IiikIiim ll"1 !'
Aiixim in an mini Mil In K'l bia
piidini apiiriiMd und Kunui" S111UI1
Hi. 11 -.'i. tui lo Hi lliiibwiit I'.im-
Mllull hllUt' -led ll" oiiKbt to do
.iimiii f mm wnilh of nh el'Hailii.
a
Uodv of Dohbs
To i (!rnnal(d
l His Request
IIK'IM Met l'i Pi Fllln'liil
ert Iren (t CiUill" Hebh who dl i1
IHI nl ihi in 1. hnaiiltiil her. w r
i'.iiiiil"leil Imiii v Aerordini.- In I'lur.x
"rtli'iii loi I ll" Soi'iiilli'l b-lidei Will
be Held at Tern- Httiii" .Indian. hit
lih-ilt(-e Mltlltdl.). after "'hlP'l
Hi" body will bt taken lo Indiuni-
11 Ii- fni rreinutlon.
AI-.S'I'I.V WO.MW IIKAOS
w. r. t. r. in ri.s
CI.Knt'ItNK. on 21 tW Mr
Claud Devanwntta of Auatln. waa
today rnlPtd pridnt of th
Wom'n'a rhrlatlan Tmporanc I'n-
ifi ni Tpmi In convpnllon here
:
T. H. Crow of the Crow Tlr Co.
of thla city la In Bleilaoe. Cochran
Cotintv innklnB after tlin Interests
of land helonRtnj; tn IiIh wife.
Jrh.ml .rri. m. f. II. . in...
11 r
how ' ier. w III ! ni.iin iii
Ihih ill ftrrl II ntiiiiiiuiii d II
i linn t linn Hit I) MiHt ii i )'ir
"Hill' noil III IIHllallOllllllili - il III
wU h!..! . ... w
aniKHia III oil it hi ililii Hit Iiidi'i' ml
lit darlrl. iiii rliilihd'i'l I. i
I'iioIj fliili'd
Th. .(l'i' nf Ihla bill ii; .i. '
'""' .niiii'i. oi HI1 iliaiiii- mumi
b. .1. I rmlti.'d until In M
ir
TIii'pp Dny AJfd
l Marks (Jlmrrli
u . ";;. x.1 w
. I! ..
. -..nnd i. iin.. tin "
.... i i .. ...
i'u.'
I InMoli I r..ii( I nf
i!. I.ilal hnnh. . M.
-i'.tlol .md ....ll.nl iminllca
tin i.i .4rb Mltli -niiilm Ho. hold
li.liik. .l .on ilih In . u
.. .li
Mtlii.ii.li i. roii..li. .lomiui U
(...ii i. .il im iiiliii-iiiii. th. pr.
' lumii will In uddltloii lo aiiliu- nf
'"nn. vumiim
Diiiryiiuui Win.
Prize On Bullrr
ii
J Iwii.'ii... i iriiiH 't . clil
I ll'" Hii m l at Mb rOliiltlillillV
tti .iwiiiilol Uhlii il- I .1 Held
..( li.ih I'll m (In I Mil" lull
l.ltlli . -ill l' f.illii ul.lrh h. li.ilili"
wl'l iml inw .-f.l I'll in i mi'I. 1. hill'
b. I.tl.in hi. I... d 'llmli I' III l.h
'"" ' l" '"" l' hi- I'liiMH
'I' "" " I t mill I l.nili'i
I 'JHi ' "II Ihla ! Ii.i i
'" '" "'" "" '"' '' '
' Su I'll iia riiiini) won ifi prl.v
''' tlllrl at tin IMII. -.lit. I'nst
i'""1 M'WI.ori.i n .'...1 iHfie
In th. ri. in. 1 it dlti'ion .imi Mi
Uwl.-uln. won lil in th limit ii
tlalnn.
"I Inllrte thnl w. w.iiild li.it"
done "ii IhIi r tliiin a. .1 i.t
l)Wlmi! allld. "f tat rinild I. id
had ( bi'llrr cuiitu'n.-r m mi in.
blllti'l In 11 -1 the ninx Wi ii.nl w'i
old."
nllU'll.- (.lull.- To
I .-!! II II iMl'Plill
KirM Ol' NonpiiiImm'
During llu- iiaat I. i. ih-
I (ulllt- ll nillliHi liiti. in 1 lull of ih.
COUIIt) I1.1t" not Ii" n mi 1 1111. i". 11
l..rl ii" In thr winl on Ih r.'ln
llllllllt) ti.lt- and Hi.- till H'll I'.iii
llowi .el ti kiiini imi (In. - will Im
lln Hi- in ' T'UmIih m Nnti ml. 1
i' mum n .1 ' "" 1 1 il im "I
01 ii. 1 n. in i! w ill In In Id in II'
tni:.i 11111'" Hctnlier ; at
2 .! i III '..! IM lit illl WlllliU n a
II 1 1 1 I) 111 'ii-liation I'luh iii" uf
nl to iitteinl
Tin HillovMiil. In .1 riiliiiil.il nt ll'"
"lull III" llll-i-
Mipi in' HI' . ft Ht and liid Tii"-
di.tx nf 1 .1' h lllolltli
I'lnn.i 1 Cluir Fork fn-t .mil third
Wi'lllll-allll)"
I'ecun rii't and Hilnl TIhiiniIi).
Wu)IiiiiiI 'ii'Ml mid third Fildni
Holla 11 r "ond und Intiith Tliuri-
ilayx Nicrihlit M-crnd mi'I t.nirili I'rl-
dtivh IK STI'lliJNTS T.Mvi:
coiiitiwroNDi-Nt k cnritsK
CANYON. Oct. 21. - 1'orty-Bls
attnlonta hnvu nnrollod hi tin- 1)1-
vlblon of CorrnaponiliuiPit Stiuh of
tlio Woat Tena Stnto TwicIiith Col
Iiiri- hlnce tln opnnliiB of tlm fall
b' union In Sopliimlinr.
ll
aataf .SaM
a-t-fajataaMaaiaiai aaa..!'
ajeMVan.ffiButCix
Fcca3EKasca
bfl

Upcoming Pages

Here’s what’s next.

upcoming item: 2 2 of 4
upcoming item: 3 3 of 4
upcoming item: 4 4 of 4

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Lockett, W. C. Breckenridge Weekly Democrat (Breckenridge, Tex), No. 11, Ed. 1, Friday, October 22, 1926, newspaper, October 22, 1926; Breckenridge, Texas. (texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth69125/m1/1/ocr/: accessed September 19, 2018), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, texashistory.unt.edu; crediting Breckenridge Public Library.

International Image Interoperability Framework (This Page)