The Daily Ranchero. (Matamoros, Mexico), Vol. 1, No. 277, Ed. 1 Sunday, April 15, 1866 Page: 2 of 2

This newspaper is part of the collection entitled: Texas Borderlands Newspaper Collection and was provided to The Portal to Texas History by the UNT Libraries.

View a full description of this newspaper.

RANCHERO DIARIO.
TOMO I,
I
II. MATAMOROS. MK.il*'O. |)<)MINO<;. AHI! II. I.*» DK IHHÍ.
NI Mi;Un 27
•a i ..f • i • .» w t. u ,-.«.o*. .« •«•* <|I|« »« I i.t . I »• - m¡ ..i» m la pr»* ii. «a T\ A lTI.S'il<»\ .(* operario*, ejercílatí*»* ru-
.. ■ . *•« n. ntr*. y.„ .,,**! . uy* A «Oh*». ■ >' Orí. «lio |"iU..
•<««*.. 14*1»*t«**r* MAu y Inipraaata*, «n " .» _ i • ^ . , , . * , ,
• u*«, ar>i»«>.a la ¿y Maní* A »a < íM". «mi 1* imra rl rmlru 11 ulcliMiO I bniulig** |«« titbac»* imbliew*** «!«•
iV'*\'V ■?»**' m‘,t" ivr, ti u. km «.• <h i t. ru ••ut.tM Ahora, como ni aceptar Ma Alemania v lo» E#tad »* rni-l
>t,n,a para p > >*. u».rr r «u x¡nt¡l¡UIIO 11 COfüliA tU) M«‘X¡* |mri Ji'U't la apariencia «It* puro*
* u,""v- .ui„r.;h*• u iu« ^i.
auMcio»» INrt Ummm Im aaial * . |> *•*•* mmSbs*» * roSpCCitir V 0>t® cUít®fl» i ** *4,*1 "r,n** I1" npfCilSIt »"»
1 . . . .... . , 1 n * | . c'>ti*timi>l<>r«*«: regula, itnpcrirvl,
•*. ii» i«.uí" u tilín».»ka i* a. tut< utt» *« .* j.|.| p^u ni;\tlo firmo Ui n ficio* , . . *
' n*l¡d«.l »indoprntl rUylt .‘
#» itibi < f r pnnrri tul ; Ml« « . 1 « . ,« . , » "»vjoi *»• mar ui luuiaoor, u
l„¡. , , i. <s»u ti rn>M uc«K« k dio* l#l#^rid®d do: lni| fju** K«c«ii U la Italiana Im tsblu* <l«*
\ ,«i.i tpr <•<«• !«• w» *íu*. jf uu k !t* halda elidido portel©. t*l oadro <N#n «|Me ** fabrican loa ca-
n,i ...i r. i nuiUim tM «mi > yo m «l» y <»* il)ii;cto Wif^liitijfton, oouven- jsot*« el papel con tjtie van upita-
I Ulltilt luMbt W U»
TU» »*!•», tt«l# íj»liU*lt>, M*>. »■*
|.. f uil * ■*,. Uirurn^JlucitU, ti;
•). n. | >U»r«-« *ih lt> ■«, i i i rt nlitd* «a.
!<•* ►» «•■ i»* A*f*»* i-*. C*>r un
rn ule* iU >••(,(. luí. i., |.i nuera p >Mn* i
ti..Vi, |»“f Wwl« |i«il41f.rl«,ii aigmcub Al
A lia» uiM'nii'f* s w U*s Liiit I.» r> I .j « »l
nutre.
Yu I* Irvaiiluí' rl ultim < «lia
• • m 0 m
<|U0
( ule-míai ni.
..ti, \.
11, K.,U<lo. Srtii TII'UO i
I i .1 liiM Nal, l'« I. • I . ..
%\ . I> .i,iin4 l.l liit J\<> l'.\>MK
ív,i,n lltuuit4 ) s.ti.l.i Atiu*lét- m tur >
Nal, laNllll.vfto <•!'
i»;. • i, • NmiiIo Tiuilú»» el, y i«r.
I I >||iiril« «le lu Snaiuilit II»*-
« .11 i-tiu.
K>tn ti< rra «.« «I l'iya» «it üulKtr" ü<
iiiimtru vtr<la<kt<< «IoUí.ciIiu, t» una f«n
■It'uriu !■ i,i|..>ral y |>«n -.i, ».l"UiK t i «•< ra-
/ .«i | it ttl.t «u |{..i n«, i. 'U i ti» ji.utu \ l( A M I /é\ ^1 \ N .\-
NA.
l; >i u< »•>•< \D\.
*At)t
u y í
1 « 1 ,
*»|».4«’«t4
it", y
ftl-m-
1 «e
l > «Olí
IK14
* li'fllH
/ \ I»*! l'AltniKl Al \l'\ It
bi:i;i:or 1 i/. K\K\ti<¿o. »• K*rt: *K
t'l /•*./,' 1 f V /. I IM i >>l; , «<A•
t'l '/*! V.
OI JAN .* I
< «atiftj <|it> w Italia m rl LmuIhi, Hii'i’ira
|iitr« Iiih !t.«r»<. S t tv¿ K'iji citantlo K lia
i.i» lu in'it-rti. |iut» t.,ii«u.l< ru <|i«c «i < l ru*
idilio oururt), pero cort1» y m-xurc, «|u> I
coutluc. u «n i'utriu »t rJ-eti ra, aloinU' ul
Huí uaiir.» •« pone, U'lon lc r« «plunJ. mi
til* 1 Uiii.itlt u 1* 4i.lt M ■ u lu» l.,t lía- < !• I
lia», o.) >i, l< tojo r» villa; « l .ii.lr u.< ti i)
IllUi'lt* . 4 I'Muir to<t<l «* jÚVt U, »Ul'.
Ii/, atlttuilt «A a luí t .Ur o |. *i t
t *1» lu itlliMItiual IrI peaiMHIIt'l
*11. HK.VKR VI.MI. II V V ! • •• MIJ
l#4**l«afubl« u 4t nat itru uuttiii'tt
i mu,nuble.
(*<iauilu «I i. j.iutu n «i,tu ti. »< ti liu -
I rr loaap«Motr». >1* cutí*, »ul>ra »u» ral
tt» ell lu f'triu.l <1r Irll^'l.l* >lr f I ffl. |» r*>
i uan |<, ti oomatiirubt <lix»n ft*eiltc 1, k ,
1 liuila l.ueariitiu, «'..uailtut lu ilatiiu uf il« tl-
l« *|M» b.,ju l»l rir|«t pan» ni |. riv ti euro
/ u, y |»r■ u i- r la llama .1 mi,a fr luí \ t u
H'tiKlr ru ti allí,u. y t jiin u fute.lo rnirtar
lu rt'i'ir/.u y la Irnii.^iiliJii I ■(,»< i{*><4 n j,|«
lia «liua a*|.>n.)u luí
lil,|.>U |Mi|firt..?
X'l> U" > • I■ tu i|,« l»l li -Jilali Kor.it' »
«•«Imni >|i|i «tui«ii ni « ! aapaeiu, |,ur uur«*
li *a. y <j*|. I ,» cm .4 u n *'iui lulo» ,|,a-
t». «i.tr* >ir*»*Ui I'*» «rron li la» loVi la» i >-
i* Ulal* «, y 'j i* *.I *1*.4.1 «lu I*,, .i. (. ,*|. |„t
la1.» .|e uro pululo, ¿ |. ,j,|r pr*>V«*eli>) li<>»
i .ni I • I '» < , <» inuitJ..* »i I».mu» vji |>. r
• e r nttoulro* alma»' a, lu. man » «ni; ru*
• 7 an ul iu<iii«l« *■ vul«tetan un I, jui l*. fra-
f runt* I* t »l i* I .» plar .rt* y lu» i|«
t*> 1 * ta» 11.tll.l l.r!« i «li luiiu loa , \ *|o
<«|«itvalii,iuii contra la iIi**,¡,i<m.>ii •!> |
|<alcr** v ln per-ti la «leí alma' Ni j m> y..
r »ni**«i todo «I talento, lu l» ll*'t« y « I p<>*
ilrf i|e t nía» Ja» MIMIH ) la* | <*ti -tai.»
•tr| |.a»a l<> il-l pr< »»titr y ilcl |k rr< ntr
cldo tío tino con el jFoliierno úil#r«ru»w«ta, lu* cinta
ti m • • , niru'ii (tara ultr la* v liu»*
UK(¿1»KS0 DEL GE-1
vií.» i III » '' 1 f?" Y
> I It \ I. >11 .11 \ . ! i 1
¡«li^nMatl nacÍon;il, reconoc • á «1.. ^kv in u IIabatía, v |»<itien »•*-
Tinajero y Moiltejano |). I i>. t. ¡ t o .Innrex romu I rmi* Iri l.l tn|>» lo* I 11 . • -. jrt- iC»-i '
Vuelven ('OH El. «Jontc (lo lili» r«*|»úl>’,¡< .1 «jut* y .t .'i »,r *
no existo, y so emnofii en d»‘y'1*'1 ,llk ,l'
l.l. it i.t« i vi 11 ,\ lo im. i. \ i. 'I- mantoi; oí an n clon n* > n1 t tn*
«.i •» » i<i,*•• , i• in : ' . m t« t ni I >i i* t '•!
IMt irnix. do roproNfittantoH t|
1*011 adonde ir ti l'ti' '.ir «ti pe» * p.m pi, j.¡u »1* r ,ii t »ut'« urtifi
»onnje unto oí cual no fije n u- tío, Km «|ue eiuratt en la aduana v
• rtMÜtiidofl. »«• ultime» ñutí bajo el titulo «le pu*
l.l ciltltiim <lo doreelio OH r,>fc de la II >'mi.
píim nu<*atroa vo inm una va- **' l* ’
n de (daaticidiul rcc*ni<Hltit¡
rtu “ti a»w«HK»u euw •
\ r.lniu.
K*t pa,.lm r.*m,'t»f«< l*i KIhu tu.
lu» .ti.l,. ul |>»»|.tii n«n ■■»t dn«u«a.
KJ anuir, lu rir(» , l >l«iitu
l un j»»t i.., alma la «oriAu iu,pl<>rv
Mírame c m |n> la»l. matp r <btw«.
Su .lr*|.fr. tu ta» lula|t'M *»' Inrluff»,
«yu» erro un» ru»u |. irpanau
O ir rvmu Metapr*, i» t-i |*»*n»tl .!• Il *u
, \* u*»» ii" pu**l*» «'.•mparurt**
t'*>u nti ti>K"l. *l*"l i“»w|o i»|ini,'li‘l >'
Vi, p. «Ir. • 4*o tnliulnrt*
El Irtnt nap. >|i« nlrtapre t« I»» r* i» l»*l*
,t*uru W»«* r .iit't rl aga* rrt t* in»
*
I',.-.'* rnul . »tr tía luatntiaa
«»‘»• ■ brilla i tlnmina lu Niro#*l».
roí t % tan ». tv %a.t r%
\ \ t u i « ni /.
h.’ I ■ p«r» ln» pnrri»* arvaua aiaaut«i4—
•4 Mfirw é» mI« i*tu y «a»w
rtiixiiiAi*
|*or art* »» Muir* *• «rr*-* » l.uA.,
• ai uotki. ni: luurcrv.
212 41 Ha*.|a»l ké*|H<»
KMTlOtt.mMIKMTO
— u t -
Dulcería Italiana
fh u ru U< i/« f f/. i «ot,
% 11*4*14 |N.
< OM I* \ S| %
GENERAL TRANSATANTtCi
I.IN II % HK lihNtU U||,
MATWHiHih, TAMPhn
V K l< A eut |
I*» el rap a mi* - «»«•» -
IIW 1 *tt*. M r>*atM» «u m ...
I Hks TH.i \HATt.A\ III
! •** rmpmm 4«mpm ha »i 4«« I ] a*t,
TIM4 l.\ 4vt K HK MMKK %\\m* .-. »»»* •*« .4 ^
y mtm lu* • f
■•••'«lia a» pwuiou «. ««I* ...Km
>o*.t> na autuula»launfai *k 4«l
.« II»Imm y »•« 1k...M,
tirabadta Ib «o «i» u»i (atol mmoiti |
Tu» gru* íaa. lo» hk»i,I.« tan k* rn.ourui
l**l(im»« di.lc«* ,|m < nra itaf m un !>■* I
ItlMla |
I
futí llu.unru ib rd. itrr.lu* UKUiUUU
l.o* («forrilH >lijia > JruiRirot
\rrrfl<ni t-l IMaii ik l.i laapaiu.
R,«ib* t,< rn» n»i ai»»r pr ifun I \
tptr >t«i !• * porro n, ««te limón»" »*i*> I
A- rom» tr »*»•» rn <*t.* tu»»<l".
I/* im-•».«, tr amura 1h*m, all» •ualitahi í
II Al «tum .r»» \i>nl IV d* IHfi A J >
/vña.
MI IIOI*i: «I 14 I I IM>
y g im i u itt i zttA’ i fmt •* «i no,
darofhdhw y p**fUlu* p pau,
kat.it 4 .»iititil.t. I milites
klfBfdctH i» iliiift. r,M>|Nlli Ar U* , |44*td!t
MlRfbilrni jc«a i*l b»,
BLANQUILLOS DC AZUCAR
Y i » u!.\ rt*> rt.Aiua i»k a un no*
Oldni «ir |«». \ |-|ri
IDA
s-"* 4d a «u-nnr .. un 4«m r , ^ ^
Nana v l**r« a Tu.^» W. ty *,'
* <k ll A»*« ' |pp
H-Ur |f 1 aWfiiü I* «a «ffeft» • | I»* f ^
■r »K *r* * Vcnr#M» lm iééá
b mi m
iiK'didn oiio ol intere» lú a del
\lu«mi a lu* fuerru» Imp riab* por l«r» uno '» ded otro ludo.
tlaiMtm, i.i Vaiurmmiia j lu Hela* y ►¡n pmliniir ,t Ja ni* *t < n
L'uuniiu* do d, |v*«dio nitomiv aietupro ln
Don 4 IIIMON | AllliOH MIMA ION <' d» /.J». HUI» til medio d* lost
MI Dio Mil i OS.
Vur Ji,il*t< <lc l*»a puro dea i ¡guada*
, ti • • DuuduJ* !itaiii< iit«’ ovino «te l i II*»-
i.i. fju • s o’iiu \ iiti jn >* \ ,i I, Y K • ' ■
«i r %«
i »\
Jl MU lAK
J.»» .h* I *
Km aut" (.» .»<
,a«ta**M \M
II iv «*nr* «fi i |>r un informe im-
portante Ú lu.» «jUe UIiUm « 'leu:
No »«• vatMirtiin imuhliuont»* «le ...... r
la lli.Kana loa* «ji|<* uno* li7‘* mi* " *<*
lloru-a d«* pur o. K ta rantblad, fi m,>«-
u :4 primera v,«:i pu
e
»••. «a lu 4.*|HMaa< nt«t m • i pr*
11 ,,* «,»>. «a i.aat-d *|*m '»< <K A
it«*» par» <t*vd da al l#ra*a* A* lm
•m it-4* « I «ti. >td la palilna* m
a r -nlolir la >*»•>* >n .a >)• r»
■ |» |d«.*ru « IWr* *' up* r* )*.,i
.(i.* *,«.. «mm U. iriif. arl ■ •# .la
t4<t.i rl n* lb *b* la r *•<Illa'lúa
«. «a. AH» i Ubi
An • ■*••» hf*«)W al pícate** p» «**»• i. »t*
c«a a* **»<•« la.
Qiir trniMM»* nn »Nrlt«t« roni|ilri«
O* «■•»(• pw« «la 4* war,
4aa i » «pt» mt»w* »aa MThfm a at->-ar
Irra cintln *o nitda, f —»| N2*M *|a» I*»
ivaot, a* (»U • «i • aban a
II M.bwr» |, lio* b l-*«
j,.*iij axtoxio «ftirtt
ItKloUN.»
Hab 4» Vrr» Croa km 4-»» t? a tía* t •
***' J b fa a , |ni 4^
•I» (a iM'h*
. *w»b «b T «mpM» Um 4m> 14 , Vn. i» 4
»«y*» - V':"'1 • * * *1 ’'1 !.
\ le.nlta ni tm |iot n *i»i »*|»«*?»• • r- ,, >t. ti«*n«,« en «*u*‘tit i «pn* *e nplie i
.**© ú ost|mti’«jn«* ln tm rxn i! , •u«uiuo «K* to*lo» i<*« fumn l< r«»
ti«-tt«* un término, v el «K m* dio 1*1 ¡glot*». K muy « vidnitc «ju
ouul nuevo Atoo, c.oln V0**jue '"t-4 t «‘«rn- »*•* »■» ¡«p o »* «*i«-au*«
«pie lo d«i rilmn i»or tierra, co- I*;'1* J* •' ‘t’1' ! ‘
lu-.t nuevo vi_r"r \ loscmm. v . . * ,
i - , 1*1*1 .
n<* lovuutn coii miNiM'p»* nnru , ... •......
' i j*r*m it íh ni i ■a ti u
Mmcro- i:x ni.« ha- ntimunr mejor *u victoria d©- f, , . lu!«-r, «
J VI. I lllllti ■. •.
*• # •
Trm M aria» — Va vnn
¡ ‘lulo fr« (MitniteB Ion pait m
cii «jilo lio «•« nt«* ti ln nitijtT
con «lar u 11 t<M‘i« «I ul í«iiik Í, n,
AMONIO APAMt
K-**et«»»i»'* palA
I.
A NI KIII.* Ul A o».
(
ion iri*i« i a¡
r nt DANICO SCHIICCK
*» t«a «tal » <b ta »atb 4» (Wr. t la h»i..
Ya iwI« pru»* m1*> | na» 4m la» rail • 4- U ■ univw » K> rtaab
«■••>»• al II 14 itr II M»l la»* il.»i«éb a
.— 4i
■•ti
riíECles DK f'ANAOfet
t t»«* h4'* m m <
I • tm <ai , (í|(i
Y* * * ’ *•'" pam^.» - hhc
4M «’-••*,'«*• •) «* . . . ,
' »»»<* •»*•»* 4»t 40 *---rf-r-í ,nt» n i
,"a.'4.-V* •'.»*****•• M 4>« .N a
y ti Sah»4» I*»..,
Ion kp- <r •» . -■- ■-‘■‘-ni mt_
y p» <«aht«Nrr «•«.. , • —*1-1,1
bu.» U ■UtaU 4r aa <a>p«v
I» I UIM|»««lN. i| M
' «
«a Taip
p*«r * I *r i ,r« >1* I • la»
II A
* tA * dC
lili td «f** r 1«* |*t ¡«trliRictln. mt Ki ili«ff*viA|r
llar (..r « ,.o « aW a I» Juan *«*i4»«i| Amtm» | tiNNb •aiw^o» y
‘ » I. ‘iu,* u V,U'-4.jrú.'v't»^.J^ Haoan Comi^turaa ti» Toda»
«#irsa|b«r 4*-f id l*n* *m tai» «ilifv u*b<»« dv i#
I* f *t«l iti I «4>«4i i|^ 'It rftL* »l* fbtft
< f«l drWfi fra o i
H* lm ama m [
•■»*.; .«ItlhM.
i .......... * rt x , |
N*U^K«m, Mum ¿| ér H
ro>Hiui«>, HO
f la Klirín-
• «Ljaiiioa *v
Kn ln cniprepa política qiit»
i. »>»»:> i'r.iMunv. n» i*> mi urros u { ti«t«» el pu «do mexi-
1 ........*.......
nnrniifn. ron M¡t.\.iii¡linun por
Kmpcra lor. no lu !,o lio n. tr* ™l "’V. ‘ »«»* »*uut, n,
- „Mir *le un J.-r.- h" m "lr ’
el d« ivcli » d<
H Jxi' Ou i,
h [ n.i U. I
«.» *dr** n* » «*. »• *b la <m0* i»r«*4 4» S»»*» i t
«til* 4>«*. > • **« »|««* „l» *|MT 4» »« irofl
, ■ »f M, • *«»|air*'tn> t» por »l a |. *f *|«..*»»4** f
-trual . o r-pa««ad • n «lata |<at lutonta*!
*4 i,t»*U . >1* la . * ►#»- tita* '•**’<.
II Matjm>*n>» tbll U 4>* |m4
astoxio vi»tur,
2.9 II» , Ha*»*, j«ul4l>->.
v'lam*-, do Mu vi ilv ;
i, «!»••• *■ ét vrt.ta
I n Orau A«rll*l» «lo I jmpirn
,b t*A»« fla«d* f HO* 1*1? I*AIMW*h
IM*Tll IV
t.« lunu a atttj«i
voto» I.
mu
t »««•>! • r
I if ISuat"*
tm i mi
I *ITA' I ».N II |»t« | Al
> i »
Xc
I* «Nn b»4ia 4»
i»*»l«t<| Mf, Jut l |r | * Ikl i
» 1,1» a |» l»l
t» i uta • *K ira» <lu« « .«•«_
t A litar* mi a t IM,
T*d«»a »• b*pt»Nta f r*a b par »»p ]
•<r aa »*4lb mmy , b
A la» tr*** '!*• la tar-b* *1* ay**r l*wt »alv
I irtlli r i 1**1 f >rlnt M"i,t* r« y finuu* ..«f i,
*¡ h utcM, J l <i-,i« rai 51'j .» duii I»» l*n-r-
/*» .|«i*« H* *d,»ft,¡. rit »a «aleta d
II, «lt> * pli*.l I.»
u inpa.i >t ’i t' « >r*.n I. i i;t iuÍniii t dtbtodtl linoioll No-
1 Im ittnn, si dl*btti»»zi pudiera ©u
torperi*r « n lo uiiim iiiíninio ol
«|iii
itt« utifinnMt*,
iudepi ti 1* n« ¡ t y nutohoimtt,
«pi*1 ••* ¡iiluneiito í I toxihton-
na r«
-tira» *1' »<l« aiatiJ**».
* i il , * II-. * « > ■ !•■** . ...
1,1, ,1 JU. ,-N U iNtAb. )4r*4. *»» eji‘i t irlo «le NU liuiepol»doncitt
t'ik
t.i* tr*/* l<* « iitrv I**» IIciirmlia M||li
y Jwiiiiigraa el |.lau la la cía ni paita a«*ti\i
ll.j-vla. Ii4i'til la» onde b* la li>i l»*í POalt- y III11 Olí**111 llt.
imprn, le r n »i Mirrlt » ,1» r-^r»*- nicytion, pilen, «jllodll l o-
| «lucida ú chin aaiM'illn tapio*
•»¡' ll.
; Puede Mt'xico «orno ni*
uw «U»u.» «pie oprlrti«b » la* «¡Ctiuu»*1 ll;«L¡« t»*l" 1 riiiiii.elo la < riUMlIta, «I tdoil d >t*rilllíl, UNiir, NI «' lio,
• baMpctaUa* 4c ta ira iiupUuablc «lu uu <*«-•»<■ r:tl JitaiiÍN'inw «■«»n «u t«rrM*. ©0||)0 lliejor f‘OtlV<'ll)fa «i MI*
il......... '1 I' i ,t> l • -' « 1 H «!« I
, 2 • Un .. » i. 1. , , ,| .
...... i, . r.itn/ f • 'tu.»i < >ii rtttu‘>o nBi'iii « ««niiir.o, |-> -1»11 k «1«* ln Kíiii iíiiiíji «> 11 • •
|" ' ' | 1 IOI.N 'I* IM *'ll .1 .1 l|l|
Di»»' ,<^u« r«m<liu tan • 6<a> para t lu» ) *«• n* ral NI * j ó» y u « **Hi r* »■•■ * ¡ «> k.II Otfi >2 *|U0 loN tic pO'lor* . .
«-tu» utoka, *»otr «u la Hagrata Lucaio »r««n • lie ln m*- <lc le» yi N© HoborUhl' Ij.ijó lii foritUi lito- ^ 'l'Cll lltN tl‘0 UllM.t.
t ,EI .i.aa c» ,*a« c ,u »u Diu«. c n \ , ,«.T la tn;ifti ti* fu. r n ntin uúrtiuica ó Tepubllc Hoiftlll , |l¡ ...TT**. 1, . ¡
.....»«I uiuimIu atitdio i. t,, ., fuirr.v «1.1 C¿. nc-r.il >l«j.a .le K, iti/iru,. mis un 11 .«lo , ^ 1 »'t «U. ,11* ■> l.itlt Iffl
•li* k>n tl« < ktaUhcW M inaa bien ceidatial . . . . ) K ‘ * !i|d«l d( NIl.tf II' N tlcl Mt ll« I‘¡tl
' . '■ rt. : .
, I* 'pe pruverha re,a ».r>i,ii centra la»
| OM«,n* » a»,raía Jura* <k lo» cuii b-uaJua, ,l k fr <at« ra. pe |,*u*.b* ronai-b i arh* j
b*» l*is ar«liente» <b; 0Jt<ilr«r, y la* r«ele- ' ui* n/««l>. «I* « i*» ) «***•» f*»ri4ali*l<»*l.
em* n < it ido un rn*n en «in
Iiin tr«*N t ri.it iiimn oí nn v ur«*ntb.
y rt*t*iI»i«»i o » mm iiombren ti •
1* h 1 i‘cn Km », t ii muiiioi i.t
I , i ' ' A "N Jt
<t ' nu lint iiniioito: ncioitiM M t
en < *t «n dinn tío citar otro cuno
on «jilo lun tres ciinnna» lúe—
ron liemhriH y if»c¡!,icit>n lo*
llOllt' r* N «lo I N l’.ON Mul'i.tN
Hoy tcneiiio-<«tro ¡“tul á « ale;
I** tioiiíla Anji-l.N «lid ,í lu/.
<1 <li¡t 11 «Kd pr«N4‘t)ttt tro»
nni jercitns. tjn * fueron bnuti
tadnN en ln pmit»«|u¡n tic ln
.S inm Venteror Kn l \ pin
/u* 1 i «^ M drít! n iik i o
cu o to u íni. 1 ó. viva lu inndro
■ im «jt'ie «n»*r»!litro» rttsiN w, «<»
| i •> r ib a«i«MrtM «I • N*li <*»» ¡
« l!«"»n«vt*t.‘ i, id «a d«l* .*« I,. ifiH ti ilOr rAn
U lirtua 4 M *»« y I .arpian b •». j
UAI.WIU rtmXHArtt A ;i»M^.VNr4MMnN.A.4M«.
ib « .Wlaat > “tdpKd... < UmLémrm u A
n a* a.«« O.-,.,#* 4» «ay l.r*r» y p** " IT,l,r ** "*l*é*4 *
n*».e. iK *N»l.wi f*»«» ,pir ««. 1..». «.luir» U. 4* ;wt*> U t.*.«*<pa l#~ ' «•»*<4ai«M>» •». hanaar'V b
’ — ‘ ' *• " > ' r- „ . , r • i y . * a « 4*-'*e -t • » ' Uirrin tara* \ a. v»*a» | %<«
i .,. .. «iMint •>'*•« * ’*» . <tr p» aiti b »-«• *«•»« t O».- i4w« p>-« !• toal > p»» i
\ i'NigiiKl r«4i i| rt tkti itviit&4J Rtitslet* |ii1«| n ntft Ubb iim i «ift
«n(.«r»rd. • a H •«**»"• «Ja.» . » M.» nIN* «b W» «Nt* • *»4Na..«« «*4»Mr»
t*' i i » » hna4.«» a I# yw arib *b b» h»*4.i ém 1.4*
' ' * •' a» I, *• » ««■•« • .. ««» > »•«• •
\tan It *b t««5
A .N IONIO \|. a MI..
* >-**r> «ai» prkba ...
17? ba inri 4 y Ct
• •*»»«*.r»* hi «na» tv« y
*'*!** .It «t m «{«• «• rn* •*•«•< tah Ido*
*1 Al. lia aala .>ri'
n» ib- l*..y I»*r di Mr Jo<> 4, | •
!*» M il» d«r I «rjarta»» .»*, I», J«.| .
7 rat tB“ •* 1,4 il,*|.*id*4a «an <.<a4w Irip »,
t»> t« Ata» > o.ia.1» *t« «4d la p>. u
•u n 4» **-U ira, l ■ K»d«*4rr«M ib II 1 <m
M*«m l i*u« *1«M* . xaiNrtsiiM, » «.arla»
«*f .!• m», rjnr •4n» r.4^. «V |a-« » U pr . ,
itiAar%* Il i Untii i H«f»; ispt H s|*trD ism* ap.
.»• f »» \ rfi|« <f *>11 rMa^iAfl^ ttR'ii u. t, *
l-f tw«Uartr ,n r! i#r»i«iMN,
^ ‘r* « ot«4a la tlcMDvts» y «© Mf tm
* • n t‘‘\d ! )i<%
ll It.Uiiairua Alrrtl II «b I»»!#.
A JVTi.NI>. Al* AMK
M 2 J«I |ba-i*'
• . t ..«»!. .mía
» »•* *. »mi rauri* , m
||« lirte* % f’rult«»|M«>f•«««.
I*». lu INI» MIS». I N«J|. AIKItR A
Cor» > *tar «ta Jaa «aa ai «* «a *
T 4 «* |w* ra. phw.t a 4» .*« nrtta»
»M4,«r «»«« lilnn» 41 »lri n
hr '* <«l»4. tfr a ' »p^V»,
' r« *» i Via uj. ana» */, ,*« V>■ «v. r-
AImwihi. para p*«<pa,.« mCa» a *4
ilu ««bU a*« w. *• Vir t *aab pa
loar» r*««ar 4* '«m»a« in« «r« r< otr
«I «. * «*N*la« m r#M «ni «i i «Ñapar»
r» -.«a**. N*í
1*1 D • I« N.It OMII IlN
MHO.il M O» riMK AMTNUl
,-Sñt
A A 1*0.
M
NiMn» |m'n Tt• ¿ |«4 tl,-r»n4> Al.» Umdtild
«aorc m» * >»'»4*t ¡H Tapan t ,«•»■ am*u
I V N m ,< »n
• Kiiirxi a
•inm etnlwMK-a«t.i >..»•• !*•« pr< i*.'ir*» lt¡o.í.-
*7 1 im»lia—ln, rilin 11.,, aubidB l¡ I VHpMsl Wt
>pi» .» la t* u.i* *Aa I carnal *ld fa c...tid. ««I » |iie *|it> Tw e r ti < <>nlr» I , va.t^'t;,r
l. la naturaU»a «1*1 temibr» Uaaluruja*i.t .1::, y Ir » ft 11»«• . ,J. !•>» 1 litj><*rít»1i la*
«u I» riatar»l«M«M I».*»* !!«.»!,ro Ka la f,„- pifl I„.¡n .,.,ra , »,|„¡r , 1 x, r,Juacru
I llcat lal >a a lt.1 rlo>.«r*.tli- I . _ — I _ *
ut.i'|.e- >|U* Ki«,irp**n roiitrii l'«» ntrN*
.. « *fR|*lf*i V.rti,
H •*' „,"«■> I.A, a la» a 4r b Narnaa». 4H paat.
• m N«iai«i.»i.H
Cara IMr j |*im^t l>,'|«»,4n„ mu apdnbr.ba
b». UJ.II*NI> V . OM»N.
N» ■>•• « alb «b t «■»», rulrr U <WI ('.«*•<< .* »*
y ,t *i.2<i 2?9|
»• >* O I» A ll
M.IIA NI» t K
vara **tn4at J*»*ra méanSa
•*•» f U*» « * 4» M»**» A» l*rMT t«a|).*
«■><*• « liar >b
I.EaIHAND V ÜQM>N.
>>>,(„■/•>«< (• lu ,(■•■«(*«• ,7« M<i.*an
*» iff*y«rm»r o/n y rrprra »« ar»,*,,,*.
ra *•»■*»*«/ n
H ACO A D Mk JICO
14,1 I» IO |*i. AA«t. »
I 'IH»tc*.N»rNNA.
« «tí» 4* t'■ ,»m>.. (.ai# V«u A«»
t\tuf t .#«», J, »», i.*r»V«if ^
(•». a. • »«, * . < .• i t*t ,"«* 1 MM "—
«■Mi'. * •■ • -
> •* nt • »r. al»4 w IV*
ION ItAM »""«Art v> «h» t»M Aa«waa «4
i >«««,1. -a* IH
»• latí # N R Ala«yr*<N IrarrJ «'tlll' Ttri
• o rM.riun.Mb uo» u«
■ *» A Ni. Un.AI».lll Y.
a# »alb» 4r M i»
U II 4.1 4» M.t*
4 «Taita M «Im» i
T .I,* b
(.«tu
‘«Itfl
IMO.
df,-a»«t«*a ib M»« *•* .r » y ,4p» 1 -.»»,»« w*rrr
1 ».*d*(*aa>'. • «*» b w*p«f i.uatlVrl y »na»r««
'» uta • a Ata.•(«»',.a Su. v!» 1-atb <b <'•*»»,,
OH»' la» <b t '»«»▼< t« y Ahaar*ta. tvvca
I MM.lt I Ikl'»*
V < AS AA ON
■•■aa»< taJ aNk Nb f»n '«a
«tjmimRTAKMSAK
t» ti t it» »««,*«« aa*«car*
. .*.,>., . i ,,*»'»•"«
arta IV
ha*’».,«t,a «,«*«. 'luiut* ma la «*u ci cnraxuu
•b I "jUKI.>l<*4l.t« h caiublautl*,. (HltAO l.l
iuj»iuo lu Ira «b-'.laru J. *, l.« c«m#< uncial ta
... la Niiia y La, ivnl*> <*n «. i y ,|,
raalttiad I*»» I'V lura.lu» b.pM. 'Id 1>| .» \
• '.a.el*» la une .tu cita al ai...4 t* iubla.,1» a
«('id miga ai jui**n, t roto no cala *i,«tau
te. H«* |>.*-M nía al laib, <ld| I* * i,u iu*>rt
bínelo, ti', h'tiini'u.tu t-n ««fiirita, Mtu» c<>
>■) » l'« Ii* • u la ul.i'- i, l.«.| «|.> «i N* i !*•■
I*.* *».,ta ca la SgQ.a <ju< C« «aba TU el cc«
..a ni**, m la pt* acacia ,la !<*. n|M»»tulr*
bl ab,i.i luuriban la uo aaoaatia laiwar ¡, >r
la» la l*a *|* I '-»pa e*. I.I |» >. t*«. rr ■
l'u* m . I ,,!< i J. I ti .|o j#aia hallal al .-«al*
Allí »< baila prooT.itc . ii la ul.n ..
*“"* • *' » vb - ‘ I . lUMft a
■i- • ln
i
" I* ».'««# Jwi 4» ll ln-lai> • -ai *M »
n—mm af Iba llaav M
•fr •,
rt* turnia
# 9m 41
m«i«r»«.
'1* I , I.i,,.; ,i . \
I ',l *' 1 '**'1 •> . | 1 ji, para i > ■
•larl** rn U» MUata* agnataa y prolougnr
*u nitíne» ,«l»i¡iiu Im-ia |rt bata «.ta>la y
ti momriit-i faforabb I’. rn, raían b> ca<>
•1 ip*I|W Anal y <1 Cnak* n,nu.l t |, «.; „
.**.., rl HmI*i»«I"«, le# ci Ju. i, «a Italia a
•*>• Jal", dula di. ti **«"4 4 i,. |.| #„|,ll|i,l . ,
* Ni"l.l 1
*...' a*. • .»apa, y f«jan*l i l»> •» r ¡ Ca li.* |«a
I r-*i. U c| al.uH'|U«, «iti», y tabairaa
«Iti** II* Anlntn el o|'ti|iaje.
Kl t#oocri.| N|«j í .i con rae arme. \
. . . J • notos
J*V'I1«Itlltl )|«l' Ir «*» • urüeleriatMHV Pnti
una |N»pt«'rta litonin • «|* j.n leit'í »|.*
I. mlatittn prineijnl y en ncrmni ti-
le * .1 tO*J;( I;• lueixi «1> I • mtm¡|(Ó, 1"-
Ifnouln 'ii»pn>;.rln c • >i., | >’.r*t n ti.#-1.1 <
I >1. íielul'i «lir* enKallo* con |(n|'.* pu*
|*Tt reídlo»
Tala < »c).r.'ia.iM i i.ucntra*
Tttrrsa* «• tnuurto, y v.irto* lierulna.
I. i |-« i 'leí., «I. I «i.cn>¡f , Im i|. |,;,l« r
•mío «*>..»i*l*'r iMn. pn»** vnrinN radávt
.«",,,.1.'» .,„.* lffll cwltat „¡^4e.,7. ..o,.;.,, |p-
1 """ »V,S '¡'-tuto». |)'„(|U0 no lo,lo rnmii'imii'tito <1.. K» l.o- !'.*?.'Vi'm,7u,''''7*"'"7 '“Z'
reoonocicnitn un.,, ,4„.K ¡„fn„iea <mo w comc-rio- '7.,HTu
«• M«>*. |4**«rtm», para x«'d *d paaraa .«f ama» . •** ___
ofiíd ilrt* lian p, , i!,i l'na Át ■ «H#tr»t«# n i«b w ■■ i»a afolar»», a di iFhra. b y. bnaSlagtetrtagVaro M
lliii.airl.iii 1.1,1 n.rtt,il .1.. » I - , " 1 r o»llO|«M ....... .. i Kl.t.a ' • «*» « I. .ba.an.ia —Tu rim mi m~É
• >t t,|,N s ,1<;ií , iinin u.t A d •« Hora,»' ........ *^>»^ >■.?* + *~+r tba» aa p..
.........!•’ T- giur lnr I............... i .,, .1 „ . ' ■
M u-' 'aaw, AM l«b l«M.
*v* l.l Alt a) Ar aucu.|sJ,
VI n. Apoca
^ n I. jll'/ í|UC tlcci'l i - 1. . |. , I1 mrmm. «->'>« «A« 4*a>b H L ‘ «• el •• *• MV mm ni
* , ,1 . , , ion en i mimad. I»ice <111.* mih •* >*a>a pam'i* - ia*«,.,!«.i. •> i. ■«« • •- ■ -
»et«»N «It* la n de rain i, l.t r *» - - - 1
«pie no t njrn
hii p irte. cnnl' Hrfjuit ra «jiieNi.* tti
I" lt»NUIludo# m iteriale» de la
Inclín.
N h¡ on lu ronlicndu la f r-
t tm .i tío I.in nrinus i o le* es
(avotnl.lt! id t|ii© creyó poder
nluis.tr impunemente «lo mu
r.«.«*»•
I1'-' U ................¡'•"••ul. "¡>- Til.. IImn.lo, y •!., o|,¡„¡„„ " T:‘
I.,V el .,,,0 i, . teñe* razón -I- „„ , |Klrt„ 77,7 ■
« ¡idos d© )oh KNtU'loA I i,ido* ¿9m
en «d ne^oci*). [K»(«) lo lln- YtjÍ4itr *‘
muuio.» noM*tro«, tener imiclia *s«.\<.nA
«p1 »<b m0 i ,ap
A A . v.
«i.»..»# tela a,»«A *1* ....... r . «u aa . U < #« . ,,( | y,, im(«Pfd<d'
icUJ *|# -td«d K,|| ■di- ■ .'••!*« < ib a |I<4 y na ,n -| nn, i m y,,. I4(y , f llaMB»**
,mmm ■ .«a » -'»■«■ y »w (a .»Mtta«<w a*M*« 4r na* ,4 |MW !.,«*., l^itna» W tk* I*
•• apa», ttitnaartii qua Aa a». ~
*
!•••» i.e t.U'V.. 1 1-..oí » •• m-
( rn* - I j’i, n , u " i«l'iu < uta* .»< i»l >M- * <<n
I"* d»t.»,Nr» ,t#*i tfONral
M Vlaiaw fa-. tl»r* • ti 4» I
I >*>ut A NT»» AI»aMK. i-ja. TaUi
i; tavuhi,
r Vaj. , fntnrM
«a t «piba Mr,M, r
■ nmntl. « • Ni## r»4Ni« aa»
•mtMMMfHb<l»n-r*,! 7. rr T’.., .'
dad ( KflU \ » ! 17.» 1 I I . n, , «ra* . ., tutiM . *• 4* '......•**■•••
L u-.aba .a^n' , a*. r . "Tg#?. • —y y r*>
* ' ., ■ I, I
l %.KI ('.r«knnl .«rxoli -|>o
fm r/.aN corno I • Nii -edi.I la d. IK citnyon, liabit lulo Uo-
dio Itueer sljfiiiíSa fsesvneio»
l i ■ . Mnéa con 11 Crii i...
I *• r v»,4iriM'*rti*
DrntmiKosri.i.'Mi v t .*
AVI *A».
I.
I' • Nutrni*
IIOI s|: \M) s|t.\ • >P
/lar*, ét »«di»t.
i'riw al I am*. a cal
• l, »..«..» "
«m. nata aa.' K «a. |
<.'t«.'b( Otala,„g •."! •*‘í' '* 4nA
• ««•'•A
«lotnl I '|. • il'ij.eli. «1 ii.cinij^
jir«*r»j..tnil,ii,
Tui.il.i* ., i.«acynn.n une r.tt, ,
• lea ( raieb'* 11«tr* «ta .b* l.ano <(••
•p**rt»*i«»r»r*»« |,aru I,.* b.indidoa a«loN«K'
'jab.in ►,.« ir|,»íia y .«'I*>t,<lo r«ci|.iai,
ii.fntnic- in.| "i tii.b a, I. n *¡<l«. »l, *•
a re, lúa «. uuj a y la» pij'tt..a «n.i¡a.la* •oit.l'N | '»f «>ral»-• * <b I S« 6ot t,«*nf ial
rl«' to |>rta|oi. Ul" ("I ,p(. la r .i'cnaba, r«* \|
rl.iia-la »n «'I w.i'i >1* ,| t’ilat.,, r<‘p* u*. *■ v ,
-4. -Nlr.nl*. aaut.it I*. ...........i». ...... N * • • .«r«n ,.r.«c,,.,„nM, »K
• opiata,, la i'.ii.i' ra «rr la» gbcrtaa <b U 1 T"|"II.I.W» | ara uma iuiii
• **« .Im rc«|áNii b«.e'<iU> «K la rbrui la l.4 l'iAfi » fuflAi ,1 ) r*fi« ..1 en ol» Omit-n
»>ii«d a g,./ar Ja U% «IrlWlaa «b la (un. >rb»* ) '« ;t * 1 ii«.*v ttru*l.-t c«»n el frii.c bu,
J><l*'l. 'lacean* ,n.l.» M.l,r<- di i.'mI». trina , ,■ 1 1 • 1
" I , r '"■"* J»>*il > «I- " (i«l,.tr <b una Ara i„n tu
«anta da la l#tu*ari*|la, «I IlaatVtd IH, « Ja , 1 1 > . . ,
1, ............ 1 '',l !•* v v u 1 >i«' U'|, .lie a l>..n<l',|T
Mlrp'lr'l*>rca
•ni ít i a ja uuu» *L>.
> • I :.-IÍ rn fio NU tdlH litlad || , ;,f «J ,d d0 iu
« h iinn (iolilesatufie ci in pnrs som«. deitriiltrití los rartos do
t jiutcun. oelio rotules N«dtcrniioA*le IKtr-
( f)f t'l S 11 f n ) * f___ • |
— • «#•*.. 9 ♦jtoii i, <| 11 mui• m mtinroit ni lo*
Fu.-11-li U'lo\ IU |M I A N¡«r|> N I y \||, I ,«A„ rvStOS
*»» *«■• «pitan krac.l) oaaba lA
Mían*
Xr XLrwaSSfSaisr:! T”íssW‘i®r-»
M ,U,a«N-,N. , la. * «a«M ana 4* AUlt 4- # ^ tbhv* *
l«K.
y c-tanab. taiMN d* Rl*»
•• AT A AfO,
II Matan -rn*
>l<4 1. • «k AtaM, 4*m rt»p -
m 14
1 1 vuilla da «i» at, «,u*l« i |
« i,* 41** y 1. ira* »p#a 1 r*a),i
t
an
.1 tu» 1 t
»wd*a, lo* M.titd* y \ h rn# < a
«la 1 "»< la 1)#. ,1#
AMONIO Af» A VI»v.
fb»nlMMta l'ul,l, n
I '«ni r«| 1 ff','1,4 ha r.ap
>• I*. • liallareta
>d ib «a Mani'x da pita*#.
"H NY‘m.""l" 4 »v ,u fueron pneNtos en unovoírntrui ' '
.".«Im »«• l« «1.(11 I,#, muy (•-.,. t«i» 1 1 , , * ’ *T, ,r. f
Viraje Dia*»k»«l D» b*«aty>ay «Vn ,|aaa <b aa.«nbabi'a . utl# 'i »’V A*’*'
» . >** WM» *4» vMgM. | r.t al. >i'j.>>u«t<i lia.lir
*a*r l*a n- «nTHtdl* pirti ibmanittAa «í
■(ntt. tb«aa»»tlb . . ^
OI; el. t* ll* * l\t>o , jn
cii aim srn » m vn 1 r>«f»^
N A'l. A. t.MJOJV. I
Hl Wt _ _____
Ai.Kiu^ivtY141^
jifl XiRMIII l II *tf
la «t»r.inU*l
La «m« uuiihu aai«, titán,1*.. I *mm**
li'aa «ale ni» y rl Haniu luoa í rr.a*.-
ttambla al ar ,, ,r*d |4 tierra y ,,pn a •«>•■ «‘i' • ■*» « arr..«, « <>n
bro Jal |»ai»ntr ti olma wm»ia,l* „i # l|uu * .-»«« Ul
|»t 1* il • y »|r intirl
luir (I*1
<lür* 1 %* ^.ffi v i Un
•1^ 1 i*i
t«> i|i|< i|ift f.i
W !•(«
iii
.1 la Cfl
«M4 !gr ~ i MI | ti _______. . I. .. 11
' 1 .....1«« ' ■ 1 I I I! * .1' I' ■ ■ .
■ I ... 1 . ,| i" ••«."■ , | , 1, |' „ , , .......
«,1 _ « • _ ■ « 1 • .1 1*» n* ir 1 « . >•< ,. t 1,111'1 .1 ; — 'i ■" i»in»jaa. nac
' '• '»•|*K' t unto ImlifA el tfij.tn «le it. i. 1 • - , i,,. . c_____.. i. . , r p ■< . • • al y,'«*i.# »n M .ni.|l« ., «. •
i....................... 1,.. ,,m 'V; »"* l**1'*u" . :ai*.» aa -..vi’rira;«*3»
■ it. .;.u,ir" .v llnteM, mi lbra,ido uiu htnnn * ,. - 1 ■ "*»»■ ■■». » ■■ oa,
• i*., 'pit* rMii»t*n ln nuivor pote «lo oro y en el titulo indio© de ln t*>. ¡* •»« n.i >. .b iir#,r> imi,.«... ,„
U# , L..I ___:____ .... : 11_ .1 _ 1. ' .b*p'»a» »b «It. ti* *»< tía ., ntt» ,«r» Nn nata. Va A*
un» ilr» tuc'lio nti^ Ua t •)'«rlim ,t.««a, Kmi perf.■« < »«.i, t innn ., Iitibít Ull ItBÍllo ti© |t|¡- , „ ,
(•(rt uttirlm «»tn atn^nlitr in.lu-tri». llnntoN
!Utf4Ml. M
namla. .H aKhV^tfcrtl *4«*VS©**** **"* *"***
y p'T Mi er"pata «nnait»
ra* 2t 4* I*4Ht«
t tS* N*«*«f»*"t
1 .aiMan U»aa a» bM^» •" '* l«
.* h ,tt"' 4* <SI»a _
i\ E.
A UOTIONE^
( I,. A l: I l’b* f ,
«Vttw C*»i»b
itr A**
O Matam imm, AI'Ol * A» l*ia
ASTONI»» Alt t Vf»
• Air. n»D'
T . a-t»r T*
1
Y
.4

Show all pages in this issue.

This issue can be searched. Note: Results may vary based on the legibility of text within the document.

Tools / Downloads

Get a copy of this page .

Citing and Sharing

Basic information for referencing this web page. We also provide extended guidance on usage rights, references, copying or embedding.

Reference the current page of this Newspaper.

Maltby, H. A. & Kinney, Somers. The Daily Ranchero. (Matamoros, Mexico), Vol. 1, No. 277, Ed. 1 Sunday, April 15, 1866, newspaper, April 15, 1866; Matamoros, Mexico. (https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth849422/m1/2/ocr/: accessed April 19, 2019), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, https://texashistory.unt.edu; .

International Image Interoperability Framework (This Page)